Hem / Våra medium / Alla våra medium

Våra medium på sierska.se

Medium – Den som sitter i mitten och vet

Ordet ”medium” anknyter till att det finns något i mitten. Den som först beskrev fenomenet ´medium´ var Aristoteles, Platons lärjunge, och kallade det för ”to metaxi” som är grekiska för ”mellan”. Översatt till latin får vi ”medium.” Ett medium sitter i mitten av en informationskedja och kanaliserar - hämtar information - som sedan förmedlas vidare till den som beskeden berör. Ett medium förmedlar information mellan dig och din själsfamilj, mellan dig och dina guider, vägledare och din mästare samt dina skyddsänglar. Ett medium kan också förmedla andekontakt.
Ring oss nu för att få svar på dina frågor som berör just ditt liv! I kärlek och i ljus får du information kring de frågor som är viktiga för dig!

Ett mediums metoder

Ett medium är en energiarbetare vilket innebär att ett medium kan se förfluten tid, nuet samt det som ännu inte har inträffat - framtiden. Ett medium kan ha olika förmågor och metoderna kan skilja sig från ett medium till ett annat. Somliga är clairvoyanta, vilket innebär att man är klart seende. Somliga är clairaudianta, vilket innebär att man har förmågan att höra information eller clairsensitiva och alltså kan känna, vara inkännande. Ett medium har en mycket stark och tydlig intuition. Allting som existerar innehåller energi vilken ett medium kan få kontakt med, såsom exempelvis försvunna ting eller bortsprungna djur.

Har du tappat bort något eller har ett djur som kommit bort? Eller något annat du söker svar på? Du är varmt välkommen att ringa våra skickliga spådamer för att få svar på dina frågor. Vi tar emot dig i omtanke om ditt högsta bästa och hjälper dig i ljus och i kärlek.

Ett medium svarar på alla frågor du önskar svar på. För att som medium kunna ge dig rätt svar använder ett medium sig av sina mediala förmågor tillsammans med hjälpverktyg såsom tarotkort, pendel, runor, en kristallkula eller annat verktyg som passar. Detta är enbart verktyg och den som använder sig av dem måste ha en väl utvecklad medial förmåga för att kunna få svar via dessa verktyg.

Ring oss idag för att få vägledning kring dina livsfrågor! Vi tar emot dig i ljus och i kärlek.

Allting är

Att denna form av informationsöverföring ens är möjlig pekar just på det faktum att ”allting är”, att allting samexisterar. Att ett medium kan fånga upp sådant som redan har inträffat men även sådant som ligger i framtiden, samt tidigare liv, beror på att allting befinner sig i rörelse. Denna energirörelse befinner sig på olika frekvens och dimension men inte separerat utan i samklang och parallellt. Vi bär också våra tidigare liv i vårt själsliga minne - vårt själsliga DNA - som gör att det är lätt för ett medium att uppfatta tidigare liv och erfarenheter.

Kontakta ett medium idag för att se vad just du bär med dig och som kan hjälpa dig att förstå ditt livsändamål! Kärleksfullt spårar ditt valda medium upp svaren du så väl behöver just nu!

Auran - Det energifält som omger allt levande

Ett medium kan se din aura. Aurafältet är som en slags blueprint över ditt mentala och fysiska inre som ett medium kan känna av. Här kan ett medium se hur du mår och vad som är i obalans. Ett medium kan reparera störningar som ligger i den fysiska kroppen genom kanaliserad healing. Man ser också hur det ligger till på de mentala planen där man exempelvis kan spåra en utbrändhet och finna orsakerna. Ett sådant här brott i ditt energifält går att heala med hjälp av dina andliga guider. Ett medium kan också ge dig tips och råd utifrån vem just du är och dela ut hjälpsamma verktyg som stärker upp dina energier. Här kan man också se vad det är som begränsar dig på din väg i livet.

Upplever du att du har en obalans som du inte riktigt får bukt med kan du få hjälp via ett medium som arbetar med auraseende. Ring våra skickliga sierskor nu för att få hjälp med de motstånd du upplever i ditt liv just nu!

Informationshantering

Det finns i sak ingen negativ information utan handlar mer om hur vi väljer att hantera den information vi får. Ett medium har till uppgift att dela ut sådana verktyg som hjälper mottagaren av informationen att hantera besked på högsta bästa sätt, eftersom ett medium alltid har ett ansvar. Även om ett medium sitter i mitten av en informationskedja vilar förmedlingen av informationen på mediets ansvar och har till uppgift att se till att den berörde utvecklas själsligt, andligt och jordiskt genom den information som förmedlas utifrån var man befinner sig här och nu. Viktigt att förstå är att ett medium kanaliserar och hämtar information utan att ha en personlig åsikt.

Ring en av våra skickliga spådamer idag för att få svar på dina viktiga livsfrågor!

Allt som är viktigt för dig är värdefullt för ditt medium

Somliga kontaktar ett medium av ren nyfikenhet, andra angående det egna, inre sökandet eller kring relationsfrågor, arbete och ekonomi eller hälsa. Det finns inget som inte är värt att lyfta! Är det viktigt för dig är det viktigt för ett medium eftersom det är utifrån där du står just nu, tillsammans med dina livserfarenheter som du utvecklas vidare! Ett medium kan hjälpa till med att spåra den livsuppgift som är din. På så sätt kan du påbörja det syfte din själ har här på jorden så att du känner att du är på rätt plats. Själen är på en ständig resa för att lära sig nya saker och för att utvecklas. Själen följer en kosmisk lag och ett medium kan hjälpa dig att förstå din livsresa i stort som i smått.

Du är varmt välkommen att kontakta våra seriösa spådamer – som guidar och vägleder dig på din själsliga resa i mänskligheten. Våra spådamer tar emot dig och dina frågor i ljus och kärlek.

Andar i hemmet – Besök från andra sidan

Det är inte lätt att veta vad för slags energier man har omkring sig. Man upplever att något rör sig i huset och tänker att man har något slags besök. Det kan vara allt ifrån att man är utsatt för svart magi till hälsning från andra sidan som kommer från en avliden släkting eller änglarna som vill lämna budskap till dig. Det kan även röra sig om en själsfrände eller en tvillingsjäl här på jorden som rör sig runt dig och vill komma i kontakt med dig.
   Tecken på andar i hemmet kan vara allt från att det slår i skåpluckor, saker faller ner, att ens husdjur reagerar mot något man själv inte kan se eller att någon drar i ditt täcke på natten när du sover. Dessa tecken på att man har andar i huset ska tas på största allvar.
Sök andlig rådgivning hos någon ut av tarotguiderna på vår hemsida: www.sierska.se som hjälper dig med din unika situation. Investera i dig själv genom att kontakta Sveriges elit av medium och sierskor.
Tecken på andar i huset kan handla om osaliga andar som inte har kommit över på andra sidan och vill ha din hjälp eller att de faktiskt rent av vill ha bort dig från platsen där du bor, då de tycker att platsen är deras. Huset du bor i kan vara ställt på en plats där människor har lidigt svårt och inte finner ro. Då finns det ett värde i att rena hemmet. Rening av hem sker bäst med hjälp utav salvia och tibetanska klockor. Att rena med salvia är en ritual som medium ofta använder sig utav tillsammans med att man använder sig av tibetanska klockor för att nå en frekvens av harmoni. 
   Ett kunnigt medium kan hjälpa dig att rena ditt hem på distans. Duktiga medium kan sätta sig i kontakt med andevärlden och därmed ge dig svar på vad det är för andar som rör sig i hemmet. Ett bra medium får kontakt med andar eftersom ditt medium är synsk. Att vara synsk betyder att man ser. Ett kunnigt medium kan ge dig ett omedelbart svar på vad du har omkring dig, sätta sig i kontakt med den entitet som rör sig runt dig och samtidigt som detta medium ger dig de svar du behöver, även hjälpa dig att rena ditt hem från dessa andar i huset om de stör dig. När ett duktigt medium som har kunskaperna med sig hjälper dig på distans, får du också råd och tips vad du själv kan göra. Ett bra medium samarbetar med dig.
Vill du ha hjälp med att förstå vad som rör sig runt dig och varför? Vill du ha hjälp utav ett duktigt medium som tillhör Sveriges elit inom branschen för att få rensat ut i ditt hem? Då kontaktar du våra medium och skickliga spådamer på: www.sierska.se Vi hjälper dig att skicka över de själar som behöver komma över på andra sidan.

Att vara synsk

Att du kan känna av dessa energier, dessa andar i hemmet handlar om att du själv är öppen. Det innebär att du är medial och att man är synsk. Eftersom du kan känna av dessa energier och kanske till och med ser dessa andar som rör sig runt dig, kanske höra dem, betyder att du är seende, alltså högsensitiv.
   Synsk betyder ”fjärrskåda” som betyder att se inåt och framåt, men kan även spåra händelser bakåt i tiden och se tidigare liv. Man säger att en sådan person har ett sjätte sinne och kan känna in energier. Man kan se vad en annan människa tänker eller känner men man kan också ta in andevärlden. Genom att du upplever andlig närvaro i ditt hem innebär att du har utvecklat ditt sjätte sinne. På engelska kallar man detta för psychic medium. Psychic betyder just ”synsk”. 
   Att vara synsk eller medial innebär att man har utvecklat sin intuitiva förmåga och går utanför de ”fem sinnena”. En som är synsk och har tillgång till sin mediala förmåga har också lätt för att känna av andar från andra sidan och har därför lätt att känna in dessa andar och energier i hemmet.

Alla har ett sjätte sinne

Hur blir man ett medium? Alla har denna förmåga inom sig. Det handlar om att träna upp sina sinnen. Det handlar om att träna upp sin intuition. Framför allt handlar det om att vara jordad. Att jorda sig är A och O för någon som på ett positivt sätt vill utöva sin mediala förmåga. 
   Ett medium mediterar dagligen för att jorda sig och genom meditation är din sierska alltid i balans, alltid jordad och står med båda fötterna förankrade i Moder Jord – urkraften. Du vet att du har en medial förmåga när du ”får saker och ting till dig” – andras tankar och känslor eller att du har livliga och tydliga drömmar samt känner av aktivitet i hemmet. Man känner att man inte är ensam i huset, utan känner andlig närvaro. Man kan dessutom se och höra dessa som rör sig runt dig. 
   Man kan gå olika utbildningar för att få hjälp med att träna upp sina andliga och mediala förmågor. Mediumskolor och spirituell undervisning finns över hela världen och som tränar upp din fjärrsyn.
Vill du ha hjälp med att utveckla din mediala förmåga? Våra duktiga medium och sierskor guidar dig och ger dig stöd i din process. Du får hjälp med att öppna upp ditt tredje öga under ansvarsfull vägledning. Kontakta någon utav våra spådamer på vår hemsida: www.sierska.se

När du kontaktar ett medium eller en spådam arbetar hen utifrån sin förmåga som synsk. Detta medium eller din sierska ger dig andlig vägledning. Din spåman eller spådam får förnimmelser till sig genom fjärrsyn. Här ska man förstå hur viktigt det är att du söker dig till spådamer, andliga vägledare och guider som är kunniga så att du kan få sanna svar från dina guider, vägledare och änglar. Tarotkorten är här ett verktyg som förstärker tarotguidernas förmåga att se. Att söka svar gratis online är alltså inte ett bra alternativ för dig då du behöver ta hjälp utav en bra, professionell andlig vägledare. Ett duktigt medium hjälper dig kärleksfullt och säkert.


Finns andar?

Frågan som många ställer sig är om huruvida andar egentligen finns. De som inte har tränat upp sina högre sinnen tvivlar på detta. Finns andar? Självklart finns de. Det skulle vara som att förneka sig själv genom att påstå att det inte finns andar. Vi är alla en ande eftersom vi alla är en själ, eftersom vi alla består utav energier och eftersom vi alla är vid liv. 
   Ordet ”ande” kommer ur latinet ”spiritus” och betyder andedräkt eller andetag, att andas. Det handlar om livskraft som just andetag syftar till. När man säger att andar från andra sidan är övernaturliga fenomen handlar det kanske mer om att man inte har accepterat att vi kan leva och existera på olika frekvens och dimensioner. Den tanken leder vidare till idén om att vi aldrig dör utan enbart förflyttar oss till andra platser. När vi får kontakt från andra sidan eller känner av energier kan man alltså tänka sig att det är andra liv som tar kontakt men från andra dimensioner än där vi själva befinner oss. Svaret är alltså ja – andar finns, därför att du finns.
Behöver du hjälp? Vill du utveckla dina högre sinnen? Rensa i hemmet eller förstå vad som rör sig runt dig? Du är varmt och kärleksfullt välkommen till oss på www.sierska.se Vi finns för dig dygnet runt.

För att se vilka som är tillgängliga, gå till startsidan.

Där ser du vem som är online på den gröna telefonsymbolen.
Jag heter David, som medium känner jag av din livssituation, vad som kommer och hur du går vidare i dina relationer, kärlek, sorg, barn vänner, djur, jobb eller ekonomi. 

Jag ser aspekterna som gynnar just dej i din livsväg. Du kan ställa frågor i så väl privata som affärsmässiga sammanhang då jag många gånger konsulterats i viktiga beslut rörande dessa frågor.Som medium är jag lugn och inkännande varmt välkommen att ringa vad helst du undrar över.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 325 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Elisabeth (Liza)

Har jobbat som tearapeut i 35 år.Andlig utveckling samt medial konsultation och utbildningMedverkat i TV, radio och tidningar, har även arbetat i Danmark och Norge.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 220 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej och varmt välkommen till Mia!
Jag är medium och spirituell healer utbildad på Arthur Findlay College i England.

Mina gåvor har jag haft sen jag var liten. Är öven utbildad inom KBT och ACT coaching. Jag har kontakt med andevärlden och kan förmedla till dig vad dom vill att du ska veta. Jag är specialist på relationsfrågor. Du är varmt välkommen att ringa mig!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 200 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Hej! Jag heter Charlotte. 

Jag tolkar tarot och använder min mediala förmåga för att vägleda dig Jag kan hjälpa dig att finna borttappade saker och djur. Tillsammans gör vi det. Välkommen

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 120 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej, jag heter Mary! 

Jag är djupt intuitiv och är en stark kanal för de högre dimensionerna.  Jag har lärt mig mycket genom min egna starka andliga resa och älskar att vägleda andra i hur man kan accelerera den inre resan och öppna upp för sin själ.  Jag kan känna av tidigare liv inte bara på jorden utan också i andra planeter, kan även få till mig sanningar om ditt kosmiska ursprung och dina guider. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 260
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej och välkommen ! Mitt namn är Tove och jag är född med en en medial förmåga som jag upptäckte redan sen barn.

Jag har en stark förmåga att läsa av energier och från andevärlden tar jag emot budskap i form av bilder och ord för att hjälpa dig framåt i livet.  Jag hjälper dig i frågor som rör kärlek, relationer, arbete och ekonomi och tillsammans hittar vi en väg framåt.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 460
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Välkommen till Jenny Jag har ett stort hjärta, när jag var ung fick jag ut ur kroppen upplevelse efter en svår olycka och blev då medial.

Jag är ett kanaliserade klarhörande intuitivt medium, kristallhealer och spirituell coach. Diplomerad bl a genom Birkan Tore. Till mig kan du vända dig vartän du befinner dig på din livsresa med dina funderingar och frågor om livet. Jag är ärlig lugn och stöttande.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 888
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej där! Gina heter jag och är utbildad lärare och handledare.

Med olika verktyg som tarotkort/orakelkort kan jag hjälpa dig med att hitta lösningar till livets möjligheter/utmaningar.  Jag tar kontakt med dina guider och universum för att hitta svar.  Hjälper gärna till med att vägleda dig hur du kan manifestera dina drömmar och mål med kunskaper om moonology och magi. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 100
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Maria! Jag jobbar med tarot och mediala gåvor.

Är även runhealer sedan 2006. Jag hjälper gärna till med kärleksfrågor, vägar mot personlig utveckling eller med ny energi genom healingens fantastiska vägar.

Ring nu: 0939-200 40 66 Direktkod 385
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Hej och välkommen jag heter Kristin Jag är född intuitiv och medial och har jobbat med tarot och healing i nästan trettio år.

Jag använder mig av : Tarotkort, pendel och min Intuition. Vägledning av änglar, guider, kraftdjur och naturväsen. Jag får min vägledning via hörsel, syn och känsel Reiki healing Qyan Yin healing Alfoda djurhealing.Jag är djurviskare/kommunikatör. Drömtydare.Jag har också studerat psykologi, filosofi och mindfulness.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 430 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Välkommen till mig Miee. Tillsammans med Änglarna och guiderna vägleder jag er omsorgsfullt lugnt och tryggt. 

Jag kommunicerar igenom tal skrift och bilder, omsorgsfullt lugnt och tryggt. Jag känner in och har en öppen kommunikation tillsammans med dig Naturens krafter är ett komplement för min dagliga utveckling andligt. 

Djurkommunikation är en del av mina styrkor. Jag är utbildad i Kbt och motiverande samtal. Jag jobbar som Terapeut inom Beroende biten, även ångest, och parterapi. Jag är spirituellt medium sedan födelsen och är utbildad Healing massör och distans healing. 

Ljus och kärlek ~Miee

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 380 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej mitt namn är Jana, Jag är född medial och har över 30 års erfarenhet som coach.

Jag hjälper dig att hitta nycklar att låsa upp låsta dörrar inom kärlek, ekonomi, jobb, relationer. Jag kanaliserar dina energier och vad som finns runt omkring dig och guider dig och hjälper dig att ställa in din kompass och tillsammans hittar vi en ny karta och mer fördelaktig väg för dig.  Livet skall levas och du har rätt att få vara lycklig med dig i ditt liv och de runt dig.

Ring nu: 0939-200 40 66 Direktkod 385
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Mitt namn är Liza-Leena, och jag har jobbat med vägledning via tarot i 25 år. 

Större delen av min släkt är samer från Lappland. Har ärvt min mediala förmåga ifrån många kunskapsrika shamaner i släkten. Min mor tydde drömmar och lärde mig att göra detsamma. Jag talar svenska, norska och finska.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 305
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej mitt namn är Lisa Står du vid ett vägskäl i livet, eller letar du kanske efter kärleken...?

Oavsett kan det vara skönt med stöd och vägledning för att kunna ta det där sista steget. Jag är rak, tydlig och mjuk i mitt framförande av det jag får till mig. Jag använder min starka intuition, kort och mediala förmåga tillsammans med mina guider och änglarna. Jag ser på alla områden av livet och kan kanalisera meddelande från nära och kära som gått över till andra sidan.  Varma kramar Lisa 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 460
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Jag heter Alva, är medium med över 30års erfarenhet och återkommande kunder.

Jag ger dig vägledning rent medialt, jag hör, känner och ser medialt samt använder tarotkort som hjälpmedel om jag behöver. Det går till på följande sätt att jag i början av vårt samtal får berättat för mig din grundsituation, det du står inför just nu. Det som är viktigast för dig just nu. Jag förmedlar detta till dig på ett kärleksfullt sätt så att du lättare kan välja väg och få klarare insikter om det du funderar över.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 370 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej, jag heter Moira och jag är synsk och klarvetande.

Detta har lett mig på min väg som spirituell vägledare och livscoach. Jag vägleder dig i andliga frågor så väl som livet i stort. Alla frågor är välkomna.  Jag är synsk och medial sedan födseln och tar hjälp av mitt högre medvetande för att få svar på just det som kan hjälpa dig.  Jag vägleder i kärlek för att du ska uppnå din högsta potential och det som verkligen är du.  Du är varmt välkommen att ringa. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 110
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Jag heter Alice och har lång erfarenhet av tarot o medialt arbete och med en livserfarenhet som få. 

Jag är uppskattad för att jag är rak o ärlig och stark empati. Mitt mål är att du ska ha en positiv känsla när vårt samtal är slut! Du kan fråga vad som helst men jag svarar inte på frågor om hälsa, olyckor eller död! Mycket välkommen!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 400 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej och välkommen till min sida. Diddi har varit medial sedan barnsben och vägleder dig genom mina guider. 

Jag använder både min intuition och tarot för att vägleda dig.  Jag är också certifierad reikihealer och djurkommunikatör.  Jag vägleder och coachar i livets alla frågor.  Med värme och kärlek DIDDI

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 295
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Karin kan hjälpa dig att finna svar i olika frågor som uppkommer i livet.

Jag kan, genom tarotkort och Runor, ge dig vägledning. Jag har lärt mig spådom genom kunniga vänner och eget lärande under många år. Jag utövar vit häxkonst och ger dig råd inom detta men bara i goda syften. Du kan känna dig trygg med att de du berättar för mig, stannar hos mig.  Välkommen att ringa mig, Karin

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 170
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Som en typisk vädur och dessutom tupp i det kinesiska horoskopet, är Gilla ärlig och ganska rakt på sak! 

Jag tycker om människor! Jag sanndrömde tidigt och jag såg då en gång på himlen, en man i molnformation samtidigt, som han hängde sig åtskilliga mil därifrån!Jag är starkt intuitiv och tar inöver mig, när andra mår dåligt! Senaste delen av mitt yrkesverksamma liv, har jag arbetat som bildlärare, allmänlärare med spec pedagogisk inriktning.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 340 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Jag heter Myrna och jag är en synsk helare, empat och spirituell vägledare. 

Med mig kan du tala om allt bortanför himmel och jord, bland annat dåtiden, framtiden, symboler, tidigare liv, spirituell utveckling, drömmar, energier och andar.  Vi kan även gå igenom blockeringar och trauman, eller hålla energier för någonting som du vill förändra eller uppnå. Jag kan även hjälpa dig som empat att skydda och hedra dina energier. Varmt välkommen att ringa. Med kraft och kärlek, Myrna 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 205
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Jag heter Ingemo och har 50 års erfarenhet som sierska. 

Spår i vanliga spelkort, är uppriktig i mina svar. Varmt välkommen med ditt samtal.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 320 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej! År 2002 gick Monica H rakt in i väggen och brände ut sig. Då öppnade hela Universum för mig och jag såg, hörde och kände av andevärlden.

Lite smått chockartat men ändå så kände jag mig hemma i detta. Så på den vägen är det och jag har jobbat hårt med mig själv i mitt inre och renat mig från tidigare liv och blockeringar i detta livet. Jag jobbar som medium och healare och har lång och bred erfarenhet.  Hos mig får du en rak och kärleksfull vägledning då jag säger dom budskap som kommer till min från andliga guider, ljusmästare etc. Du får det just du behöver veta i ett ödmjukt bemötande. Har såklart tystnadsplikt. Varm välkommen till mig. Kram 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 777 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Anastasia, och jag har arbetat i många år med att vägleda per telefon. Jag är nu glad att du hittat mig på sierska.se 

Hos mig finner du en trygg och träffsäker samtalspartner som svarar på just dina frågor. Mina arbetsområden är bland annat Kärlek, Relationer, Arbete och hälsofrågor då jag även är legitimerad sjuksköterska.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 310 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej jag heter Monkan! Jag har varit medial sedan barnsben men efter en svår operation var jag med om en nära döden upplevelse, det förändrade mitt liv på många sätt.

Jag spår dig med mina tarotkort men mest använder jag min starka mediala förmåga med hjälp av änglar och andevärlden . Spår dig i livets alla frågor, kärlek, jobb, bostad och ekonomi. Ser ditt tidigare liv. Jag vill vägleda människor det var mitt kall.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 300 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Med Tarotkort som stöd kommer Aurora i kontakt med dina guider.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 190 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej, Christina heter jag född medial, har vägledet människor i 20 år inom livets alla områden.

Jag använder mig oftast av tarot och änglakort som verktyg och tillsammans med min starka inution, kanaliserig via mina guider och utifrån din fråga kan jag vägleda dig. Min specialitet är relationer o alla typer av relationer men vägleder även inom ekonomi, arbete, studier och hobby. Medan vi talar skickar jag healing till dig via den violetta flamman. 
Hjärtlig välkommen med dina frågor till mig 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 375 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Du som har en fråga som du behöver få hjälp och vägledning med ring Ingela för ett gott råd. 

Med mig har jag en stark Intuition och tarotkorten som ger mig mina medhjälpares styrkor som jag delar med mig till DIG.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 225 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Meja, som betyder "kraft" och "styrka", är ett säkert medium vars syfte på jorden är att hjälpa.

Hon har många inkarnationer, bland annat som medicinkvinna hos mapuchefolket. Hennes namn var Ayelen som betyder ?glädjen?. Den slags glädje som uppstår i det ögonblick när två människor delar ett leende. Ayelen var en kreativ själ med tanken om rörelsens natur i fokus. ?Allt är under ständig förändring.? Hon var fylld av humor och mod.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 440 

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Gammel Anna hjälper dig gärna med dina relationer, och kontakter med andra sidan

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 470 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Jag är Fia, certifierat medium med brinnande intresse för att hjälpa människor i svåra situationer i livet,

De områden som ligger mig varmast om hjärtat är kärleksrelationer, barn och ungdomar med problem, arbete och ekonomi och distanshealing. Jag använder mig mestadels av tarot, ängla och orakelkort, pendel, kristaller, intuition och självklart mina närmsta änglar. Som min främsta kraftkälla har jag mina ekar i trädgården.  Självklart har jag tystnadsplikt och du kan prata om vad som helst med mig.  Varmt välkommen att ringa till mig, Fia.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 115
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej och välkommen till mig Roze, jag vägleder dig i kärlek, ekonomi och arbete.

Jag är känd som en knivskarp medial vägledare som går på intuition. Du är mycket välkommen med ditt samtal så ska jag ge dig svaren på dina frågor. Jag svarar inte på frågor om död eller olyckor. Pratar Svenska, Syrianska och Arabiska

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 160
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hejsan, Mitt namn är Anael Andlig kontakt/Universum Min specialitet är andlig kommunikation/kontakt och healing.

Jag öppnar upp mig för Universum och kanaliserar så jag kan prata med de som har gått över till andra sidan. Jag ser saker som en filmduk när jag har andlig kontakt eller så får jag ord eller meningar. Jag har många delar inom det andliga som jag kan hjälpa dig med när du sitter fast i livet. Psykometri, healing, kanalisering, hitta borttappade saker, intuitiv vägledning, pendlar, själsfränder - tvillingsjälar samt läggningar med ängla-/orakelkort är det jag kan erbjuda dig på den här sidan. Jag arbetar intuitivt och får till mig saker från Universum som jag sedan förmedlar till klienten med kärlek.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 265
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Cary känner av dina relationer, din nuvarande livssituation och tolkar dina drömmar

I mitt mediala arbete kanaliserar jag hur du ska ta dig vidare och mellan vilka livsval du står. Jag arbetar alltid utifrån kärlek som den högsta kraften. Medialt har jag varit professionellt aktiv i 17 år. Som meditationsledare i 10 år. Varmt välkommen att höra av dig med eventuella frågor eller funderingar.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 280
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Tanja! Hjärtligt välkommen in i den andliga rymden där jag kan besvara dina frågor och vägleda dig ur dina svårigheter.

Vill du veta vad din hund eller katt tänker om dig? 
Vill du veta vad din man eller dina barn känner för dig? Vill du veta hur du kan få bättre relationer med dina medmänniskor eller grannar?  Vill du veta om du kommer att trivas på en ny arbetsplats eller vilken strategi ska användas där för ömsesidig trivsel med dina kollegor?  Vill du veta om det är bättre att genomföra ditt hus eller din lägenhets försäljning till våren eller hösten?  

Ring Tanja och vi tar reda på allt detta tillsammans. Välkommen!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 255 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
När du ringer till mig, Charlotta ,så ringer du till ett medium som har varit medial sedan barnsben ,har stark intuition och känsla samt spått i tarotkort sedan 34 år bakåt.

Din fråga kan vara allt mellan himmel och jord. På din fråga lägger jag en tarotstjärna och ser vad just du får för svar samt känner in vilka ord på vägen du ska ha på din livsväg. Tarotstjärnan är som en karta och mitt redskap. Och även Super Seven kristall kulan , med 7 mineraler i, healar jag dig med. Dessutom använder jag mig av dina och mina guider för att se och finna den stig du ska gå på. Jag ger dig verktyg och siar om din framtid, dåtid och nutid inom kärlek, relationer, jobb och pengar.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 420 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Monica - Jag är synsk 

Arbetar även som medium och har arbetat med detta i ca 20 år.Har du frågor, funderingar o.s.v. får du gärna ringa så hjälper jag dig.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 240 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Mitt namn är Elisabeth och jag har väglett människor både i Sverige och utomlands i över 25 år.

Mina arbetsredskap är min medialitet och med tarotkortens hjälp ser jag bilder som hjälper mig att tolka din situation och föreslå en väg framåt. Ingen fråga är för liten eller för stor för att ställa. Min specialitet är relationsfrågor, både allmänna och på kärlekens område. 

Jag har studerat psykologi (KBT) och har även en tysk utbildning till certifierad spirituell livsrådgivare, examinerad 2022 efter ett års studier. Är författare till böcker om tarot och dejting, samt självhjälpsböcker inom hälsa. 

Välkommen att ringa mig, jag bemöter alla klienter med respekt och intresse.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 235 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Som medium hjälper Lena dig till insikt av din livssituation och framtid på sierska.se
Mitt namn är Lena. Som medium hjälper jag dig till insikt av din livssituation och framtid.

Varmt välkommen att ringa mig. Lena talar förutom svenska, engelska, spanska och portugisiska!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 215 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej! Välkomna till mig Ida. Jag har helat mitt liv varit medial.

Och sedan tidig tonår har jag använt mig av tarotkort, änglaterapi och pendel.  I nuläget använder jag mig dock bara av tarotkort och änglaterapi.  Livet blir inte alltid som vi tänkt oss eller önskat oss men jag tror på det positiva och goda i universum.  Hör gärna av dig till mig med stora och små frågor för vägledning och coachning.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 888
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej jag heter LIA! Jag finns här för att hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar.

Jag värdesätter tillit väldigt högt och lovar dig, att det du och jag talar om, stannar hos mig. Av mig får du alltid tydliga och ärliga svar och ingen fråga är fel eller konstig. Du är så varmt välkommen att ringa mig, jag kan hjälpa dig att få en helhetsbild som du kanske inte själv kan se, eftersom du står mitt i den. Kram från Lia

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 155
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej! Mitt namn är Fia och min expertis är vägledning i form av tarotkort, medialitet och coaching.

Jag har varit medial sen barnsben genom att känna och se andevärlden, änglarna har varit min högra sida genom hela livet och står mig närmst. Jag är passionerad i mitt yrke då jag älskar att få hjälpa mina medmänniskor på olika vis men framförallt genom vägledning så som i kärleken, karriär och mindset bland annat. Jag är utbildat medium, intuitiv coach, mental coach och andlig coach.

Ring nu: 0939-200 40 66. Direktkod 290
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Jag är Lena C. har varit medial i hela mitt liv och hjälpt människor sedan 2002. 

Vägleder dig i dina frågor i Tarot som hjälper mig se direkt vad du står i idag och på vilket sätt vi kan gå vidare.På din begäran använder jag gärna pendeln.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 165 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej, Mitt namn är Christina Maria.

Jag är klarseende och klarkännande och utbildad Reiki Master. Healing arbetar jag inte aktivt med men det verkar ske automatiskt när jag arbetar med tarotkorten. Till mig kan du ställa precis vilka frågor du vill och jag gör mitt bästa för att svara.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 230
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Katarina brinner för att hjälpa människor som behöver råd och vägledning för att komma framåt i livet!

Komma framåt i livet och få en förståelsen e i vad som händer och vad som som kommer att hända. Vad det än må vara, kärlek, förhållanden, arbete och familj. 
Du kanske står i ett vägskäl i livet. Hjälpa till att få utbrända att se att det finns ett ljus i tunneln, en ljusare framtid.  Även medialt hjälpa människor i deras frågor och tankar kring deras nära och kära på andra sidan och de osaliga som inte hittat vägen.  Att ge healing till de behövande

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 175 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Amelia känd i såväl Norge som i Sverige. 

Har arbetat som professionell livsvägledare och livscoach i den privata sektorn och företag.Utbildad inom psykiatrin. Certifierat och Diplomerad inom det andliga och själsliga området. Arbetar helt utan hjälpmedel. Duktig på problemlösningar på alla plan. Spår i kaffesump om du så önskar. Tyder dina drömmar.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 435 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mi hjälper dig när har du funderingar eller oro över något som har med kärlek, arbete, ekonomi eller din personliga utveckling att göra? 

Kört fast? Känner du att något är fel men du kan inte sätta fingret på det? Det ämnen som jag brinner för och gärna hjälper dig att bringa klarhet i, med hjälp av mina tarotkort och min livserfarenhet. Jag är också vad man kallar en grön häxa. Det handlar inte om förbannelser och förtrollningar utan att jag är utbildad i, och har lång erfarenhet av, bruket av växter i hem och hushåll.  Välkommen med dina frågor och bekymmer, så bringar vi reda i dem tillsammans. /Mi

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 330 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Liisa T. Jag erbjuder främst helande samtal, vägledande samtal och healing.

Jag har så länge jag kan minnas varit medial och för att bättre kunna förvalta denna gåva, utbildade jag mig till Certifierat energi och dimensionsmedium. Jag skickar även healing.  Allt som sägs stannar mellan oss.  Vill du nå mig så ringer du Liisa T. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 888 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Carmencita. Jag har jobbat med vägledning i många år. 

Jag är lyhörd lugn ödmjuk. Jag har haft kontakt med det andliga och änglar i hela mitt liv. Jag spår via energier. Jag lever för att hjälpa och stärka människor i vardagen och guidar vid olika vägskäl. Finns inga frågor som är för små ser framemot att hjälpa dig.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 260 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej jag heter Jacky, är medial och spår i tarotkort. 

Det har jag gjort i många år, man kan fråga om allt och ingen fråga är fel. Exempel: arbete, ekonomi och hur kärleken ser ut framöver. Min speciallitet är dock kärleksfrågor. Ibland använder jag min pendel för ja och nej frågor.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 350 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Anna Jag är medial och använder mig utav mina tarotkort för att kunna se in i framtiden. 

Har stor intuition och känsla för det jag gör och jobbar med - spår dig gärna och ger ärliga svar. Du kan höra av dig till mig när det gäller: kärlek, ekonomi och relationer men självklart svarar jag på övriga frågor. Har du några funderingar över livet eller behöver du vägledning så är du välkommen att ringa mig.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 410 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hjärtligt välkommen till Ulli, som astrolog är jag gärna din guide bland stjärnor och månar. 

Astrologin är ett kärt ämne jag studerat under många år, utöver det lägger jag gärna kort för dig som vägledning till att upptäcka och se vad som väntar runt hörnet. Den andliga sidan av livet har alltid intresserat mig, och mitt sökande har fört mig till bland annat till Indien och Amerika där jag mött andligt upplysta personer.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 415 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Lilly har varit mottaglig för det andliga och mediala sedan barnsben

Jag har lätt för att känna in energier och har en stark intuition.Jag är en inlyssnande och varmhjärtad person som arbetar i ljus och kärlek. Du kan känna dig trygg med att prata med mig. Inga frågor är för stora eller små. Tillsammans med dig lyssnar jag till din situation samtidigt som jag kanaliserar budskap, för att kunna ge dig vägledning i de frågor och tankar du har. I samband med att jag kanaliserar lägger jag även tarotkort för att förstärka de budskap jag får till mig till dig.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 115
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Sofia kan hjälpa dig att besvara dina livsfrågor. 

Det kan gälla allt från kärlek till andlig vägledning.Hur ser din framtid ut? Hur kan du gå vidare?

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 185 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Engla hjälper dig gärna med: kärlek, relationer, tvister, arbetssituationen, ekonomin, sorg

PTSD stress, utbrändhet, livskris, livscoaching samt spirituell samtals coaching, healing eller tidigare liv där du kanske har ont. Fobier eller ouppklarade saker du behöver hjälp med.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 455
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Anna-Maria kanaliserar ditt svar här och nu, allt är energier hjälper dig gärna, med tarotkorten, om du vill se längre fram. 

Du får ett ärligt svar på dina frågor.Jag har arbetat professionellt i över 10 år, både i Sverige och Norge under vårt samtal kan du känna dig trygg, har tystnadsplikt.Varmt Välkommen

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 355 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Livia arbetar som medium och tarottydare och har mångårig av medial vägledning 

Min medialitet och starka intuition har jag haft sen barnsben och har ofta återkommande varsel i form av bl.a sanndrömmar. Jag använder mig av tarotkort och spelkort som redskap . 

Till hjälp har jag även min medialitet och min starka klarsynthet i form av energiavläsning som gör att jag snabbt läsa av en situation och människor.

Har du frågor om din relation?
Jag  har stort intresse och stark känsla för hur människor passar ihop, och är dessutom certifierad relations och datingcoach.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 405 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Sin starka intuition och medialitet har Birgitta haft med sig sedan barnsben,detta har gått i arv i generationer. 

Jag är transmedial och synsk, vilket innebär att budskapen oftast kommer som i en ström, som jag sedan förmedlar. Eftersom jag arbetat med människor i stort sett hela mitt yrkesliv, finns inga konstiga eller fel frågor. Jag arbetar till vardags som samtalsterapeut/coach och vägledare. Sekretess är en självklarhet! Varmt välkommen till mig!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 175 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Välkommen till TrueSoul! Jag föddes in i denna värld där jag visste redan på ett tidigt stadium att det fanns fler världar en jorden.

För mej är det lika naturligt med den spirituella världen som den värld vi lever i. Den utbildning jag har fått i omgångar av högsta ljuset är ovärderligt och jag är så enormt tacksam för den kunskap, healing gåvor samt våra underbara samtal nästan varje dag. Jag ser fram emot att få vägleda dej till din sanning samt ett högre medvetande och svar på saker du väntat på.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 140 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej välkommen till Tina P. Med min mångåriga erfarenhet som ett kanaliserande medium & med mina tarotkort vägleder jag dig i dina frågor.

Jag är en direktkanal via guider & Änglar. Jag får in framtida händelser. Jag ser & hör olika budskap som är viktiga just för dig. Jag guidar dig även som en coach som leder till dom lättaste vägarna i livet. Vi hittar svar på dina frågor & funderingar. Seriös & ärlig i mina svar & jobbar under 100 % tystnadsplikt. Varmt välkommen

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 315 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Gun är medial, tyder drömmar, läser tarot och kanaliserar.

Jag är multidimentionell och jag läser även bilder, spår i kaffesump och tittar i askan efter elden.Tyder även tecken i naturen och är sanndrömmare. Jag är även konstnär och målar bilder som andevärden visar mig, oftast i trance. Är även utbildad i Reki och diplomerad Frisk och skönhetsterapeut

Ring nu: 0939-200 40 66. Direktkod 105 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Kina-Leonora Med hjälp av min starka intuition, tarotkort och runor vägleder jag dig i det du behöver just nu.

Jag har också stark kontakt med guider och änglar som bistår mig. Att hjälpa andra är något jag brinner för och att få samarbeta tillsammans med Andevärlden och/eller Universum (kärt barn har många namn) är bland det roligaste jag vet. Jag är rak och ärlig , min intention är att du ska känna dig trygg och få en go positiv känsla med dig från vårt samtal.  Jag är utbildad/certifierad/diplomerad: Medium, Healer, Tarotterapeut, Runmagiker och Regressionsterapeut inkl tidigare liv. Jag svarar inte på frågor om tredje person, hälsa, sjukdom, olyckor eller död.  Varmt välkommen!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 135 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Veronica och arbetar som Energi & Demensionsmedium.

Jag vägleder dig genom mina mediala förmågor och under tiden tar jag hjälp av mina Änglakort och pendel. Du kan ställa dina frågor till mig om Kärlek & Karriär och Ekonomi. De frågor jag inte svarar på är om sjukdom, graviditet, död och inte frågor om 3:dje part.  Inga frågor är för stora eller för små, varje samtal är unikt och samtalet vävs fram efter dina behov här och nu.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 280 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Sofie har hjälp många att se de det dolda i sina kärleksrelationer

Hos mig får du tydliga svar när du står med funderingar och vägval i livet.  Jag använder tarot och min intuition som ger dig en djup insyn i situationen.  Vid önskan om klara snabba ja och nej frågor använder jag min pendel.  Ser fram emot att prata med dig.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 335
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Petra erbjuder dig medial och spirituell vägledning, använder även orakel och tarotkort som redskap.

Målet i varje samtal är alltid att ärligt vägleda och stärka dig oavsett din nuvarande situation.  Har lång erfarenhet av spirituell och personlig utveckling meditation, healing och tekniker för att rengöra och stärka energifält.  Har haft interdimensionella kontakter sedan jag var barn.  Ser fram emot ditt samtal!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 270 

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej! Mitt namn är Marie, och jag är 55 år. Du är hjärtligt välkommen att ringa mig om du känner att du har fastnat i någon livsfråga.

Om du har svårt att ta ett beslut eller om du har funderingar i övrigt. Kanske undrar du vad dina guider har för budskap till dig? Jag har lång och bred erfarenhet av vägledning, och använder mina Tarotkort tillsammans med min erfarenhet av samtal och coachning.  Använder mig även av mina pendlar och min intuition.  Ser verkligen fram emot att få vägleda dig framåt. Kram.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 470
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Elisabeth H förmedlar budskap och healing från änglar och andliga vägledare.

Jag har under hela livet haft kontakt med änglaväsen även om jag inte förstod det förrän långt senare i samband med att jag insåg att jag är här för att förmedla budskap, speciellt gällande det spirituella uppvaknandet. Så till dig som känner att du inte passar in i normen, är annorlunda samt upplever att det finns en högre mening, ett syfte, med din inkarnation, till dig har vi mycket speciella budskap att förmedla. Välkommen till mig och "The Choir of Angels" för en energigivande stund tillsammans.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 130
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mia-Pia är född medial och jag använder inga verktyg för att sia

Jag är öppen som människa och har lätt att tala med andra människor.  Jag dömer ingen för vilka frågor som ställs eller ditt förflutna.  Det jag inte svarar på är om sjukdomar el. Död- ex. "När kommer jag dö"  Välkommen till mig

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 110
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej, jag heter Tomas och har jobbat som medium/ medial rådgivare sedan 2004

Den andliga öppenheten har jag alltid haft, vilket har uttryckts genom bland annat sanndrömmar, syner och utanför kroppen-upplevelser. Du kan fråga mig om det mesta mellan himmel och jord! Jag ser verkligen fram emot ditt samtal!  Varmt välkommen!!! 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 333
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här... 
..............................
Hej jag heter Ulrika! Mina många års erfarenhet, studier och livsläxor kan hjälpa dig framåt på din väg.

Jag och andevärlden löser upp blockeringar i och runt dig, under vårt samtal, för att hjälpa dig i beslut kring jobb, kärlek, ekonomi och livets många områden, där min specialitet är livskriser av alla slag.

Förutom healing under samtalet får du vägledning här och nu samt framåt, via mina guider, kraftdjur, pendel, tarotkort och änglakort. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 180
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här... 
..............................
Hej. Mia heter jag. Jag är certifierat medium.

Som lever med andra sidan och småfolk sedan jag var väldigt liten. Vättar o Knytt, Djukommunikation, borttappade saker även inititutiv healer och tidigare liv. Uppvuxen på landet med alla sorters djur även erfarenhet av reptiler.  Jobbar även med tarot o kristaller.  Jag har även många år i sjukvården

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 345
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...  
..............................
Jag som är Marri. Jag är 43 år gammal och jobbat med det andliga sen jag var 25 år.

Jag har alltid kännt sen jag var barn att jag hade en större gåva och började redan som liten att samla påmig kristaller, och titta i kaffesump som min farmor lärde mig.  Jag började när jag var 25 att gå kurser hur man hanterar de olika verktygen som tarot och healing. Sedan dess har jag hjälpt många människor i livet när det gäller kärlek, ekonomi, jobb kontakt med andra sidan och även djur som gått över.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 150
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...  
..............................
Har du kört fast?! Robert här, resultatcoach, beteendedesigner och intuitiv coach!

Jag Arbetar bla. intuitivt, och har en ren kanal från universum. Jag hjälper dig med att se över din livssituation och ändra dina gamla mönster så att du når dina önskade resultat. Om du önskar så tar jag gärna korten till hjälp. Med en kombination av kanalisering, beteendevetenskap och modern psykologi hjälper jag dig lösa upp de knutar där du kört fast.

Ring nu: 0939-200 40 66. Direktkod 290
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
...........................
Hos Philip kan du i trygghet prata om dina personliga funderingar

jag är klartänkande och och högsensitiv vilket hjälper mig att känna in situationen för att vägleda dig. Min spirituella resa har nu tagit fart jag har en stark healing förmåga jag jobbar även med pendel och kristaller. Min empatiska sida möjliggör samtal om alla sorts känslor och såklart med full tystnadsplikt.  Jag är den som vill vara det där bollplanket som såväl kan behövas i livet ibland. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 275
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...  
..............................
Jag heter Ninna och är certifierat medium, häxa och naturprästinna i den nordiska och avalonska traditionen.

Jag är också certifierad/diplomerad/utbildad i tarot, djurkommunikation, mindfullness, meditation, sorgehantering och transhealing. Tarotkorten, min medialitet och starka intuition är mina främsta redskap när jag jobbar. Jag spår och hjälper dig i alla situationer i livet och vill att du ska känna dig sedd, hörd, trygg och framförallt påfylld av massor med positiv energi efter ett samtal med mig!  Varmt välkommen att ringa! /Ninna 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 160 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...  
..............................
Jag heter Anita.

Jag älskar att få vägleda personer som kört fast, jag är ett erfaret medium med god empati. Hittar även försvunna saker, djur och människor. Välkommen att ringa mig.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 260
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...  
..............................
Anna-Maria kanaliserar ditt svar här och nu, allt är energier.

Jag hjälper dig gärna med tarotkorten om du vill se längre fram. Du får ett ärligt svar på dina frågor. Jag har arbetat professionellt både i Sverige och Norge i över 10 år och under vårt samtal kan du känna dig trygg, jag har tystnadsplikt.  Varmt Välkommen!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 355
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...  
..............................
Hej mitt namn är Angelina. Jag jobbar med reiki healing, tarotläggning, pendel, änglabudskap, meditation och coaching.
Är medial och har varit detta i hela mitt liv. Livet har en benägenhet att gå en krokig väg när det gäller de val i livet vi stöter på. Man brukar se det som en korridor, fylld med öppna dörrar eller möjligheter. Valet vad just du väljer är ditt. Ser fram emot vårt samtal.
Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 415 
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 
För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.
Läs mer här...  
..............................
Grete är född medial och kommer från en släkt med mediala förmågor och har stor erfarenhet av att jobba på distans. 

Jag erbjuder intuitiv medial vägledning och spår i tarot-, orakel- och änglakort. Med hjälp av tarotkorten kan jag spå i tid. Jag har förmågan att kunna se och känna in hur du och/eller dina djur mår i kroppen och kan använda den förmågan till att ge dig healing eller berätta hur ditt djur mår t.ex. Upplever du energier i ditt hem så kan jag på distans känna in med dig vad det kan vara, dock utför jag ingen husrening per telefon! 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 250 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...  
..............................
Mariana arbetar med ljuset, änglarna och guider samt intuitivt med tarotkort som hjälpmedel.

Mariana har 10 års erfarenhet på detta sätt och har stor kunskap inom energiarbete.  Mariana har möjlighet att erbjuda hög kvalité på medial vägledning, tarotläsning, distanshealing och kanalisering från andra sidan tillsammans med sitt team och dina guider vid kontakt. Läs mer här...

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 210
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Åsa har varit medial och stark intuitiv sedan barnsben.

Med mina tarotkort och min guide hjälper jag dej med de frågor du har.  Jag är diplomerad medium och tarottolkare.  Jag är en kanal uppåt och kanaliserar dina svar med hjälp av mina guider. Välkommen att ringa till mej.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 155
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej! Mitt namn är Agneta och jag har varit medial sedan jag kan minnas och är uppvuxen i en familj där vi under hela min levnadstid varit aktiva inom det mediala mellan familj och vänner.

Jag har också en stark intuition och har haft det sedan jag var barn och den har guidat mig genom livets alla riktningar.  Det är först på senare år som jag gett mig ut för att även försöka hjälpa andra genom att dela med mig av min mediala gåva som i stort är inriktad på känslor hos de personer jag läser av och det gör jag både genom att känna av personens aura samt genom tarotläsning.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 305 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Välkommen till Cecilia! Jag är utbildad och arbetar som medium och har många års erfarenhet. 

Jag kan hjälpa dig att få kontakt med nära och kära samt djuren i andevärlden. Jag arbetar med bevisföring så att du vet att du har kontakt med rätt person eller djur i andevärlden. Jag arbetar som djurkomunikatör med levande djur. jJag hjälper dig med frågor om relationer, arbete mm via mina intuion, taro kort och pendel.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 415
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Mitt namn är Anne och jag är medial sedan barnsben

Jag är ett Clairvoyant medium.  Till min hjälp använder jag pendel, numerolog och har lång erfarenhet av att lägga Tarot!  Jag är utbildad Reiki Master och kan ge Dig healing under och efter samtalet.  Är utbildad i själavård vid Lukasstiftelsen och kan därför ge stödjande samtal vid sorg.  Välkommen att ringa mig! 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 425
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Med mina mediala gåvor känner jag av din livskompass och guidar dig i nuet och framåt.

Jag jobbar intuitivt och under tiden jag lägger tarotkort eller änglakort brukar det komma bilder och budskap. Det finns inget att vara rädd för och oftast kommer andevärlden med humor.  Min önskan är att du känner dig trygg och får något ljust med dig på vägen.  Välkommen in till mig på direktkod 305!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 305
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej Mitt namn är Pia och jag har varit medial sedan barnsben.

Fick mitt kall som vägledare av universum för 10 år sedan. Mitt kall är att hjälpa dem som behöver vägledning genom livet eller en hjälpande hand.  Jag siar mest via mina guider och kanalisering men använder även pendel och orakel kort.  Du är varmt välkommen att ringa mig. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod
125 tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Välkommen till Veronika! Mig kan du kontakta om du behöver hjälp med kärlek, relationer, arbete m.m.

Jag arbetar med min mediala förmåga och använder även tarotkort för att fördjupa min vägledning till dig.  Jag är framför allt specialiserad på frågor som rör vår inre utveckling samt kärlek och relationer.  Redan som 14-åring visste jag att jag är en twin flame men det var först som 35-åring som jag påbörjade den resan på allvar. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 185
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej! Mitt namn är Ida. I mitt mediala arbete är det viktigaste att vara så konkret som möjligt och att undvika att samtalet blir för ¨flummigt.

Jag är utbildad både inom mentalt mediumskap och inom tarot. Jag har också utvecklat min medialitet på egen hand sedan jag var barn. Har du frågor om din nuvarande situation eller framtid använder jag mina tarotkort som verktyg för att få fram svar. Önskar du kontakt med andra sidan hjälper jag dig också gärna att få budskap därifrån. Du är välkommen att fråga mig om relationer, karriär eller vad du nu än funderar över!

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 888
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej och välkommen. Mitt namn är Staffan.

Står du i ett vägskäl eller har du kört fast med något i ditt liv? Tveka inte att höra av dig. Det finns alltid en väg förbi hindret. Du kanske bara behöver samtala eller bolla någon idé.  Ring gärna så kan jag vara ditt bollplank. Behöver du vägledning kring andliga spörsmål eller guidning kring din personliga- och andliga utveckling, då hjälper jag dig gärna med det.  Välkommen att ringa mig. 

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 125
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Hej, Amanda heter jag. Jag jobbar som andlig coach sen 2023.

Jag har alltid haft ett medialt sinne sen jag var barn. 2006 utbildade jag mig till medium, 2022-2023 utbildade jag mig till Livscoach nu har jag vävt samman dessa två utbildningar och är redo att jobba som andlig coach. Mina arbetsområden är främst tarotkorten men jag jobbar även med budskap från änglarna samt orakelkorten.  

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 150
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................
Angelina kommer från en släkt som ser andlighet som naturliga inslag i vardagen.

När du ringer till mig har jag gjort det bekvämt för mig i min lilla hörna, har mediterat och öppnat upp mina chakran. Där är en lugn miljö med mjuk musik i bakgrunden. En fin duk täcker bordet, för jag anser mina änglakort ska behandlas kärleksfullt och med respekt, för de är mina hjälpare också, liksom änglarna.

Ring nu: 0939-200 40 66, Direktkod 275
tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.

För faktura ring: 060-14 01 90 21:-/min. minimum deb. 5 min.

Läs mer här...
..............................

Ring nu och prata på: 0939-200 40 66

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

Har du Comviq/Tele2 kontantkort ringer du: 0939-440 40 50

Eller mot faktura ring: 060-14 01 90 

21:-/min, minimum deb. 5 min. tdab, norden 550 hbg.   

Från Norge ringer du 829 95 081 

Kr 26,00/min. tdab, norden 550 hbg

Läs här om våra betalningsalternativ>>>

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium. Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99

Alla priser är inkl. moms.

Köp samtalstid med ditt kreditkort!  

Vi är glada att kunna erbjuda en av internets säkraste betallösning för dig som önskar köpa samtalsminuter med ditt betal eller kreditkort.

Läs mer hur du gör på sidan BETALNINGSALTERNATIV, klicka här>>>

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium.
Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99
Org. nr: 556452-1622

Alla priser är inkl. moms.

© Sierska.se

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99