Här använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hem / Vi, Världen & Universum

Vi, Världen och Universum

Publicerat 2022-05-17

Medium – Den som sitter i mitten och vet

Ordet medium anknyter till att det finns något i mitten. Den som först beskrev fenomenet ´medium´ var Aristoteles, Platons lärjunge, och kallade det för ”to metaxi” som är grekiska för ”mellan”. Översatt till latin får vi ordet medium. 
   Ett medium sitter i mitten av en informationskedja och kanaliserar - hämtar information - som sedan förmedlas vidare till den som beskeden berör. Ett medium förmedlar information mellan dig och din själsfamilj, mellan dig och dina guider, vägledare och din mästare samt dina skyddsänglar. Ett medium kan också förmedla andekontakt.

Ett mediums metoder

Ett medium är en energiarbetare vilket innebär att ett medium kan se förfluten tid, nuet samt det som ännu inte har inträffat - framtiden. Ett medium kan ha olika förmågor och metoderna kan skilja sig från ett medium till ett annat. Somliga är clairvoyanta, vilket innebär att man är klart seende. Somliga är clairaudianta, vilket innebär att man har förmågan att höra information eller clairsensitiva och alltså kan känna, vara inkännande. Ett medium har en mycket stark och tydlig intuition. Allting som existerar innehåller energi vilken ett medium kan få kontakt med, såsom exempelvis försvunna ting eller bortsprungna djur. 
Ett medium svarar på alla frågor du önskar svar på. För att som medium kunna ge dig rätt svar använder ett medium sig av sina mediala förmågor tillsammans med hjälpverktyg såsom tarotkort, pendel, runor, en kristallkula eller annat verktyg som passar. Detta är enbart verktyg och den som använder sig av dem måste ha en väl utvecklad medial förmåga för att kunna få svar via dessa verktyg.

Allting är

Att denna form av informationsöverföring ens är möjlig pekar just på det faktum att ”allting är”, att allting samexisterar. Att ett medium kan fånga upp sådant som redan har inträffat men även sådant som ligger i framtiden, samt tidigare liv, beror på att allting befinner sig i rörelse. Denna energirörelse befinner sig på olika frekvens och dimension men inte separerat utan i samklang och parallellt. Vi bär också våra tidigare liv i vårt själsliga minne - vårt själsliga DNA - som gör att det är lätt för ett medium att uppfatta tidigare liv och erfarenheter.

Auran - Det energifält som omger allt levande

Ett medium kan se din aura. Aurafältet är som en slags blueprint över ditt mentala och fysiska inre som ett medium kan känna av. Här kan ett medium se hur du mår och vad som är i obalans. Ett medium kan reparera störningar som ligger i den fysiska kroppen genom kanaliserad healing. Man ser också hur det ligger till på de mentala planen där man exempelvis kan spåra en utbrändhet och finna orsakerna. Ett sådant här brott i ditt energifält går att heala med hjälp av dina andliga guider, genom det medium du är i kontakt med. 
   Ett medium kan också ge dig tips och råd utifrån vem just du är och dela ut hjälpsamma verktyg som stärker upp dina energier. Här kan man också se vad det är som begränsar dig på din väg i livet.

Informationshantering

Det finns i sak ingen negativ information utan handlar mer om hur vi väljer att hantera den information vi får. Ett medium har till uppgift att dela ut sådana verktyg som hjälper mottagaren av informationen att hantera besked på högsta bästa sätt, eftersom ett medium alltid har ett ansvar. 
   Även om ett medium sitter i mitten av en informationskedja vilar förmedlingen av informationen på mediets ansvar och har till uppgift att se till att den berörde utvecklas själsligt, andligt och jordiskt genom den information som förmedlas utifrån var man befinner sig här och nu. Viktigt att förstå är att ett medium kanaliserar och hämtar information utan att ha en personlig åsikt.

Allt som är viktigt för dig är värdefullt för ditt medium

Somliga kontaktar ett medium av ren nyfikenhet, andra angående det egna, inre sökandet eller kring relationsfrågor, arbete och ekonomi eller hälsa. Det finns inget som inte är värt att lyfta! Är det viktigt för dig är det viktigt för ett medium eftersom det är utifrån där du står just nu, tillsammans med dina livserfarenheter som du utvecklas vidare. 
   Ett medium kan hjälpa till med att spåra den livsuppgift som är din. På så sätt kan du påbörja det syfte din själ har här på jorden så att du känner att du är på rätt plats. Själen är på en ständig resa för att lära sig nya saker och för att utvecklas. Själen följer en kosmisk lag och ett medium kan hjälpa dig att förstå din livsresa i stort som i smått.

Vi på sierska.se är kvalitetssäkrade och arbetar för det högsta bästa. Våra medium och sierskor arbetar i ljuset och alltid kärleksfullt. Du finner den du helst av allt vill tala med på: www.sierska.se

Väl bemött i ljus och i kärlek

Publicerat 2022-04-25

Mörkermåne – en dynamisk förändring av individen

Den galaxiska portalen som handlar om förstärkning av individen, har nu äntligen öppnats. De senaste portalerna har öppnats upp gällande världen och uppvaknandet för att vi bättre ska förstå och förberedas inför frekvenshöjningen där vi stiger mot den femte dimensionen. Nu handlar det om dig. 
   Denna portal, som låstes upp den 1 april 2022 handlar om grundläggande förändring. iDetta är den största transformation gällande mänsklig utveckling som inträffat och som egentligen startade 2011 men människan var inte redo då. 
Portalen som nu är öppen tillåter oss att förflytta oss från den tredje dimensionen till den femte dimensionen och karaktäriseras av en högre frekvens. Den känns igen genom att vi upplever en starkare gemenskap, en starkare tillhörighet. Dels till varandra men även till Moder Jord och Kosmos. Här har vi nu förmåga att känna en gränslös frihet. 
   Tecken på att man stigit i frekvens och upp i högre dimensioner är exempelvis en känsla av lätthet – att det man trott på ska vara svårt faktiskt inte är det. Man ser igenom samsara – dimman som legat som en ridå och dolt sanningen för oss. Sanningen om världen och sanningen om oss själva – det sanna jaget. Så länge denna dimma styr vår uppfattning om världen och livet, vår perception – ser vi de konstruerade illusionerna som det som är sanningen, vår verklighet. I sin tur leder detta till egoism och till den individualism som genom decennier har förstärkts. Det leder till att vi blir mer avståndstagande och upplever en separation istället för gemenskap och tillhörighet. Här ger man bort all konstruktiv makt och kontroll på frihetsfrekvensen till makt- och kontrollfrekvensen, vilket leder till krig och individuella oenigheter som styrs av mörker. 
   Andra tecken på att man höjer sin frekvens är att man känner sig mindre utmattad. Att leva i under illusioner och mörker, bort från sanningen och enkelheten bränner ut oss och vi upplever olika slags fysiska och mentala symptom på ohälsa. Genom att träda upp och följa med i denna dimensionsskiftning känner vi oss istället mer alerta och klartänkta, mer aktiva och vid god vigör.

Mörkermåne

Det har varit en intensiv tid där många olika slags portaler har öppnat upp för att hjälpa oss här på jorden. Inte nog med att portalen för individuell förstärkning öppnade upp den 1 april har vi dessutom en mörkermåne detta år 2022 – kärlekens år. Det betyder att två nymånar infaller under en och samma månad. Detta fenomen träder in vart 2,5 år och står för nya möjligheter. Detta skapar en dynamisk energi under hela april som många har upplevt. Mörkermånen når sin kulm den 30 april.     
   Eftersom vi samtidigt går igenom en kraftig transformation genom dimensionshöjningarna upplever många en utmattning. Man kan också uppleva en stark känsla av uppgivenhet och känna sorg. Detta är högst tillfälligt och kommer att skiftas ut mot just känslan av lätthet, känslan av att allt är möjligt.   
   Tillsammans med mörkermånen och dessa nu drastiska förändringar i dimension kommer vi att uppleva en självsäkerhet som aldrig förr. Tanken att: ”jag kan faktiskt allt jag vill”, kommer att bli en naturlig del i vårt sätt att möta världen och hur vi ser på oss själva. Självförtroendet och självkänslan slår i taket när vi når kärnan av vårt sanna jag – bortom illusionerna. 
   Gamla trossystem och föreställningar, tillsammans med negativa tankar och energier inom dig och i världen kommer nu att elimineras. Invanda beteenden som vi fått med oss av diverse auktoriteter läggs bort och allt vi hållit fast vid under många år, även sådana vi har med oss från tidigare liv, upplöses. Man talar om att idén om karma suddas ut, eftersom även den idén är en illusion. Det betyder naturligtvis inte att vi inte är ansvariga för våra handlingar eller våra val – det kommer vi alltid att stå inför eftersom våra val och handlingar skapar våra liv. Det handlar om att vi genomgår en rening av själen. Vi behöver inte längre bära med oss det förflutna, vad vi har gjort under tidigare liv. Vi får en möjlighet att stå rena och utifrån denna rening ta nya och sunda val – bortom illusionen – mot klart seende. Vi kommer definitivt att behöva ta större ansvar för våra, tankar och handlingar.

Du kan verkligen allt du vill – Den nya ordningen

Det stora skiftet och som många kallar för vår sista chans, handlar i dess helhet om att denna gång kan vi med lätthet träda över från tredje dimensionen – illusionernas värld, till femte dimensionen - upplysning och klart seende, den sanna världen och den sanna självuppfattningen.
   Den turbulens vi upplever i världen just nu handlar om det motstånd vi själva sätter upp. Detta motstånd är på väg att sakta tonas ut för att helt lämna oss. Världen kan helt enkelt inte befinna sig i krig och mörker om vi inte bär på den energin inom oss.
   Det är inte konstigt att vi sätter oss till motvärns mot förändring. Det ligger i den illusoriska idén om att vi måste skydda oss mot just förändring. Det är inlärt och nedärvt sedan många tusen år tillbaka. Hjärnan har lärt sig att vända sig bort från all form utav förändring eftersom vi på alla sätt fått lära oss att stanna kvar i det vi är och har, att det är tryggt – oavsett hur det ser ut i den ”tryggheten”. 
   Att acceptera krig och mörker exempelvis – både inom oss själva och i vår yttre värld - kan vi förändra detta? Svaret på frågan är att det kan vi. Ofta tänker vi att vi upplever ett helvete här på jorden. Många har det svårt. Faktum är att det ligger också inbäddat i idén om hur vi ska tänka. Om vi tar sats och reser oss upp och går bortom illusionen kan vi se att världen är en fantastisk plats. Du är fantastisk. Alla omkring dig är lika fantastiska – om vi reser oss upp och väljer att våga förändra, då sker förändring. Vill du leva i en ljus och kärleksfull värld? Då är det tid för dig och var och en av oss att resa oss och följa med uppåt.
Alla större portaler har nu öppnats. Det är upp till var och en av oss att gå igenom och stiga uppåt. På så sätt kan vi skapa en fredlig värld och en större harmoni inom oss och tillsammans med andra. Däremot kan vi inte sitta och vänta på att det ska ske, att andra ska göra det åt oss. Lösningen är att vi alla hjälps åt genom ansvar och agerande. 
   Känner du dig osäker på hur du ska göra detta skifte inom dig, följa med uppåt, finna din inre balans så att du har en möjlighet att delta i den nya ordningen av ljus och kärlek? Då är du varmt välkommen att kontakta våra kvalificerade sierskor och medium på sierska.se Vi hjälper dig kärleksfullt på din väg.

Besök gärna vår hemsida för att finna den du vill tala med: www.sierska.se
Samtala gärna kring dessa ämnen på vår facebooksida: sierska.se | Facebook

Väl bemött i ljus och i kärlek

Publicerat 2022-03-23

Det Stora Skiftet – Förändringar i världen

Efter den stora portöppning -22/2/22 –har den ena efter den andra portalen öppnat upp. Det kommer att ske med täta mellanrum under hela år 2022. ”Det är nu eller aldrig”, som de säger uppåt ifrån. Gaia har glada budskap åt oss och säger att Moder Jord är redan en mycket mer kärleksfull plats att befinna sig på. Vi genomgår en metamorfos – en transformation som är viktig för vår överlevnad.

Portalen handlar om att vi har en möjlighet att göra ett val. Det är en fantastisk tid vi lever i mitt upp i all kaos. Vi bevittnar just nu möjligheten till att det gamla dör ut och det nya tar vid. Portalen signifierar uppdelningen – de val vi har och står inför. 
   För att på bästa sätt illustrera Det Stora Skiftet kan man utgå från pyramiden. Om man iakttar en rättvänd pyramid är spetsen uppåt. Det illustrerar makten i toppen, vilket betyder att det är ett fåtal som styr över ett flertal, då flertalet ligger i ”basen”, längs ner. Det är du och det är jag. Utan möjlighet att i sak påverka. 
   Portalens öppnande den 22/2/22 handlar om att mänskligheten kärleksfullt tar tillbaka makten. Man talar om den makt som just nu kontrollerar hela mänskligheten. När vi nu, som det är tänkt, tar tillbaka oss själva och därmed tar tillbaka makten blir det som att man ställer pyramiden upp och ned. 
   Även om människor lider och förtvivlar över hela världen, är det också just nu som vi vaknar och kommer att förändra den – om det är det val vi gör.
Redan strax före 400 f.kr. talade man i termer av att makten sitter i toppen och använde sig just utav pyramiden som en illustration. Skillnaden från nu och då var att ingen i maktposition fick lov att äga något, inget annat än kärleken till att styra. Man ansåg att de som var smartast, det vill säga, filosoferna, skulle styra ett rike, eller som man sa ”staten”. Utifrån den här tanken kommer också uttrycket: ”skomakare, håll dig vid din läst!” Vilket egentligen handlar om att man ska hålla sig till det man känner till. Alla som känner till Platon vet också om detta.
   Tanken är god och kärleksfull, men världen vi lever i idag och har gjort under 2000 år, under Fiskarnas tidsera, som handlar om illusionerna – matrixen – har velat vända detta kärleksfulla tänkande till ett förtryck. Detta förtryck har sedan fått fäste och genom illusionens dimma – samsara – har man låtit människor tro att det är sant, att vi inte kan, att vi saknar potential och därmed att vi ska tryckas undan och hållas på plats. 
   Kan vi skingra dimman? Kan vi vakna och se bortom illusionerna? Det är vad portalernas öppnanden handlar om – Det Stora Skiftet – uppvaknandet. 
För att återgå till illustrationen om pyramiderna ovan kan det ju verka märkligt att skiftet vi genomgår handlar om att spetsen på pyramiden ska vara nedåt. Hur kan man då hålla balansen? Faller inte allting då? Borde det kanske hellre bara vara en kloss? Om man väljer en kloss skulle man kunna kalla det för stabilitet. Den typen av stabilitet stämmer inte överens med hur människan fungerar, som ständigt strävar efter förändring. Alltså är det egentligen en väldigt intelligent illustration som visar att makten, så som vi känner den idag, förlorar den positionen, människorna vaknar och tillsammans styr man världen. 
   Vi fortsätter hålla pyramiden med spetsen nedåt av den orsaken att det tvingar oss att fortsätta vara vakna. Prova själv att stå på en fot, med tåspetsen mot marken och se om du kan hålla balansen och samtidigt sova. Alltså pekar den här illustrationen på att makt- och kontrollfrekvensen byts ut mot frihetsfrekvensen, men för att vi ska kunna bevara den slags balans som kärleken och ljuset kräver, måste vi vara vakna. 
   Vi är på väg att vakna. Det går fort nu. Vi är på väg mot förändring. Inte minst kan denna balans illustreras via tarot, där nummer 8 i den stora arkanan just talar om detta:
Om man iakttar symbolerna i detta kort för den yttersta balansen kan vi se hur denna upphöjda kvinnliga gestalt, håller det makiska svärdet mellan sina ben och balanserar på tårna. Om man tittar noga kan man se att hon egentligen enbart balanserar på svärdets spets. Det är vad det handlar om. Det kräver koncentration och stillhet. 
   Enbart med hjälp att finna sitt inre centrum, kan vi – var och en av oss – uppnå ett tillstånd av jämvikt. Det är orsaken till portalernas öppningar – att ge oss en enda möjlighet att vakna, vara lyhörda och källkritiska. 
Det går att förstärka pyramidens illustration vidare via tarot genom ”Den Hängde Mannen”. Det är precis så världen ser ut – fastlåst och upp och ner. Men om man verkligen tittar kan man se att han enbart hänger fast i den ena foten. Vänder vi även på den bilden kan vi se en dansande ljusenergivarelse. Så lätt och så svårt. Det handlar om de val vi gör.

5D – femte dimensionen – Vad är det?

5D kan beskrivas som det fulländade mänskliga tillståndet. Somliga kallar det för himmelriket på jorden men betyder egentligen just enbart att vi träder in i Det Stora Skiftet – där mörkret eller makten byter plats med ljuset som vi kallar för frihetsfrekvensen. Där är våra tankar, ord och handlingar samstämmiga. 
   Mänskligheten står inför ett paradigmskifte, från den tredimensionella världen, som vi också enligt ovan kan kalla för slummerns eller dimmans värld, till den femdimensionella – en harmonisk frekvens där ett icke-dömande förhållningssätt råder, där hjärtat leder vägen och vårt högre jag tar besluten. Övergången till en ny dimension är avgörande för mänsklighetens överlevnad.
   Mänskligheten – du och jag – tar tillbaka vårt djupaste och innersta ursprung – kraften från urkällan. Vi tar tillbaka visdomen, friheten och rätten till en kärleksfull och harmonisk tillvaro på jorden. Du hade inte haft ett liv på den här planeten om du inte var ämnad att förändra den. Du är här för att du vet bättre. 
   Vi måste förstå att vi alla är en del av det som sker. Vi måste försöka acceptera och försöka se att allt som sker är skapat av oss själva. Det är först då vi kan förstå – som man nu kärleksfullt uppmanar till genom portalen – att vi också kan vara en del av förändringen. 

                                                    

Ljusarbetare uppmanas nu att inte enbart sväva i ljuset. Vi måste ta till oss av all information, ta in den på djupet, ner i grunden för vad som är det egentliga fundamentet. Vi uppmanas att vara källkritiska då den största makten är media och andras röster just nu.
   ”Krig sprids genom er själva, genom de världsledare ni själv har valt, genom musikindustrin som sprider lågfrekvent musik och därmed dansar ni fram era krig. Ni måste vara grundade. Ni måste bry er och lämna rädslan därhän. Rädslan gör er likgiltiga. Så länge ni är rädda för förlust kommer ni att skapa förluster – dels för er själva men även utåt mot resten av världen.” Detta hälsas från Plejaderna.

Ärkeängeln Metatron talar till oss:

Ärkeängeln Metatron kommer från urkraften och är närvarons ängel. Han är med oss alla just nu och har följande budskap:
   ”Jorden förändras. Tack alla ni som finns på den här planeten för att skapa förändring. Du som förändrar kallar jag för ljuset. Du är ljuset. Tack för att du är här. Tack för att du väljer att verkligen se när du medvetet ansluter. Genom att titta in, öppnar ditt hjärta och utökar din frekvens gör du en stor tjänst för världen, för mänskligheten och allt annat nödvändigt liv. Förändring sker inom var och en av er, inom er.
   Att välja ljuset och att lyfta i kärlek, kommer inte enbart att ha en djupgående inverkan på din personliga verklighet, utan även på allt annat annat omkring dig. Genom att du väljer ljuset, väljer du liv för allt och alla. Detta kallar vi för ”krusningseffekten”. När din egen vibration ökar, ökar även vibrationerna kring allt omkring dig. Tack för att du är en hjälpande hand.”

Vi på sierska.se arbetar för det högsta bästa. Våra medium och sierskor arbetar i ljuset och alltid kärleksfullt. Du finner den du helst av allt vill tala med på: www.sierska.se

Väl bemött i ljus och i kärlek

Publicerat 2022-03-15

Den vackraste platsen på jorden bor i ditt hjärta

22/2/22 – Portalens stora öppnande

Orsakerna till Ljusportalens stora öppnande är många. Vi får inte tro att Portalen enbart handlar om oss själva – samtidigt som det är just precis det den handlar om. Portalen talar om förändringar – det Stora Skiftet. Dessa förändringar sker här och nu och handlar om att vi tillsammans kan skapa kärlek på jorden. 
   Det är ingen tillfällighet att ett krig bryter ut nära oss just nu. När portalen öppnade upp, två dagar före krigets utbrott, blev vi tvungna att möta – inte bara ljuset, utan även mörkret. Tillsammans med våra inre skuggsidor. Allting hänger ihop. När en större Portal öppnar upp släpps allt igenom. Ljuset och mörkret – vi får valmöjligheter.
   Vi lever i ett tillstånd i världen, inte bara utav krig och oenigheter, utan även i under en pandemi. Vi lever i hot om nya utbrott utav virus. Dessa situationer håller mänskligheten i ett järngrepp. Parallella strider pågår i världen som skapar rädsla hos individen. Vi är inte offer för dessa omständigheter, vi är medskapare av dem. Det betyder samtidigt att vi kan vara medskapare av något annat, något större. Det är orsaken till Portalens öppnande exakt just nu.

Regnbågskrigarna

En regnbågskrigare är någon som genom smärtsamma erfarenheter förstår hur allt lidande kan leda till utveckling. Hen besitter en djup insikt om universums lagar och har en ständigt närvarande kontakt med sitt Högre Jag. Regnbågskrigarna är inte rädda för att inta ledarskapsroller så länge det gäller att kärleksfullt guida och vägleda mänskligheten om syftet med våra jordeliv. De har en viktig roll att spela och ett budskap att dela med sig av som kommer utgöra nyckeln till mänsklighetens överlevnad.
"Den enda sanna visheten bor långt från människor, ute i den stora ensamheten. 
Den kan endast nås genom smärtan. Blott genom isolering och smärta öppnas sinnet 
för det som är fördolt för andra". (Igjugarjuk, Shaman  i norra Kanada.)
Det finns en profetia som delas av  cree-, hopi- och siouxindianerna världen över. Delar av den ser ut så här:
”Det ska komma en tid då Jorden är sjuk
och djuren och växterna börjar att dö.
Då ska en ny stam i alla färger
och av alla läror uppstå.
Den här stammens namn ska vara:
”The Warriors of the rainbow”
och den ska sätta sin tilltro till
 agerande och inte ord…”
”…Då kommer de att samla folk från
alla nationer och av alla färger
för att bilda en här av fredliga krigare.
Dessa regnbågskrigare ska samarbeta
för att göra den sjuka Jorden grön igen.”
Dessa Regnbågskrigare är mänsklighetens nyckel till överlevnad. 
En vis kvinna som tillhör Creeindianerna såg under en framtidsvision att: 
   ”…det ska komma en dag av uppvaknande, när mänskligheten går samman för att bilda en ny värld av rättvisa, fred, frihet och kärlek.”  Hon talar om denna övergripande kärlek som ett igenkännande av den Stora Anden – The Great Spirit.
Vi upplever att dessa profetior kommer från många olika håll och ser väldigt lika ut. Vi får budskap från bland annat Plejaderna – Det himmelska rådet, samt från Urkällan som talar om Ljuskrigare och om Änglaarmén. Gaia talar till oss och ber oss att vara i våra hjärtan, att det är från den plats vi kan skapa harmoni.
   Det vi ser i världen är ett kaotiskt tillstånd, men som handlar om ett uppvaknande och ett avgörande. Genom kaos kan vi vinna klarsynthet. Vi, var och en av oss, bär ansvaret att hjälpas åt att öka kärleksfrekvensen på jorden, så att det som är sårat har en chans att läka ut. Det är inte försent, tvärtom, men det är sannerligen i elfte timmen. Det är nu som vi individer har en chans att hjälpas åt att förändra. Det är inte enbart enstaka ljusarbetare på jorden som bär detta ansvar, det blir för svårt för att vi är alltför få. Ljusets krigare ber om hjälp. Det är dags att tänka annorlunda. Det är nu vi behöver samlas i kärleksfullt agerande.
   Det är orsaken till att portalen öppnade upp just nu – så att vi alla får tillgång att läka ut det som är skadat, så att vi kan skapa en ny tillvaro på jorden.
Gaia meddelar förståelse om utmattning hos mänskligheten men säger att ännu finns det ingen tid för vila. Gaia fortsätter med följande: 
   ”Gå på din väg. Alla hinder som uppstår på kärlekens väg, som du nu väljer, måste flytta på sig. Ni ljusets arbetare på jorden ska enbart framåt. Oavsett vad. Låt inget distrahera er. Samla er. Bli fler.” 
   Vi får budskap om att lämna vårt ego, att ta in Moder Jord, in i våra hjärtan och omfamna världen och människorna i den. Gaia säger att målet är att vara i ljuset. Målet är kärlek. Målet är rening från det som inte ska vara i Gaias kropp. För oss – varje individ – är målet att se klart i kärlek. Valet är vårt. Ditt val och mitt. Det är Gaias budskap.

Gaias uppmaning till mänskligheten

 ”Livet är vackert. Jorden är vacker.”

Gaia meddelar förståelse om utmattning hos mänskligheten men säger att ännu finns det ingen tid för vila. Gaia fortsätter med följande: 
   ”Gå på din väg. Alla hinder som uppstår på kärlekens väg, som du nu väljer, måste flytta på sig. Ni ljusets arbetare på jorden ska enbart framåt. Oavsett vad. Låt inget distrahera er. Samla er. Bli fler.” 
   Vi får budskap om att lämna vårt ego, att ta in Moder Jord, in i våra hjärtan och omfamna världen och människorna i den. Gaia säger att målet är att vara i ljuset. Målet är kärlek. Målet är rening från det som inte ska vara i Gaias kropp. För oss – varje individ – är målet att se klart i kärlek. Valet är vårt. Ditt val och mitt. Det är Gaias budskap.

Budskap från Plejaderna

 Tillsammans med alla högre medvetanden som kommer till oss med uppmaningar ber man oss också från Plejaderna om att vara i våra hjärtan. De förklarar att till allas vår hjälp öppnade man nu upp portalen - 22/2/22 – så att vi ska få tillgång till denna högre intelligens. 
   Från Plejaderna talar man om det ”kollektiva medvetandet” – hur viktigt det är att vi alla väljer samma väg. Den väg kollektivet väljer just nu är separation; ett ”vi och dem” – tänkande som vi levt under genom Fiskarnas tidsera i över 2000 år.  Fiskarnas tidsera handlade om att tro istället för att veta, vilket har skapat obalans på jorden. 
   För cirka tio år sedan lämnade vi Fiskarnas tidsera och trädde in i Vattumannens tidsera, som handlar om att veta, att samla kunskaper, att tänka själv. I samband med den här övergången öppnades en större portal upp, liknande den som har öppnats nu, men mänskligheten var inte redo – man satt fast i illusionen som Fiskarnas tidsera skapat och därmed var man fast i mörkret som länge härskat på jorden. 
    Från Plejaderna meddelas om ”Den sista striden”. Kanske är det mer kärleksfullt att kalla det för ”Den sista chansen”, eftersom det verkar vara precis vad det handlar om. Portalens öppnande den 22/2/22 – handlar ljust om att låta ljuset skingra mörkret. 
   Att bära ilska mot ledarna i världen skapar enbart mer mörker. Vi behöver sprida ljus i deras hjärtan. Det är nyckeln – att skänka kärlek till dem som förstör och förgör. Därför har portalen öppnats – två dagar före krigets utbrott – i en del av vårt Europa – för dig och för mig, för Det Stora Skiftet.

Mänskligheten och egot

Egot skapar mörker och splittring. Egot skapar krig och oenigheter, dels i våra individuella relationer men som också avspeglar sig i den yttre världen. De högre medvetandena talar till oss nu och säger att Portalens öppnande 22/2/22 handlar om ett val vi ska göra. Vi kan välja ljuset – kärlekens väg - eller mörkret som är egots väg. 
   Gaia är tydlig när hon säger: ”Att genom att ta tillbaka er själva och inte längre ge bort er kraft, att välja att leva i ljus och i kärlek, skapas en reflektion utåt mot världen. Kärleken skapar inte smärta, men egot gör. Det är av största vikt att ni släpper ert ego.”
   Egot skapar rädsla och livnär sig på mörkret. ”Det är inte rädda ni ska vara nu.” Så hälsar Urkällan. ”Kärleken är starkare än rädslan. Ni måste samarbeta kärleksfullt. Bara så kan Det Stora Skiftet äga rum.” 
   Möjligheten står öppen genom portalen – att välja en annan väg – den som är värdefull istället för den som är värdelös. Hur det utspelar sig, vilket resultatet blir i världen där ute och även på individplan – handlar just om vilken väg vi nu väljer. Väljer vi egot, väljer vi smärta, dels för oss själva men även i den yttre världen, eftersom den vi väljer att vara avspeglar sig i den yttre världen. Vi kan vakna och se att rådande verklighet inte är baserad på kärlek, inte baserad på det vi innerst inne alla önskar oss – Harmoni, Gemenskap, Frihet och Kärlek.

Vad just Du kan göra för att vara en aktiv del av Förändringen

Ta in Gaias energi i ditt hjärta: 
* Sätt dig ner. Andas djupt, som vid meditation. Ta in ljuset i ditt hjärta. Rikta din innersta djupa kärlek från ditt hjärtchakra ut mot de platser och de människor i världen som just nu bäst behöver det. Rikta även denna kärlek till resten av världen. Hela världen lider, även om somliga människor och platser behöver mer healing just nu. Rikta ditt ljus och din kärlek till ledarna – de behöver mycket ljus för att skingra mörkret inom sig. 
* Från klockan 17:00 – 05:00 pågår detta ljusarbete globalt. Människor över hela världen hjälps åt. Ibland kan det vara lättare att sätta sig en stund under dessa timmar och känna att man är många tillsammans. 
* Lyssna på dig själv, ditt högre medvetande, när du ska göra ett val. Vad är rätt, sant, kärleksfullt och genuint? Öppna upp, stanna upp, lyssna inåt. Bortom egot. Alla kan.

Är du i ditt uppvaknande? Har du följt med i Portalens uppstigning?

- Du är stark i din kärlek, din sanning och för rättvisan.
- Du upplever att du har ett viktigt syfte.
- Du upplever att livet och allt levande bör tas vara på.
- Du har en stark intuition och dina drömmar innehåller budskap.
Ibland kan man uppleva att man inte hör hemma här på jorden. Man kan känna sig missförstådd och uppleva känslan av ensamhet. Samtidigt har man en djup känsla av att bryta ner förtryckande system, att man vill skapa läkande och bidra till medmänsklighet i världen. 
Om du upplever att du inte har öppnat upp för ljuset, att du känner att du kanske är dömande eller på annat sätt befinner dig i ditt ego, i ditt mörker, då hjälper vi dig gärna så att även du kan följa med upp i denna högre dimension, att öka dina frekvenser, för att hjälpa till. 
Vi på sierska.se arbetar för det högsta bästa. Våra medium och sierskor arbetar i ljuset och alltid kärleksfullt. Du finner den du helst av allt vill tala med på: www.sierska.se
Väl bemött i ljus och i kärlek

Ring nu och prata på: 0939-200 40 66

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

Har du Comviq/Tele2 kontantkort ringer du: 0939-440 40 50

Eller mot faktura ring: 060-14 01 90 

21:-/min, minimum deb. 5 min   

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.   

Från Norge ringer du 829 95 081 

Kr 26,00/min. tdab, norden 550 hbg

Läs här om våra betalningsalternativ>>>

Alla priser är inkl. moms.

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium.
Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99
Org. nr: 556452-1622

Alla priser är inkl. moms.

© Sierska.se

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99