Hem / Astroguiden / Astrologi/horoskop

Astrologi/horoskop

Stjärnhimlen har alltid fascinerat människan och man har ofta vänt sig upp mot den svarta rymden med dess strålande himlakroppar för att finna svar på de stora frågorna.

Redan 1000 f. Kr. hade de antika babylonierna utvecklat ett avancerat system för att tyda relationen mellan planeternas rörelser och händelser på jorden, det vi brukar benämna astrologi. Den här kunskapen förädlades sedan ytterligare i Indien och Egypten, där astronomen Ptolemaios i Alexandria kom att sammanfatta de mest centrala astrologiska idéerna i sitt historiska verk Tetrabiblos.

Därmed hade grunden lagts för den västerländska astrologiska traditionen, såsom vi känner den idag. Här finns tankarna om hur solens, månens och planeternas positioner samspelar med stjärnorna för att spegla människors personligheter och påverka skeenden i världen.

Med utgångspunkt i det som brukar kallas horoskop och stjärntecken, vilket avser det tecken som solen befann sig i vid en människas födelse, går det att ge förutsägelser och spådomar om kommande händelser. Dessa stjärntecken, eller soltecken, som utgör fundamentet för det som vi betecknar som horoskop, delas i sin tur upp efter element, kvalitet och polaritet. Med hjälp av de här definitionerna blir det lättare att ta fram kopplingar mellan rymdens makrokosmos och människans inre mikrokosmos.

Det är en sierskas uppgift, att med hjälp av de tolv stjärntecken som ingår i den s.k. djurkretsen, skapa ett horoskop som kan svara på frågor om framtiden och ge råd om gynnsamma tidpunkter för en påtänkt handling.

Således är det enkelt att se varför astrologi och horoskop har tillmätts så stor betydelse i den mänskliga historien. Behovet av sammanhang och ett tydligt mönster som reglerar vår existens är ständigt närvarande, vilket det också bör vara i varje ödmjuk och sökande människas liv.

Ring nu och prata på: 0939-200 40 66

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

Har du Comviq/Tele2 kontantkort ringer du: 0939-440 40 50

Eller mot faktura ring: 060-14 01 90 

21:-/min, minimum deb. 5 min   

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.   

Från Norge ringer du 829 95 081 

Kr 26,00/min. tdab, norden 550 hbg

Läs här om våra betalningsalternativ>>>

Alla priser är inkl. moms.

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium.
Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99
Org. nr: 556452-1622

Alla priser är inkl. moms.

© Sierska.se

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99