Döden är inget roligt tema, men det är tyvärr nödvändigt för att universum skall kunna fungera, och detta ansvarsområde tillföll alltså Pluto, som dock inte bara representerar slutet, utan också början.

Ibland kan den enda möjligheten till förbättring vara total förstörelse med påföljande återfödelse.
Ur astrologisk synvinkel påminner Plutos egenskaper om Mars, fast på en betydligt kraftigare nivå. Då Mars bryter upp och separerar, så förändrar istället Pluto allt fullständigt. Då Mars är krigets aggressiva kraft, så är Pluto snarare hotet om den yttersta ödeläggelsen. Pluto kan ge kraft att ta sig ur besvärliga mentala situationer.
Plutos kraft verkar oftast i det fördolda, där makt och inflytande över andra människor spelar en central roll.
Plutos inflytande i horoskop dyker nästan uteslutande upp i kombination med andra planeter. 
Förändringar i tiden är inte särskilt kraftiga, då Plutos omloppstid är 250 år.

Nyckelord: omvandling av energi, slut, begynnelse, pånyttfödelse, makt och Jade.
Gudomar:
grekiska Hades är identisk med Pluto. Egyptiska Osiris kan också nämnas här.
Livsperiod: tiden efter döden och före födelsen. 

Människokroppen: ämnesomsättningen, könsorganen, alstrande och förnyande kroppsliga processer.
Yrken:
alla yrken förknippande med arbete under jord, inom underjordiska organisationer, terrorister, spioner, detektiver, helare och forskare.

Pluto var en av huvudgudarna, men han ansvarade för underjorden och dödsriket i mytologin.

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium.
Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99
Org. nr: 556452-1622

Alla priser är inkl. moms.

© Sierska.se

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99