Vi använder cookies och historiska data för personliga och anpassade annonser via Google (personaliseringskakor). Läs mer hur Google använder din personliga data på deras sida för allmänna villkor på Google’s Privacy & Terms of site.

Vad är cookies?

Hem / Vi, Världen & Universum

Vi, Världen och Universum

Ny text publicerad: 2023-01-27 När livet rämnar
Ny text publicerad: 2023-01-26 Hemligheten bakom hemligheten - Attraktionslagen
Ny text publicerad: 2022-12-29 Energiåret 2023 – Hur ser det ut för just dig?
Ny text publicerad: 2022-12-21 Ensamhet – Tyngre kring högtider
Ny text publicerad: 2022-12-02 När exet vill komma tillbaka
Ny text publicerad: 2022-11-25 Kan du lita på din intuition? – Det sjätte sinnet
Ny text publicerad: 2022-10-31 Vad trauma egentligen är – Kanske är just du drabbad
Ny text publicerad: 2022-10-27 Lever du ditt eget liv, eller styrs du av andra?
Ny text publicerad: 2022-10-03 Bestäm dig! - Det är lättare än du tror.
Ny text publicerad: 2022-09-26 Självförtroende kontra Själkänsla - Håll isär begreppen!
Ny text publicerad: 2022-08-25 Avunden - Ett sundhetstecken
Ny text publicerad: 2022-08-25 Svartsjuka – Härskar och söndrar
Ny text publicerad: 2022-07-26 Finn din livskamrat 
Ny text publicerad: 2022-07-26 När kärleken bedrar 
Ny text publicerad: 2022-06-13 Ormbäraren – det 13:e stjärntecknet 
Ny text publicerad: 2022-05-17 Medium – Den som sitter i mitten och vet 
Ny text publicerad: 2022-04-25 Mörkermåne – en dynamisk förändring av individen
Text publicerad: 2022-03-23 Det Stora Skiftet – Förändringar i världen 
Text publicerad: 2022-03-15 Den vackraste platsen på jorden bor i ditt hjärta
Publicerat 2023-01-27

När livet rämnar

Plötsligt utbryter ett krig. Plötsligt drabbas världen av en pandemi. Kanske förlorar man sitt arbete, sin relation eller att någon nära anhörig går bort. Kanske händer det våra barn något vi inte har kunnat förutse eller att ekonomin faller på grund av orsaker vi inte själva kan göra något åt. Hälsan vacklar och vi får besked om tillstånd som vi inte alls lagt in i kalkylbladet. Trygghet är det viktigaste för oss människor - att behålla hälsan, vårt äktenskap, och vår ekonomi. Kan vi egentligen någonsin känna oss trygga? Kanske inte. Det oförutsägbara lurar alltid runt hörnet. Faktum är att den ända trygghetspunkten är den trygghet du har inom dig själv.

Allt som ska hända kommer att ske

Vi lever i en värld där vi inte tillåts falla omkull. Det finns en skamkänsla i att uppleva att man förlorat något. Att man har förlorat sitt arbete exempelvis, eller att ens partner vill skiljas, att ekonomin inte hänger ihop eller att våra barn gjort något som inte alla gånger är så bra. Vi skäms. Vi känner oss odugliga. 
    Skam gör att vi ljuger. Vi säger att allting är bra om någon skulle fråga. Ett barn har kanske hamnat i fängelse men vi säger att hen har valt att resa runt i världen ett tag. Det kan handla om vad som helst som gör att vi känner skam och försöker släta över situationen utåt. Man tar helt enkelt för givet att alla andra har det bra i sina liv, vilket de kanske inte alls har. De skäms och vågar inte berätta. Detta kan leda till ett beteende av att man drar sig undan och isolerar sig.
Vi måste våga vara ärliga. Dels mot oss själva och dels gentemot omvärlden. Saker händer för att de händer och kanske till och med för att de ska hända. Alla människor har erfarenheter de måste gå igenom här på jorden. Vi måste våga uttrycka våra mörka känslor. Vi måste våga säga att vi är rädda, känner press och panik, istället för att gå in i en överdriven kontroll kring allting vi inte ens kan styra över. 
   Allting är inte ditt fel. Vi måste lägga över ansvaret på den det berör och ta det ansvar som enbart är vårt eget. Mario Benedetti uttryckte det så här: ”Oavsett vem som kommer, låt denne komma. Oavsett vem som måste gå, låt denne gå. Oavsett vad som måste göra ont, låt det göra ont. Oavsett vad som måste hända, låt det hända.”

Att följa flödet

Vi ser omkring oss vad som händer i världen. Det ser inte så väldigt kul ut. Men tänk om det är så att saker och ting måste se ut just så här, just nu för att vi ska vakna. Vi har tagit saker och ting för givna under lång tid. Antagligen för att vi har invaggats i tron om att vi kan göra det, att världen är en trygg plats. Speciellt för svenskar som inte behövt delta aktivt i något krig, är inte förberedda. Allt som sker inom oss och utanför oss är lärdomar. Till och med den värsta tänkbara tragedi är en läromästare och som förhoppningsvis leder oss framåt i utveckling och det syfte vi har här på jorden. Ibland kan verkligen undra vad det är man ska lära sig av situationer som är verkligt traumatiska, men det ligger där – lärdomen och erfarenheten döljer sig bakom sorgen man måste hantera. Kanske är det så att man ska lära sig något om sig själv eller för att kunna hjälpa andra i framtiden som tvingas gå igenom liknande tragedi.
Att följa med, att följa flödet, handlar samtidigt om att vara förberedd på att allting kan hända. Det är en slags trygghet i att alltid utgå från det värsta och hoppas på det bästa. Man skulle till och med kunna påstå att det är just det som handlar om att vara konstruktiv.        
   Forskning har visat sig att de som tänker positivt hela tiden är i längden de som kan råka mest illa ut, där de som kallas för pessimister, som ser framför sig att vad som helst kan ske – faktiskt är de som överlever längst. De som anses vara alltför positiva är helt enkelt inte förberedda. Nu ska man ju inte leva i ett ständigt beredskapsläge eftersom det skapar negativ stress, men att vara konstruktivt förberedd är att överleva.
Det handlar om att våga bejaka skuggsidorna utav oss själva men även att förstå att det finns ett mörker i världen. Det har det alltid gjort. Denna värld vi upplever just nu är ingen ny situation. Krig och konflikter har alltid existerat. Det är först när det närmar sig en själv som man förstår att det faktiskt inte går att ta något för givet. Däremot finns det ett värde i att vara tacksam och bejaka det goda som finns omkring, att förstärka det.
Att följa flödet innebär inte att man inte är aktiv. Tvärtom. Du ska så klart ta hand om ditt liv på bästa sätt men samtidigt vara medveten om att saker och ting kan ske som du inte har kontroll över. När man förstår detta på riktigt slipper man att krascha ihop, gå i väggen och bli deprimerad. 
   Livet befinner sig i ett ständigt flöde. Naturen befinner sig i ständig förändring och det gör allt annat levande på jorden också. De drömmar och mål du satt upp för dig själv kan förändras, speciellt efterhand som tiden går och vi blir äldre. Vi har inte alltid hunnit med eftersom annat har tagit utrymme. Det är helt ok. Det är flödet. Det är livet. Plocka upp de drömmar som är relevanta här och nu istället för att gå bakåt och sörja det som inte blev. Det kanske till och med är bättre, att efterhand som tiden har gått har vi mer livserfarenhet och kan förverkliga drömmar och mål med större framgång nu.

Att lita på sig själv är att överlever svåra situationer

När världen befinner sig i kaos och allt är i gungning bör du kunna lita på dig själv. Men hur ska du kunna göra det om du har valt att lita på omvärlden, politiker och den trygghet som erbjuds? 
   Vi har gått in i en ny tid, ett paradigmskifte. Nya tiden – Vattumannens tidsera – som just handlar om att gå inåt för att kunna förstå vad som verkligen är värdefullt. Först då kan vi gemensamt gå ut och skapa en trygg plats i världen. Vi måste ha självförtroende nog men inte enbart självförtroende utan även en god självkännedom och en god självkänsla. Låt inte rädslorna försvaga dig. Forcera inte fram glädje om du inte känner så. Våga vara ärlig. Du ska få se att andra känner detsamma som du gör. Genom att bejaka de mörka känslorna, att ärligt tala om den situation man har, skapar på sikt en större känsla av tillfredställelse och lycka. Våga framförallt att lägga bort egot som förstör så mycket, dels i den yttre världen men även på individuellt plan. Våga falla för att lyfta.
Självförtroende och en stark självkänsla hjälper dig att klara av att kontrollera svåra situationer. Det kan handla om allt från sorgen man känner när någon går bort, eller att man separerar efter många år. Det kan handla om precis vad som helst som handlar om svårmod och sorg genom en kris. 
   Genom att du är trygg i dig själv vågar du också vara ledsen och förtvivlad, rent av arg och förbittrad. Du kan vara säker på en sak; alla går igenom kriser och alla är lika rädda för att tala om det eftersom man anser att man är i förlust på ett eller annat sätt. Vi har fått lära oss att det inte är okej, men det är verkligen okej. Du växer genom acceptansen av din situation. Du växer genom att prata om det och du växer genom att du drar värdefull erfarenhet av dina upplevelser.
Tala med dina nära vänner. De där man kan räkna på ena handen. De finns där för dig och de behöver även dig. Genom att acceptera egen förlust skapar du vitaliserande energi. Att förneka och forcera fram något annat, det vill säga att förneka dina känslor och utmanande verklighet dränerar dig på kraft och energi. Välj att skapa tillit till dig själv. På så sätt blir motgångar i en kaotisk värld mer hanterbar. Att våga skapa tillit inom dig själv fungerar som en fallskärm när livet rämnar.
   Du är starkare än du tror. Utveckla dig själv. Väck din inre styrka till livs. Agera och bli motståndskraftig. Att vara i balans med dig själv gör att du kan gå på den där sköra linan genom livet av sorger och glädje. Sträva alltid efter det högsta bästa för dig och för andra. Då finner du din känsla av inre tillfredställelse.
Läs med fördel våra övriga artiklar som berör detta ämne. Exempelvis den här: Vi, Världen & Universum (sierska.se)
Vill du ha hjälp och stöd? Har du frågor och funderingar? Vi på www.sierska.se hjälper dig gärna att se din livssituation ur ett större perspektiv. 

Varmt välkommen!

Publicerat 2023-01-26

Hemligheten bakom hemligheten - Attraktionslagen

Du har säkert hört talas om attraktionslagen eller Law of Attraction. Attraktionslagen är en kosmisk lag och kort förklarat innebär denna lag att ”lika attraherar lika”. Detta i sin tur innebär att man skapar den egna verkligheten – man attraherar det som man fokuserar på. 

Hur attraktionslagen fungerar

När attraktionslagen blev ett alltmer populärt begrepp kom även kritiken mot denna. Man menar att den skuldbelägger oss, att det som är fel i våra liv är vårt eget fel eftersom vi skapar vår tillvaro genom de tankar vi har tillsammans med de val vi gör. Kritiken är inte helt missriktad.
   Eftersom både positiva och negativa tankar är energier påverkar dessa oss. Är vi mörka i sinnet drar vi mörkret till oss och är vi ljusa i sinnet drar vi ljuset till oss. Den inre miljön påverkar den yttre. De negativa tankarna tömmer oss på energi, medan de positiva ger oss kraft. Kritikerna menar att detta innebär att vi kan skapa våra egna sjukdomar och därmed blir attraktionslagen skuldbeläggande.   
   Nästa led i det här resonemanget är att när vi känner skuld blir det en ytterligare negativ tanke och man befinner sig i en nedåtgående spiral som blir svår att bryta. 
   Om vi tömmer oss själva på energi genom negativa tankespiraler, kommer det i första hand att påverka våra chakran och energifält. När denna energidränering har pågått under en längre tid påverkas kroppen och fysiska sjukdomar kan uppstå.
   I samband med att man spred ”The Secret”, spred man också en falsk förhoppning om att bara man tror tillräckligt starkt på det man önskar att attrahera kommer det att komma till oss. Det är inte hela sanningen. Hemligheten döljer en hemlighet som handlar om att det du bär med dig kommer att påverka. Du kan önska och attrahera hur mycket du vill, men om du inte har arbetat med dina skuggsidor kommer dessa alltid att hindra dig från att uppnå dina önskemål.

Balans och harmoni

Alla och allting längtar efter balans och harmoni men det är inte enkelt att skapa, vare sig för oss själva eller ens för djuren och naturen. Vår värld lider av negativitet och girighet. Vår värld blöder och det är därmed lätt att känna sig uppgiven. Det är vanligt att man fastnar i tankar om orättvisa och att man känner sig ilsken. När man hamnar i dessa tankar är det detta vi attraherar. Man jämför sig med andra, om hur man upplever att andra har det mot vad man själv upplever att man lider brist på. Man drar helt enkelt till sig mer av det man fokuserar på. Men det finns hopp även om attraktionslagen. Likväl som vi kan tänka negativt kan vi öva och bli bättre på att tänka positivt.

Vad du bär med dig

Det tar tid. Man måste ha tålamod och börja småskaligt eftersom hjärnan är inställd på ett visst sätt att tänka och eftersom attraktionslagens förespråkare talar om en snabb lösning är det lätt att ge upp. Det är viktigt att vi är kärleksfulla, ödmjuka och snälla mot oss själva när vi ska göra något nytt. Det finns ingen snabb lösning, ingen genväg – men det finns en väg.  
   Attraktionslagen fungerar bevisligen. Det ser vi genom hur lätt det är att tänka negativt och attrahera mer av det – alltså går det på andra hållet också.
Det finns en ytterligare aspekt som skapar svårigheter för oss när det gäller att attrahera det goda och som förespråkarna inte vill lyfta. Då skulle deras idé om att attraktionslagen är den enkla vägen mot lycka och tillfredställelse falla. Det handlar självklart om vad vi redan har med oss, hur vi är ”programmerade.”   
   Om vi har växt upp i en negerande miljö där man gång på gång får höra att man inte duger till, inte är god nog eller kanske jämförs med sina syskon och vänner eller också växer upp i våldsamma situationer, är det detta man lär sig och tar med sig. Om man inte först arbetar med dessa underliggande störningar spelar det ingen roll hur mycket man försöker attrahera det nya och bättre. Störningen ligger i bakgrunden och är det hinder.
De som lyckas bäst med att attrahera de goda tingen är de som haft gynnsamma uppväxtsituationer där man blir bekräftad. I sådan miljö lär man sig att man duger till och att man förtjänar det bästa. Då har man en positiv utgångspunkt medan de som inte är lika gynnsamma måste arbeta med sig själv på ett helt annat sätt innan man kan börja attrahera de goda tingen. Det bör vara den verkliga kritiken mot rörelsen om attraktionslagens hemlighet, alltså hemligheten bakom hemligheten som man inte vill skylta med.

Att lägga en ny grund

För att attraktionslagen ska fungera positivt behöver vi se över vår grund. Var vi kommer ifrån, uppväxtförhållanden och hur vi ser på oss själva. Ibland kan det räcka med att en enda person sa något väldigt negativt om oss, som slagit rot och som gör att vi får problem med att attrahera de goda tingen – eftersom just de där orden blir en hänvisning till att du är värdelös.
Det är viktigt att vi ser över hur vi tänker, känner och talar. Att vi undviker negationer, det vill säga negativt laddade ord eller ordet ”inte”. Ett exempel på en sådan negation som håller oss kvar i idén om att vi aldrig kommer att dra till oss tillfredställande ekonomi, kan vara att man har en vän som alltid har råd. Hen köper de dyra skorna som du trånar efter eller åker på resor stup i kvarten. Du svarar då din vän när hen frågar om du vill följa med att: ”jag har inte råd”. Här sänder man signaler till det undermedvetna som börjar bearbeta denna information och kommer att hjälpa dig att hålla dig inom dina begränsningar. Här gäller det att bli smart, att ”lura” det undermedvetna och omformulera sig. Det blir helt enkelt en bättre signal att säga: ”jag vill gärna, men behöver spara ihop lite pengar först.” Det är en tankesignal som säger inte nu men snart.
Man kan behöva professionell hjälp för att kunna lägga en ny grund så att det undermedvetna släpps fritt från negativ plantering. Det är inte ditt fel. Kom ihåg det. Någonting kan ha planterats inom dig redan som litet barn och barn kan inte åtskilja dessa påståenden som belastar sinnet negativt. 
    Du kan göra saker och ting själv. Bli din egen detektiv och påbörja ditt spårningsarbete. Se exempelvis över vilka människor du dras till eller som dras till dig. Börja rensa i ditt umgänge så att de som återstår faktiskt är människor som höjer och inte sänker. Spåra dina tankar, som ovan nämndes. Hur formulerar du dig? Tänk på att ord som ”brist” eller liknande är negativt laddade ord och innehåller en inbäddad negation.

Affirmationer

Affirmationer hjälper oss att få fart på det positiva tänkandet så att vi kan attrahera de goda tingen. Det kräver att man börjar välja ett annat tankespår och att man är tålmodig. Börja i liten skala. Le mot andra och du får ett leende tillbaka. Använd enkla metoder i form av nedanstående förslag:
 • Jag mår bra
 • … är stark 
 • ... är uppskattad 
 • … älskvärd 
 • … intressant 
 • … hälsosam 
 • … lycklig 
 • … harmonisk
Om dessa påståenden ska fungera och de känns lögnaktiga, kan det vara all idé att börja bli det du påstår. På så sätt samarbetar du med hjärnan och skapar de goda tingen. Efterhand börjar du dessutom dra till dig andra goda ting. Hemligheten bakom hemligheten alltså.
Om det är någonting speciellt du vill uppnå kan det vara bra att ställa in dig på detta och verkligen söka efter känslan av att vara just den du vill vara. Här ska man vara uppmärksam på att den man vill vara också stämmer överens med den man verkligen är. 
   Affirmationer är ett starkt hjälpverktyg för att lyckas med att attrahera det positiva i livet. Attraktionslagen kan ses som ett sätt att förstå sig själv bättre, att förstå de tankar och känslor man verkligen har och påbörja en förändring. På så sätt kan vi utvecklas som människor i och med att man börjar göra det synligt som varit osynligt och som legat dolt i vårt undermedvetna. Redan nu är du på väg att attrahera allt det goda du i sanningens namn verkligen förtjänar. Det handlar det om att aktivt skapa denna förändring.

Vill du ha hjälp med att börja om? Att lägga en ny grund? Kanske behöver du hjälp med att spåra vad som döljer sig i ditt undermedvetna så att du kan bli fri och äntligen få möjligheter att skapa det du önskar dig? Våra medier och sierskor hjälper dig på bästa sätt att bli den du är ämnad att vara!
Du finner den du vill tala med på: www.sierska.se

Varmt välkommen!

Publicerat 2022-12-29

Energiåret 2023 – Hur ser det ut för just dig?

Året 2023 för med sig energi och styrka. 2023 – år 7, Vagnens år inom numerologin – står just för att ta saker framåt. Efterlängtade förändringar blir nu verklighet. Har du rätt motivation? Städat upp framför dörren? Då finns inga hinder. Du kommer att gå framåt under året 2023 oavsett från var du står här och nu. Kanske blir det inte riktigt som du har föreställt dig det, men du lovas framgång. Alla vägar bär till Rom, som det heter och även du kommer fram – kommer i mål!
Speciellt för eldiga stjärntecken kommer Jupiters position i Väduren stärka din potential. Dina ambitioner stärks där du kanske känt dig uppgiven. Ta reda på att om de mål du har haft med dig fortfarande är aktuella och fullfölj. 
   Under första delen av år 2023 gäller det särskilt för Tvillingarna, Vågen och Vattumannen att se upp för auktoritära tendenser och att hysa misstro mot andra. Rannsaka dig själv och ta reda på orsakerna bakom, så att du undviker onödiga konflikter. Det är viktigt att lita på dig själv och vara självständig i dina åsikter, men lika viktigt att lyssna på andra, men utan att påverkas. 
   För jordtecken kommer år 2023 bli ett riktigt bra år. Speciellt inom karriär och utvecklingsmöjligheter. Uranus position säger att du kommer att vara oerhört kreativ och full av nya idéer för att ta dig vidare. Alla idéer är naturligtvis inte hållbara men du har ambitionen och vaskar fram guldet. Du är av naturen en som vill ha ekonomisk trygghet, vilket kommer att intensifieras.
Dina framgångar detta år 2023 kan kännas svåra att tro på. Rakt upp i höjden helt enkelt och det är verklighet! 
   Andra hälften av året ska vi se upp när det gäller att gå in i ånger och förbittring. Vad är det för meningen med det? Vi har år 7 i Vagnen inom numerologin och tarot – vilket handlar om att gå framåt och helst inte bakåt, annat än om det finns något att göra upp med. Men absolut bara om det hindrar dig i din framfart.     
   Det är lätt att bli aggressiv här, vilket inte tar dig framåt, utan kan leda till stagnation. Speciellt vattentecken kan bli sårbara och gömma sig, skapa skydd och barriärer.

Vad ditt stjärnetecken i korthet säger

Väduren: På det personliga planet kommer stora förändringar att inträffa. Förändringar kan naturligtvis vara besvärliga, men kom ihåg att det leder till något gott. Du har ett händelserikt år framför dig, där det största äventyret sker inom dig – handlar om dig – om vad just du vill och behöver för att komma framåt. Du kommer att behöva göra dig av med personer och situationer som håller dig tillbaka. Bara gör det. Det är dags nu! 
   Se upp för andra människors problem. Du behöver ta emotionellt ansvar detta år, men som bör handla mer om dig själv än om andra. Det viktiga under året är för dig att göra det som är rätt även om det gör ont – en läxa du har skjutit framför dig under lång tid. Gör om, gör rätt. Ordning och mognad. På så sätt kommer du att nå dina mål under detta energiska och fartfyllda år.
Oxen: Det har varit riktigt tufft för Oxens tecken under de senaste åren, men du har klarat det! Nu kommer den tunga bördan att lyftas från dina axlar. Njut av den lättheten, även om starten av det nya året kan upplevas något segstartat. Du kommer att behöva möta dig själv och sådant du försökt tränga undan och lägga locket på. Nu kommer du att förstå hur viktigt det är att du bryr dig om dig själv för att må bra och för att kunna nå dina mål, förverkliga dina drömmar. Ju fortare du tar dig själv på allvar, sätter dig själv främst, desto fortare når du dina mål. Du vet vad som menas. Tilltron och hoppet håller dig i handen, men det är upp till dig nu!
Tvillingarna: Oavsett om du är redo eller inte kommer du att behöva ta stora beslut om din framtid. Det är ett spännande år du går till mötes och du upplever det som att du vaknar till liv igen efter många års tumult. Du tar kontroll över ditt liv, där stress och utmattning byts ut mot ny energi. Detta sker redan i under januari. Du får en ordentlig knuff som för dig framåt. Se nu bara upp så att du inte tar på dig alltför mycket. Den gyllene vägen – att hålla balansen är viktig – så att du inte återfaller i stress och utmattning. 
    Redan i början av året men särskilt fram till våren får du en ordentlig realitycheck som handlar om att du tvingas ta ansvar – framför allt för dig själv. 
   Detta år är ett tufft år men oerhört expansivt då du växer som människa. Genom din egen personliga utveckling möter du nya, spännande människor som för dig framåt. Tillsammans med andra når du dina mål. Var rak och ärlig – speciellt mot dig själv.
Kräftan: Tur i kärlek! Så står planeterna för dig under 2023.  Om du upplever att du haft otur i kärlek, kanske i hela ditt liv – då är det din tur nu. Våga tro på kärleken för den är verkligen på väg in i ditt liv under detta år. 
   Du kan bli tvungen att se över dina relationsmönster så att du inte upprepar dem, vilken dynamik du omger dig med när det gäller andra människor, eftersom det kan ha med destruktiva situationer att göra, redan i under uppväxten. När du inser att du är värd det bästa, kommer du att attrahera det som är bäst för dig. Det gäller på alla plan. Smit inte undan detta år, även om energierna kan bli tuffa då och då. Det ger dig nämligen ingenting. Var modig! Då möter du ett spännande liv från och med 2023. Nya äventyr väntar om du öppnar dörren för dem.
Lejonet: Du behöver få vara fri. Se över din livssituation och gör dig fri från det du upplever håller dig fången. Du har ett magiskt och spännande 2023 framför dig. 
    Frihet behöver inte nödvändigtvis betyda att du lämnar relationer, utan enbart att du lämnar sådana som håller dig i fångenskap på olika plan. Det kan komma att innebära att du måste lämna en kärleksrelation som inte gagnar någon av er, så att du har möjlighet att träda in i en ny. Samtidigt kan det också betyda att man skapar ny energi i den relation man har. Ledordet är dock frihet. 
   På karriärområdet handlar 2023 om ett frigörande år, där du vidgar dina vyer och kommer till din fulla potential. Det du länge funderat på att förändra, kommer du att förändra. Du kan ha lurat dig själv under en längre tid och givit dig i kast med sådant som inte är ditt sanna jag. Ditt ”want to be” kanske faktiskt inte är den du verkligen är. Om du inte väljer att flytta till en ny plats, bege dig till främmande platser och rör på dig för att vinna just nya perspektiv och inre insikt kan du känna dig rastlös. Gör det bara – det där du tänkt på. Blir det inte helt rätt är du en erfarenhet rikare och ett steg närmre din sanna natur.
Jungfrun: Du hittar ditt syfte under 2023. Året kommer med en rejäl dos inspiration, nya idéer och spännande resor, så väl som inre som yttre.  Du fördjupar dig i din personliga andliga resa, vilket även görs genom fysiska resor ut i världen. 
   Du går ett utvecklande år till mötes i form av lärande där du också möter människor som bidrar till din utveckling och ger dig nya perspektiv. Du går igenom ett år där du verkligen kommer att förstå vad som på djupet intresserar och engagerar dig. Även om du under första delen av året behöver reda ut saker och ting och det kan kännas stillastående, är det enbart en förberedelse på vad som komma ska!
Vågen: Det är dags att ta en paus från allt som har med den yttre världen att göra. Ett år utav att finna balans och sluta söka efter lyckan i den yttre världen. Sluta dejta. Finn dig själv. När du finner dig själv, finner du även rätt person att dela livet med.  
    Först ska du finna balans och struktur, så att du kan se allt det nya och fantastiska som du kommer att bli intresserad av. Detta leder dig vidare till nästa steg, där du kommer fram till vad du verkligen vill – vad som är ditt ”varför”. 
    Du har njutit livets goda, kanske levt över dina tillgångar, där det nu är dags att gå inåt och börja ta saker och ting på allvar. Du saknar faktiskt den där känslan av att känna att du har ett syfte – att ditt liv är viktigt. År 2023 hjälper dig där alla planeter står till din fördel, men det är upp till dig nu – om du ska ta tag i det där du innerst inne vet att du behöver ta tag i. Du kan faktiskt själv och behöver inte förlita dig på andra. Du har en inre vision. Följ den och du når till stjärnorna!
Skorpionen: Livet är för kort för att slösas bort. Du inser detta under 2023. Du kommer att lämna en relation som du förstår inte gagnar dig. Kanske har du varit utsatt för manipulation och ser det nu. 
   Nära och kära får betydelse, familjen som du tagit för given får ett större värde för dig. Du kommer att inse vikten av att leva från hjärtat, vilket innebär att du förstår att göra saker som är bra för din egen skull.
    År 2023 blir lättare att leva än åren du har levt fram till nu. Du har kanske gjort bort dig och måste starta om på nytt men det är värt att ta sats och skapa det som är bortom illusionen. Du kommer nu att få utdelning för allt ditt slit och drar erfarenhet ur det förflutna så att du aldrig mer gör om samma misstag. Livet är alltför värdefullt och du är viktig, värdefull – vilket du kommer att förstå nu. Du tar tag i gamla drömmar och ställer upp dem som mål. Dessa mål kommer du att uppnå. Håll i hatten för nu går det fort!
Skytten: Nu tänds glöden inom dig! År 2023 är året där du äntligen får ändan ur vagnen. Det är framåt, uppåt och högre som gäller. Redan under januari blir du tvungen att ta beslut gällande en relation som präglar din livssituation negativt. Kan ni vända det? Annars måste du gå. Det verkar som att du har ingått relationer under de senaste åren på fel grunder och utifrån att du inte har mått bra. Långdragna konflikter som är svåra att reda ut skapar nu tydlighet – åt vilket håll du måste gå. 
   Året präglas av nyvaken kreativitet och passion. Du kommer att utforska dig själv och på djupet ta reda på vem du verkligen är. När saker känns viktiga för dig känns det också riktigt kul att leva. Följ din magkänsla. Då finner du de rätta vägarna och ser svaren klart och tydligt.   
   Du kan behöva kontakta en viktig person från det förflutna som var viktig för dig. Ledordet för år 2023 är ansvar. Det är ett kul ansvar eftersom det handlar om dig – på riktigt!
Stenbocken: Var inte rädd för förändring. Du har spännande år framför dig. Det kommer inte vara så som du är van vid eller ens så som du kanske har tänkt dig det. Förbered dig på att allting tar i en helt ny riktning. Strukturer, så som du vill ha dem, kommer att upplösas, men är positivt för dig. Det kan upplevas utmanande att lära sig att tänka på ett annorlunda sätt, där du tvingas lämna detaljplaner och våga följa ett flöde du inte kan kontrollera. Snabba vändningar men som är till din fördel men där du får fin hjälp av andra. Nya bekantskaper för dig in på nya vägar men som samtidigt följer de drömmar du innerst inne har. 
   Självförverkligande är ledordet när du navigerar bland dessa förändringar och nya vägar som visar sig för dig. 
   Förändringar är att vänta på karriärfronten. Ett avslut är nödvändigt men det nya som är på väg åt ditt håll är något som du inom dig känt och vetat om under lång tid. Det är dags nu!  
   När hösten faller då har också alla pusselbitar fallit på plats. Kontrakt är skrivna, vilket är ett bevis på att du äntligen gjorde det – det där du alltid drömt om! Se upp med divalater när du går in i kreativa projekt. Du behöver inte bevisa något – du är uppskattad för exakt enbart den underbara människa du är. På så sätt växer du i din skadade självkänsla och blir mjukare mot andra.
Vattumannen: Boende, hem och familj är viktigt för dig under 2023. Stora förändringar är på väg men odramatiska. Här finns en positiv energi som styr dessa frågor och saker och ting faller på plats.   
    Den kamp du genomlevt under lång tid är över. Du kan andas ut och slappna av. Det har varit en lång resa av självkännedom som bitvis varit överväldigande. Se upp med tunnelseende! Om du märker att du fastnar i dåliga relationer och ohälsosamma situation – vänd och gå. Du har lätt för att uppslukas av situationer men med ditt nya, vakna öga ser du igenom dessa sammanhang väldigt fort. 
   Ledordet är flexibilitet, men handlar mer om dig själv än om andra. Se upp för förstelnade tankesätt då du nu vinner nya impulser och har förmåga att se allting ur ett större perspektiv. Var rak och ärlig. Under 2023 når du dina mål om du tänker på dessa saker. Var uppmärksam på vad som får just dig att må bra och följ det!
Fiskarna: Du kan uppleva det som att du under en längre tid befunnit dig ”på botten”, eller att det varit motstånd i livet som du inte kunnat styra över. Nu är det dags för Fiskarna att simma upp till ytan igen! Under 2023 får du bättre grepp om tillvaron, om sig själv, men även om familj och vänner. 
   Det rör även din boendesituation. Konflikter och missförstånd kommer att redas ut om du väljer rak och tydlig kommunikation. Du som Fisk kommer även att få mer tydlighet i saker och ting så att du kan komma vidare med de drömmar och mål du har.
   Du kommer att utvecklas som människa under år 2023. Ju mer du får syn på dig själv, ju mer själkritisk kan du komma att bli. Var ödmjuk mot dig själv. Istället för att vara alltför hård och dömande, välj att älska dig själv i den fina process du går igenom. Du växer nämligen, vilket gör att du blir en vis och klok person där resultatet visar sig för dig i stora belöningar. 
   När du ser klart och ansvarsfullt arbetar mot dina mål ökar även lyckokontot. Kärleken är på väg in i många Fiskars liv. Det handlar om djupa, genuina och nära kärleksrelationer detta år!

Ormbäraren – Det 13:e stjärntecknet

För dem av er som följer astrologin utifrån tretton stjärntecken vet att Ormbäraren påverkar oss så att många får dubbla aspekter. Exempelvis kan en Stenbock bli en Skytt/Stenbock. Man tar då del av båda dessa aspekter. För att få veta mer om hur detta ser ut läs gärna vår fina artikel genom att följa denna länk: Vi, Världen & Universum (sierska.se)
Hur ser år 2023 ut för Ormbäraren?
 År 2023 kommer Ormbärarna att gå igenom många avgöranden och fatta stora beslut. Man kan utsättas för en rad tester som kan störa den drivna Ormbäraren men visar sig på sikt vara sådana tester som är hjälpande för att hamna på rätt väg. 
   Året handlar även om spirituell återfödelse. Ormbäraren är ofta djupt andlig, men kan ha tappat bort sig genom de senaste tre åren då den yttre världen varit omtumlande och många förändringar har gjort att man tappat bort sin insida och hamnat i obalans. Eftersom Ormbäraren aldrig gör något mittemellan bör man detta år se upp för destruktiva tendenser och satsa helhjärtat på det som skapar glädje och lycka i livet. Använd dig av din förmåga, din fria tillgång till utveckling och att skapa nytt – det är du ju faktiskt bäst på! 
   Vela inte! Även om du kan testas ganska hårt under året kommer du snabbt att förstå åt vilket håll du ska gå. När du går inåt finner du svaren.
Du går hand i hand med det numerologiska året 7 som just handlar om energi, full fart framåt mot nya erfarenheter och nya bekantskaper. Du är vis i dig själv men vinner viktig erfarenhet genom andra människor detta år. Äventyret lockar dig. Främmande platser som du antingen besöker eller börjar planera inför. Det lekfulla sinnet är det som hjälper dig bäst under 2023.

Vill du veta mer om hur just ditt år 2023 ska bli? 

Då är du välkommen att kontakta någon utav våra medium och sierskor för att få dina svar. 
Du finner den du helst vill tala med på vår hemsida: www.sierska.se
Varmt välkommen!
Vi på sierska.se önskar dig ett riktigt gott nytt år!
Publicerat 2022-12-21

Ensamhet – Tyngre kring högtider

Vi har en rad helger framför oss. Bland annat julhelgen som står för dörren. Ensamheten kan få en extra tyngd runt högtider, såsom jul och påsk. Normalt sätt kan det kännas helt okej att leva ensam, kanske är den till och med självvald? Även om så är fallet blir känslan av ensamhet påtaglig under högtider, att man kanske inte har de där nära och kära omkring sig av olika orsaker. 
   Man kan drabbas av ångest och dessvärre kan man enligt statistiken se ett ökat antal självmord under just högtider. Normen säger oss att det är nu familj och vänner ska stråla samman, men om man inte har dessa omkring sig, hur ska man ta sig förbi känslan av ensamhet och ångest och finna ett sätt att överleva dessa högtider? Vi ska ta en närmare titt på detta.
Det är självklart en mental prövning. Staden känns öde och tom. Dagarna innan har det varit precis tvärtom, då människor stressar runt i affärerna för att få ihop den där middagen och presenterna. Även det blir en påminnelse om att man inte själv har någon orsak att knuffa runt i affärer och stå i långa köer. Kanske kan man tänka att det åtminstone är skönt att slippa det där, men det sitter ändå djupare inom oss – sorgen av att inte dela dessa högtidsdagar med andra. Ofrivillig ensamhet som bidrar till djup sorg och förtvivlan bidrar dessutom till fysisk ohälsa.
   Dessutom har pandemin bidragit till isolering och nu tar smittspridningen tag i oss igen och man uppmanar till försiktighet, vilket kan leda till ofrivillig ensamhet och isolering.

Vad du själv kan göra för att lindra ofrivillig ensamhet

Kanske är du lyckligt lottad och har människor omkring dig och ensamhet är inte ditt problem. Men faktum är att om vi gör andras ensamhet till en omsorg kan vi hjälpa till. Vi kan bjuda in vår granne som vi vet sitter för sig själv. Kanske kan man bidra genom sociala medier och starta en grupp för ensamma under högtidsdagar och bjuda in till vårt eget samkväm?
Du som är ensam kan också aktivt skapa grupper på sociala medier och där alla som har samma situation kan stråla samman. Kyrkan bidrar och bjuder in. Man måste inte vara religiös för att vara välkommen. Det finns vägar att gå för att kringgå denna djupa känsla av ensamhet, för att ta sig förbi dessa högtidsdagar.
Ibland krävs det något av dig själv och ibland krävs det något av andra. Högtider ska ju trots allt handla om kärlek och samvaro, omtanke om andra
Det är skamfyllt att vara ensam och därför kan det kännas svårt att själv sträcka ut handen och be om att få delta, men faktum är att den inre tillfredställelsen av att själv skapa en förändring stärker dig och skapar glädje för dig själv och för andra i samma situation.

Oönskad ensamhet

Så kallad negativ ensamhet gör att man känner sig hjälplös, att man inte har några förhoppningar om att situationen kan förändras. Situationen kan upplevas orättvis eftersom det är en oönskad situation där man inte har några sanna vänner eller familj som man kan lita på. Denna typ av negativ ensamhet påverkar både vår fysiska och vår mentala hälsa och följden är ofta depression. 
   Ofrivillig ensamhet uppstår ofta runt 40-årsåldern och uppåt. Vännerna börjar få annat att göra, man kanske går igenom en skilsmässa, går i pension eller att barnen lämnar hemmet och ”tomt fågelbo-syndrom” uppstår. Egentligen vanligt förekommande förändringar, men som kan ställa tillvaron ur balans. Dessutom kan man drabbas av sjukdom där man upplever att man förlorar sin självständighet och drar sig undan och isolerar sig.

Män är mer ensamma än kvinnor

Statistiken visar att kvinnor har fler vänner än vad männen har. Man hävdar att killar uppfostras dåligt i att odla sociala kontakter. Tanken om att ”ensam är stark” införlivas tidigt i pojkars liv. Oftast umgås de i större sammanhang men odlar inga nära vänskaper. Forskare och psykologer hävdar att det beror på att män har svårare för att tala om och dela med sig av känslor. Mansrollen man fostras in i gör att man har svårare än kvinnor att söka hjälp, vilket också avspeglar sig i självmordstatistiken. 
   Män som har levt i längre äktenskap tar ofta del av de sociala kontakter som knyts av kvinnan och blir mer ensam än vad kvinnan blir om de blir ensamstående. Oftast går de snabbt in i nya relationer för att fylla ut en saknad och ett tomrum. 
   Undersökningar visar att unga män har allt svårare för att finna sin plats i det moderna livet, där könsrollerna förändras och kvinnorna uppvisar självständighet och oberoende. Män upplever att de är överflödiga och har svårt att hitta en plats där de känner sig viktiga. Psykologerna verkar vara eniga om att detta är en av orsakerna till de höga siffrorna kring självmord i gruppen män. Ekonomi och arbete hamnar på andra plats.

Ensamhet bland äldre

Ensamheten kryper sig på ju äldre man blir. Den är ofta ofrivillig. Man blir änka eller änkling, vännerna faller bort av orkeslöshet eller sjukdom. För den som stiger i ålder leder denna ofrivilliga ensamhet till känslan av tomhet. Barnen har sitt och har kanske flyttat en bit bort.    
   Många äldre kan hamna i en livskris och behöver omidentifiera sin situation och kreativt försöka hitta egna lösningar, sätta guldkant på tillvaron. 
   Ta dig till drop in-caféer, uppsöka verksamheter där man kan möta nya människor kring de intressen man själv har. Se till att bli del av nya sammanhang. Se om dig själv och ditt hem, skäm bort dig själv. Att hålla rutiner kan vara bra och att hålla igång kroppen gör en glad. 
   Många kvinnor som levt i långa äktenskap och av olika orsaker lever för sig själva, är inte särskilt intresserade utav att träda in i nya, fasta kärleksrelationer. Många njuter av att få bestämma över sig själva och styra hur de vill ha sina liv, men vill gärna bli uppvaktad och utbjudna. Att dejta på ålderns höst verkar bli alltmer populärt. Här är stor skillnad på äldre kvinnor i förhållande till äldre män, där männen ofta vill finna en ny fru. De är inte lika positivt inställda till självständighet.

Varför ensamhet och ångest går hand i hand

Ett utav världens största problem idag är ensamhet som leder till svår ångest. Här talar vi om ofrivillig ensamhet som man inte vet hur man ska komma ur. Ångesten kryper sig på när känslan av övergivenhet tar över och man blir rädd för denna typ av ensamhet. 
   Existentiell ångest är ett begrepp som sprider sig, där man börjar undra över den egna meningen med livet. I längden leder detta till sömnlöshet och övertänkande, grubblerier. Istället för att söka sig utåt tenderar man att dra sig undan. Skulle man etablera en ny vänskap kan man bli väldigt krävande eftersom man är rädd för att förlora denna nyvunna person.
   Rädsla för ensamhet kan leda till att man undviker den till varje pris. Man ser till att schemat är fullt, att det inte finns tid över för ensamhet, trots att den då och då skulle vara behövlig. Det blir en slags flykt, men inte bort från ensamheten, utan man flyr från sig själv.
Här undviker man helt enkelt att komma i kontakt med sin insida, vilket kan bero på djupa sår och olösta konflikter från barndomen. Som barn är man sårbar eftersom man är beroende av de vuxna omkring och blir man på olika sätt bortstött i unga år, utvecklar man en rädsla för ensamhet och för att bli övergiven. Eftersom man lever i en ständig flykt, har man inte heller någon möjlighet att ta hand om de här såren och ge sig tid att läka. 
   Att fly från konfrontation kring smärtsamma känslor, är i grund och botten kanske inte en rädsla för själva ensamheten, utan kopplad till att i ensamheten ges utrymme för tankar och självinsikter, där man bär med sig saker och ting kring sig själv som man inte vill se eller erkänna. För att komma i kontakt med sig själv krävs det att man är ensam, eller spenderar tid på egen hand. Om detta känns främmande för en känns det obekvämt, rädsla uppstår och man undviker helt enkelt detta tillstånd och lutar oss hellre mot andra samt den yttre, materiella världen.

Att trivas i sitt eget sällskap – Frivillig ensamhet

Vi behöver vår ensamhet. Vi behöver dra oss undan från folkmassor, vardagens stress och oljud. Det är nödvändigt att återhämta sig så att vi får nytt bränsle, för att koncentrera oss, meditera eller sitta i bön, kanske skriva eller läsa. Denna typ av ensamhet innebär många fördelar men som många väljer bort.
   Självvald ensamhet fyller en viktig funktion. Här möter du dig själv och lär dig att se och skilja på vad du vill ha och inte vill ha i livet. Du lär dig att konstruktivt försvara dig själv och utvecklar en fin självrespekt.
Genom att umgås med dig själv och lära dig att trivas med det, vet du att dina beslut är dina och inte bygger på andras åsikter eller val som de gör i sina unika liv. Du bygger upp ett inre mod som gör att du vågar ta dina egna beslut. 
   Frivillig ensamhet låter dig vårda egenkärlek. De som inte har utvecklat denna förmåga att trivas i sitt eget sällskap lever ofta i ”förslavade” relationer som kan vara rent giftiga. Att leva så skapar ett beroende som inte tillåter dig att kärleksfullt utgå från ditt unika jag.
   Självklart är det nödvändigt utifrån den socioemotionella aspekten att omge sig med andra människor. Men det är skillnad på att umgås med andra som känner dig som den du verkligen är och att du inte är i ett egentligt behov av någon annan – vilket utgör grunden för emotionell självständighet, än att du umgås med andra för att du inte klarar av att umgås med dig själv.

Skillnad på självvald ensamhet och ofrivillig ensamhet

Egentid är guld värd. Att ta tid för dig själv. Umgås med dig själv. Unna dig något. Det hjälper dig att lära känna dig själv och att du kan lita på dig själv. Du utvecklar möjligheten att ta egna beslut. 
   Även om man lever i en kärleksrelation eller har ett stort socialt nätverk, är det viktigt att avsätta tid som bara är din, om det så enbart rör sig om en kortare stund varje dag – är den tiden värdefull. Tänk på att när du mår bra – mår din omgivning också bra, eftersom du sänder ut god, harmonisk energi. Att njuta av denna självvalda egentid hjälper dig att tänka självständigt och tränar dina sinnen. 
   Påtvingad, ofrivillig ensamhet bryter sakta ner människan. Den är smärtsam och man känner sig isolerad och kanske till och med oönskad och värdelös. Man börjar kanske ifrågasätta sig själv – varför man inte duger till, varför andra inte vill umgås med en. När smärtan blir för svår kan man utveckla ett skydd i form av likgiltighet, men det tillståndet är svårt att leva i eftersom allting saknar värde där. 
Vi spenderar mycket tid på att finna lyckan och att göra andra lyckliga. Att skapa en tillfredställande tillvaro för andra leder till att man lever i en konstant stress av skyldighet och plikt att uppfylla vad andra börjar ta för givet att vi ska göra för dem. Här förlorar vi oss själva i avsaknad av vår egen inre värld och till slut vet man inte vem man själv är mitt upp i alla skyldigheter – som man själv skapade en gång i tiden. Man dras med ett ständigt dåligt samvete eftersom ju mer du ger, ju mer vill de andra ha. Detta själuppoffrande särdrag är typiskt för kvinnan, som har en naturlig egenskap av omvårdnad kring andra, men glömmer bort att vårda sig själv.

Hur gör man då egentligen?

Vi är alla – och vill ibland vara det – ensamma. Vi behöver det och det är bra för oss. Det finns dock situationer när ensamhet uppstår ur ledsamhet eller övergivande. Att drabbas av oönskad ensamhet över en längre tid är tufft eftersom vi är sociala varelser, där vi behöver varandra. Det handlar om ren överlevnad. 
   Ibland behöver man professionell hjälp och då ska man söka upp den. Det är inget att skämmas över och man är långt ifrån ensam om att känna sig ensam eller lida av existentiell ångest. 
   Vi kan ändra på saker och ting på egen hand. Nedan följer några hälsosamma alternativa steg du kan pröva:
 • Titta på dina vanor. Beroenden av mobil och dator kan skapa isolering eller flykt från ansvaret att skapa sig ett värdefullt liv i den yttre världen. 
 • Fundera över de positiva egenskaperna av ensamhet. Vad kan du göra som stärker dig och skänker dig glädje i detta tillstånd där du kanske känner dig isolerad? Att vara ensam innebär inte att du är fast i hemmet. Ta dig ut. Gå på bio kanske?  
 • Vårda de relationer du faktiskt har. Se över dina relationer och se om de är autentiska. Umgås inte med andra enbart för att fly undan dig själv.
 • Lär dig att tycka om din ensamhet och odla kärleken till dig själv. Den enda person som följer dig genom hela livet är trots allt du själv.
 • Omidentifiera! Strukturera upp din tillvaro efter hur din nuvarande situation ser ut. Har barnen flyttat? Annat som har bidragit till förändring i din livssituation? Granska och identifiera dig själv efter det nya. Det tar tid eftersom man har vanor sedan många år, som nu inte längre är relevanta. Hjärnan behöver tid på sig att ställa in sig på det nya. Ha tålamod. 
 • Rutiner. Ät vid samma tidpunkt varje dag exempelvis. Ordning skapar ordning – oordning skapar ängslan och negativ rastlöshet. 
 • Gör något av din dag även om du mest känner för att ligga på soffan och göra ingenting. Livet väntar inte på dig! Ta den där duschen och gör något du tycker är kul – även om du inte tycker det just nu. Belönande aktiviteter är hälsosamt och gör dig på gott humör. Städa, rensa, plantera – vad som helst som skapar trivsel för dig.
Hur vi väljer att tänka kring ensamhet beror på oss själva. Vi kan välja att duka under för den eller växa i den. Ta reda på vem du verkligen är under din rådande omständighet och vad ensamheten kan tänkas bero på. Gör saker som har betydelse för dig så kommer du med all säkerhet att kunna bryta dig loss och själv bestämma när du vill vara för dig själv och när du vill umgås med dina nya vänner, du successivt kommer att attrahera genom nyvunna vanor och intressen du finner.

Sierska.se önskar dig en trevlig högtid och
att du gör något som ger dig själv glädje!

Vill du tala med någon utav våra medium eller sierskor? 
Då finner du den du vill tala med på vår hemsida: www.sierska.se
Vi finns för dig!
Publicerat 2022-12-02

När exet vill komma tillbaka

Plötsligt händer det. Ett meddelande eller ett telefonsamtal och man är tillbaka. Kanske har det gått en tid, du har gått igenom en sorgeperiod och börjar bli stark igen. 
Är ditt ex tillbaka för att göda sitt ego? Lyfter exet upp alla era fina stunder ni har haft tillsammans och faktiskt idealiserar den kärlek ni en gång delade, men som egentligen aldrig var riktigt bra – ens från början. 
Kanske var det en direkt osund relation?
Det är inte alltid lätt att veta om det är sunt att gå tillbaka till en tidigare relation eller inte. Ibland kan det vara så att omständigheter i livet har gjort att man tvingades bort ifrån varandra, men att kärleken alltid varit genuin – att man har en känsla av tillhörighet. Det är sin sak och det finns fantastiska berättelser om sådana situationer där man till slut fick varandra och lever lyckliga till dags ende. Men de där andra relationerna då? De där som faktiskt inte är sunda och som bygger på andra premisser såsom makt och kontroll, där man kanske själv är medberoende. 
   Man faller tillbaka i tidigare mönster och är inne i en cirkel av upprepning. Väldigt sällan är det så att parterna i relationen har förändrats. Här talar vi om när exet kommer tillbaka och förstör allting – igen. Utan att tänka på dig, på hur du mår. Hur gör man då? Låt oss granska detta.

När exet kommer tillbaka för att återförenas

Det är nu man behöver vara vaken. Man behöver fundera på vad det var som gjorde att relationen tog slut. Håller man bara detta i minnet är man ganska förberedd när exet försöker övertyga och övertala. Då exet försöker ta sig in i ditt emotionella utrymme och vädja till det där som var så unikt för er två, att det bara är hen som kan göra dig riktigt lycklig, som är den ende att förstå dig på djupet, som känner dig bäst, är man utsatt för psykologiska strategier – ren manipulation. 
   Att vi faller för dessa strategier beror på många olika saker. Kanske hade man det faktiskt ganska bra under en period, hoppet väcks till liv, tillsammans med att det kanske inte är så väldigt lätt att träffa någon ny som man ska lära känna och kan alltså handla om direkt bekvämlighet. Det kan också vara så att man var den som bad hen att gå en gång i tiden för att man inte orkade längre men man kanske inte var tydlig nog. Då har de på något sätt tillgång till dig och försöker ta sig tillbaka utan att ens fråga. Detta beror på att somliga inte respekterar avslut eller att ha blivit avvisade.
Det är vanligt att ett ex kommer tillbaka när hen förstår att du mår dåligt. Kanske mår du inte bra i den nya relationen eller kanske har förlorat ditt arbete. I en situation där du är försvagad kan ditt ex ge dig den uppmärksamhet du så väl behöver just då. Öppna inte den dörren – det är en fallgrop. Det är i en sådan här situation extremt viktigt att vara vaken på sig själv, så att man inte faller för exets uppmärksamhet för att man av olika orsaker behöver den just då. Det man en gång har släppt taget om och lämnat, bör just stanna där – i det förflutna.

Emotionella manipulatörer

Dessa personer, som kan vara både män och kvinnor kallas för ”emotionella terrorister”. Typiskt för dessa är att de överöser dig med gåvor och smicker. De uppvaktar dig på ett sätt som de inte gjort tidigare och det är lätt att tro att personen ifråga har förändrats och förstått var den tidigare brast. I regel är dessa personer enbart ute efter uppmärksamhet och de kommer tillbaka in i ditt liv och helt enkelt förstör allt det du har lyckats bygga upp sedan ni gick skilda vägar. 
   Ibland är det naturligtvis så att en relation förtjänar en andra chans. Ett sådant beslut behöver vara väl genomtänkt och att uppbrottet inte har handlat om destruktiva inslag. Det kan också vara så att personen som utövat någon typ utav manipulation har gått i terapi under en längre tid och verkligen fått hjälp. Men det gäller att vara vaken och inte falla för falskt tal. Var uppmärksam så att du inte går in i upprepade mönster.

Tror du att du är utsatt för manipulation i din relation? Nedan följer några tecken:

• Svartsjuka. Manipulatören hävdar att svartsjuka är ett tecken på djup kärlek. Personen kan bli kontrollerande och hävda att du inte behöver någon annan i ditt liv såsom vänner och familj - eftersom hen är tillräcklig. Detta är både kränkande och inskränker på ens person och liv. Man känner sig förnedrad och orättvist behandlad. Irritation är ett tecken hos dig att något är fel. Detta är inte kärlek. Gå så fort du kan! Titta gärna på dig själv och vad det är med dig som gör att du accepterar detta. 
• Kontroll. Din partner kan ha åsikter om hur du klär dig, hur du talar och vill kanske dessutom ha tillgång till din dator och mobil. Man motiverar detta genom att säga att om du inte har något att dölja så spelar det ju ingen roll. Det kan låta rätt men faktum är att det inkräktar på din integritet. Det är precis tvärtom – om man känner tillit och har respekt för varandra tänker man inte ens tanken på att läsa andras mail eller gå in i sin partners mobil. 
• Hot. Det kan förekomma tydliga hot men även mer dolda hot. Hen kan säga att om jag inte får titta i din mobil, då lämnar jag dig eftersom jag vet att du är otrogen. Alla fraser som börjar med: ”att om du inte… då kommer jag att…” är tecken på hot, kontrollbehov och maktutövande.  
• Kan inte ta ett ”nej”. Din partner försöker få dig att ändra ditt ”nej”, till ett ”ja”. Detta är manipulation där man utövar makt och kontroll. Personen i fråga vill ha sin vilja fram. Stå på dig. Ditt ”nej” är i regel ditt viktiga ”ja” – för dig. Du är värdefull. Du har rätt att säga nej där du behöver göra det. Den här typen av partners är själupptagna och pratar ofta om sig själva, samtidigt som de skyller allting på alla andra.  
• De tackar dig sällan. När de får som de vill, vill de bara ha mer. Du upplever känslan av att inte vara tillräcklig, att inte duga till. Du kan ha varit en stark person när du gick in i relationen men genom detta maktutövande upplever du sakta att du blir svag, känslan av att ”inte känna igen sig själv” kryper på dig.  
• Om din kärleksvän tvingar dig att vänta. Släpp taget. Varför ska du vänta? Varför ska du sitta och vänta på att bli älskad och få dina önskemål uppfyllda kring ditt liv? Du kanske vill gifta dig och skaffa barn? Din tid är värdefull. Att be dig att vänta och vänta och vänta är en form utav kontroll där du faktiskt står still i ditt eget liv. Kärlek är här och nu. Den ska tas om hand och underhållas, inte skjutas framåt. Prioritera dig själv och välj att vara lycklig. Du förtjänar det! 
• Du kommer alltid i sista hand. Det finns ingen lista över vad som är viktigast. Lever man i kärlek med varandra löser man situationer tillsammans och alla får plats. Upplever du att du ställs utanför – är även detta ett tecken på manipulation. Om det är orsaken till att relationen upphörde men din partner vill komma tillbaka – bör denne ha insätt situationen och förändrat detta beteende. Annars stänger du dörren. Snabbt. 
• Otrohet. Om relationen tog slut på grund av otrohet och ditt ex vill komma tillbaka – bör du se upp! Detta är ett beteende som dessvärre ofta är återkommande. Om man hyser respekt för sig själv och sin partner är man helt enkelt inte otrogen.  
• Fysisk eller psykisk misshandel. Det borde vara självklart att man lämnar en sådan relation och aldrig mer tar tillbaka en sådan partner, om man väl har lyckats att ta sig därifrån. Ofta ingår verbala övergrepp som bryter ner en person på djupet. Dessa ex har en tendens att återkomma, att tvinga sig in i ditt liv på nytt. De vet exakt hur de ska manipulera sig in igen eftersom det är hen som har skapat dig, din svaghet. De vet vilka knappar de ska trycka på. Lyckas du inte hålla emot ett sådant ex då ska du omedelbart söka hjälp.
Bli medveten om att du är utsatt för manipulation. Det är första steget. Det andra är att gå därifrån om man inte finner andra, konstruktiva lösningar. De som lättast faller offer för manipulation är personer med låg självkänsla eller att man i stunden är svag. Kanske har man gått igenom en svår händelse, förlorat sitt arbete eller annat som tillfälligt kan påverka den dåliga självkänslan, eller så ligger det också djupt rotat inom dig. 
   Lura inte dig själv att tro att om du är tålmodig blir allting bra. Det blir det helt enkelt inte. Låt inte ditt ex komma tillbaka om du upplever att det är destruktivt. Lyssna på din magkänsla. Din intuition och din instinkt talar alltid till dig. Du vet att det är fel även om du försöker övertyga dig själv om att det är rätt. Speciellt svårt är det att gå, att stänga dörren för all framtid när det finns känslor med i bilden eller om man har blivit väldigt försvagad.

Falska relationer

Ofta stannar vi kvar i monotona relationer eller tar tillbaka en partner på grund av den okända framtiden samt rädsla för känslomässig tomhet. När partnern spelar på dessa känslor och just hävdar att hen känner dig så väl och ingen kan älska dig som hen kan, är det väldigt lätt att ta tillbaka en person, som dessutom i detta läge är väldigt uppmärksam på dig och uppvaktar dig utöver det vanliga. Att bearbeta sina rädslor hjälper dig till sunda och autentiska relationer.
   Andra slags falska relationer kan handla om att den ena partnern går in med ett slags överbeskydd. Detta handlar ofta om en själv, då man projicerar sina egna rädslor på den andra personen. Det kan ligga som ett bakgrundstrauma hos den som överbeskyddar och går aldrig in i relationer av tillgivenhet utan utav vånda.
Det är lätt för den personen att gå in i relationer med någon som mår dåligt med sig själv från början, men leder till att hen inte kan utvecklas och växa som person. Detta är en giftig kärleksrelation då man lurar sig själv att se det som i själva verket är skadligt, rent destruktivt, istället är något positivt. Så som att se ens partner som beskyddande.   
   Det är lätt att tolka det som något bejakande och positivt eftersom man känner sig omhändertagen och skyddad. En sådan relation är enbart baserad på osäkerhet, ilska och behov. Den som är omhändertagande kan även vända som vinden då den upplever att den blir alltför ”behövd”. 
   Kärlek är inte villkorslös. Även det är en villfarelse, en direkt lögn. Kärlek bygger på ömsesidighet, respekt och tillit.

Lockrop och övertalning

Metaforen om sirenernas sång handlar dels om att lockas och övertalas – dras in i något som inte är bra för en, tillsammans med själkontroll – att klara av att stå emot. Myten berättar om hur sjömännen som hörde sirenernas vackra sång drogs mot ett oundvikligt öde. Denna vackra sång ledde till att man drunknade på havets djup. I myten om sirenerna var det endast Odysseus som lyckades övervinna denna kraft, denna frestelse – genom självkontroll. Han tvingade sig själv att stå emot. 
   Dessa frestelser finns överallt i världen. Reklam som lockar oss till köp exempelvis men även just i relationer. Vi dras in i diverse olika situationer av attraktiva stimuli. Det handlar om att stå emot. Om självkontroll och behärskning. Att tänka efter en extra gång. På så sätt mister du inte kontrollen över dig själv. På så sätt ger du inte bort dig själv till någon annan där du vet att du far illa. Stå emot. Ta reda på varför du reagerar på denna typ av stimuli och stäng dörren. En gång för alla. Våga vara lycklig. Våga vara fri och våga leva i sann kärlek. Du förtjänar det.
Publicerat 2022-11-25

Kan du lita på din intuition? – Det sjätte sinnet

Intuitionens röst som vi kallar för det sjätte sinnet - går den att lita på? Vad är egentligen skillnaden mellan intuition, instinkt och intelligens? Finns det ett samband mellan dessa olika parametrar som styr oss och våra val i livet? Varför vågar vi inte lita på vår intuitiva röst? 
   Många frågor väcks till liv när man talar om det sjätte sinnet. Låt oss reda ut och låt oss förstå att detta sjätte sinne är viktigt för oss och de beslut vi tar. Intuition är inget orakel. Det är en inre guide, vår inre kompass.

Det sjätte sinnet

Det sjätte sinnet handlar om vår inre röst. Denna röst tar sig uppåt genom det omedvetna, undermedvetna. Det är den röst som innerst inne ”vet”. Intuition handlar om vad vi känner och inte om vad vi tänker. Det tar en bråkdel av en sekund för denna röst eller känsla att bestämma sig för vad som är rätt eller fel för oss, innan den del av hjärnan som tänker börjar ta över. Det är också orsaken till att vi ofta lämnar den första känslan vi får där hän, att vi tänker att vi kanske överdriver. Tanken tar istället över och man börjar kalkylera. Exempelvis när vi möter en ny person, då känner vi omedelbart om vi kan lita på denne eller inte. När första känslan säger oss att ta avstånd är det inte alls ovanligt att vi slår denna ”tanke” ifrån oss och ger personen ifråga en chans. Det lär ofta visa sig att det var ett misstag. Kan vi lita på intuitionens röst? Svaret är ja, men det krävs något av oss för att stå i ständig kontakt med detta sjätte sinne.

Vad är Intuition?

Man definierar den intuitiva förmågan som en slags kognitiv uppfattning hellre en en magisk process eller en sensorisk uppfattning. Carl Ljung sa att intuitiva människor är sådana som kan förutse händelser och situationer genom användandet av den egna omedvetna, undermedvetna information de har med sig. Enligt Ljung är detta en undermedveten information som är summan av den du verkligen är. Det vill säga allt du har genomlevt, sett och erfarit. 
   Det undermedvetna är din inre kärna som bygger på en samling information som hjärnan använder sig av och granskar för att sekundsnabbt få ett svar som inte passerar genom filter av förnuftets objektiva analys. Det kan verka förvånande att många experter hävdar att folk ska och bör följa sin inre röst, sin intuition, men då studier har visat att denna inre röst är den som hjälper oss bäst att fatta bra beslut, kan experterna inte ignorera detta faktum.

Vad är instinkt?

Instinkt är det man menar är medfött. Det följer med vår biologi. Instinkt handlar rätt och slätt om överlevnad. Det handlar om självbevarelse och beskydd. Så som det nyfödda barnet skriker efter mat eller närhet för att överleva i den omgivning hen har hamnat i.    
   Det handlar om att överleva i världen, i sociala relationer, samt om samarbete och ren nyfikenhet som är grundläggande egenskaper som definierar allt levande. Här ingår även driften kring fortplantning. Instinkt har med den primitiva delen utav oss att göra. När vi talar om de primitiva drifterna och behoven är det inget mörkt och fult som ska undertryckas, utan hjälper oss faktiskt att hantera stress och rädsla. 
Vad som ytterligare definierar instinkt är sådant som medkänsla, omsorg och vänlighet, som berikar din egen värld men även andra omkring dig så att man kan bygga upp nödvändig gemenskap. Instinkt är sådant som gör att man upplever att livet är meningsfullt.

Intuition v.s. instinkt

Intuition och instinkt har inte samma ursprung. Instinkt har en biologisk grund som handlar om överlevnad i olika form och intuition är ett resultat av de samlade erfarenheter och den utveckling av vårt medvetande som vi har med oss. Det finns dock ett gemensamt syfte, ett gemensamt mål, som handlar om att ge oss en möjlighet att bättre anpassa oss till den verklighet vi lever i. Dessa parametrar hjälper oss att överleva, att förutse risker och att leva ett liv där vi kan anknyta oss på ett positivt sätt och uppleva tillfredställelse. Använd dig alltså utav båda dina förmågor så vinner du fördel på alla plan i livet. Intuition och instinkt är olika, men lika viktiga!

Intelligens och intuition

Albert Einstein, sa att intelligens och intuition går hand i hand. Andra experter har också påpekat att en person som är intuitiv kommer att göra skillnad i samhället och i världen. 
   När intelligens och intuition får möjlighet att harmoniera med varandra når människan fram till de bästa resultaten. Man löser helt enkelt problem man stöter på, utmaningar man ställs inför, på bästa sätt genom ett samarbete mellan dessa olika faktorer. Här har man kunnat se i studier att detta samarbete är det mest effektiva för att nå balans.

Du kan lita på din intuition

Rädsla gör ofta att vi inte lyssnar på vår inre röst. Det är även så att vi har erfarenheter med oss som inte alltid är så positiva, händelser som vi naturligtvis ska lära oss något utav, men som också kan göra att vi hamnar i ett slags ”dimma”. Inom hinduismen kallar man detta för ”samsara”, den slags dimridå som döljer sanningen för oss. 
   I vår hjärna finns ett område som ansvarar för vår intuition, den så kallade ”magkänslan” vi får och är väldigt kraftfull. På grund utav samhällets jäkt och stress förlorar vi kontakt med vår inre vägledare, guiden. Alla plikter gör att vi hamnar utanför oss själva och därmed förlorar kontakt med vår intuition och kan inte höra den där rösten. Skulle vi höra den, slår vi den ifrån oss eftersom vi helt enkelt inte anser att vi har tid att lyssna inåt. Här börjar vi snabbt att fatta helt fel beslut och faktiskt förlora greppet om oss själva. Känslan av att vara vilsen i livet blir stark. Det är fatalt att ignorera, nonchalera vår inre röst eftersom det är den som alltid hjälper dig att leva ett optimalt liv. 
   Ibland tror vi att vår intuition har fel. Det finns experter som hävdar att den inre rösten kan ha fel. Det leder till att vi blir rädda, att vi inte vågar lyssna på vår inre kompass. Faktum är att din intuition, den innersta rena rösten kan aldrig ha fel, det beror på andra faktorer där tanken har lagt sig i, erfarenheter av livet som lägger sig i, där vi kanske faktiskt har ett slags trauma i bakgrunden som styr oss och den inre rösten inte får utrymme.
Platon är en utav dem som hävdar att intuitionen är den högsta formen av intelligens. Han sa att det var det säkraste sättet att skaffa sig djup och sann kunskap på ett sätt som man inte kan erövra genom observation, erfarenhet, slutledning eller förnuft. 
   Bästa sättet att samarbeta med din intuition är att ställa frågor inåt. Fråga dig själv om du är lycklig exempelvis eller om du är tillfreds. När du ställer dessa frågor kommer din intuition att ge dig svaren från djupet, från långt inom dig själv. När du får ett ”ja” på dina frågor då vet du att du är på rätt plats i livet. Får du ett ”nej”, då vet du att du måste förändra och faktum är att du innerst inne vet vilka förändringar du behöver göra. 
   Man kan vara rädd för att göra dessa förändringar för att få sitt inre ”ja”. Man kanske behöver skilja sig, byta jobb eller något annat som gör att du blir hel – blir den du innerst inne verkligen är. Det är vad din intuition är till för – att leva i sanning med dig själv. Det är också orsaken till att vi ofta vänder oss bort från den inre rösten eftersom den ställer krav på oss, tillsammans med att vi upplever osäkerhet och rädslor inför den okända framtiden. Ett litet knep att ta sig förbi denna rädsla är att tänka: ”att oavsett vad förändringarna ger för resultat, lär jag mig något av dem”.

Egenskaper hos en person med stark intuition

När man 1930, frågade Albert Einstein om han verkligen trodde på sin relativitetsteori svarade han att ”det enda värdefulla för oss människor är intuitionen”. Hans studier byggde helt och hållet på vad han intuitivt kände. Han menade att vår ”magkänsla” är hjärnans kreativa sida som försöker berätta något för oss. 
   Forskare hävdar att det sjätte sinnet utvecklas någonstans mellan 40 till 50-års ålder, men många har denna röst med sig redan tidigt i livet. Att det kan ta tid för somliga att utveckla det sjätte sinnet har med tid av inre utveckling att göra som leder till ett slags uppvaknande. Det kan också hänga ihop med att man blir starkare i sig själv, sin självkänsla och i sitt självförtroende. Nedan följer generella egenskaper hos personer med stark utvecklad intuition:
 • Lyssnar på sin ”inre röst” och följer den
 • Går ofta in i tid av självvald ensamhet och njuter av den. (Omgivningen kan reagera negativt på detta och tycka att det ”är konstigt”.) 
 • Man är mycket kreativ 
 • Är faktiskt väldigt analytiska 
 • Observerar omgivningen med full uppmärksamhet 
 • Lyssnar på kroppen och försöker vara i linje med den. ”Vet” eller känner genom kroppen om något är fel 
 • Tar drömmar på allvar då de vet att drömmar är det undermedvetna som förmedlar något viktigt upp till det medvetna 
 • Tycker inte om regler eller konstruktioner 
 • Tar ständiga risker
 • Gör många misstag och lär sig från dem 
 • Är oberoende eller söker efter oberoende i möjligaste mål (i en konstruerad värld de inte känner tillhörighet till.)

Hur du utvecklar din intuitiva förmåga

Meditation är A och O för att vara i kontakt med dig själv. Att vara i kontakt med sig själv innebär att man är i kontakt med sin inre intelligens. Du kan egentligen aldrig mer fatta ett felaktigt beslut. Problematiken är att många väljer bort dessa enkla verktyg såsom just meditation eller djupandningstekniker. Har du ett viktigt beslut att fatta – gå undan och meditera. Var för dig själv. Djupandas och lyssna.
   Meditation reducerar ångest och stress och släpper loss negativa känslor. Meditation skapar inre balans och självinsikt. Genom denna typ av reducering når du inåt och kommer i kontakt med din intuitiva förmåga och kan egentligen alltid känna dig trygg. Genom att du öppnar upp ditt sjätte sinne blir du per automatik mer kreativ och skapar ett flöde i ditt liv där du känner tillfredställelse. En enkel väg att gå för att nå framgång i just ditt liv.
Publicerat 2022-10-31

Vad trauma egentligen är – Kanske är just du drabbad?

De flesta av oss har ingen större vetskap om vad ett trauma faktiskt kan vara - det vi kallar för PTSD - posttraumatiskt stressyndrom. Man har en föreställning om att detta enbart gäller för soldater i krig, terrorattacker eller liknande situationer. Verkligheten ser annorlunda ut. Det är ett mer förekommande tillstånd som miljoner människor i världen är drabbade utav och tvingas leva med om man inte får hjälp. 
   Många lever i sitt trauma under tystnad, medvetet eller omedvetet. Det kan handla om våld i hemmet, övergrepp, mobbning eller att man har överlevt en allvarlig sjukdom. Exemplen är många. 
   Kanske tillhör du en av dem som lever i ett trauma och där livet formas utifrån dessa upplevelser? Dessa händelser sätter sina spår i hjärnan och om man inte får hjälp lever man inom ramen för dessa trauman under resten utav livet. Det är som att leva i ett ständigt pågående krig.

Vad ett trauma är

Det är inte själva händelsen i sak som är avgörande utan hur vi emotionellt reagerar som individ på det vi upplever. Vi kan klara oss undan en och annan traumatisk händelse, men om det uppstår en följd utav upprepade händelser etablerar dessa sig inom oss och i vår hjärna.
   Trauman handlar om att något händer som man inte är beredd på, som en överraskning och nervsystemet är inte redo att hantera dessa upplevelser.  Det blir en chock. 
   Man ska förstå trauman på två plan; dels dessa som är rent fysiska såsom brutna ben, men även de som är emotionella. De flesta trauman handlar om just dessa förhållanden – utifrån och in, men även inifrån och ut mot det fysiska, vilket i sak innebär att om man är utsatt för emotionella trauman, kan dessa ge sig uttryck i den fysiska kroppen så som extrem smärta och värk, men även såsom svårare sjukdomar. Det går hand i hand. 
   Många lever med sina trauman utan att vara medvetna om dessa. Kanske vet man innerst inne och har inte tid att ta tag i det, men omgivningen märker att det är något som inte står rätt till. 
Typiska tecken av att ha varit utsatt för trauma
•  Minnen av händelsen återkommer på olika sätt. I våra nattdrömmar, upplevelsen av föraningar eller upprörda känslor när vi på något vis påminns om händelsen. Det kan vara en film man ser eller något man hör talas om. Man ska komma ihåg att man inte alltid minns vad som har hänt, men att det själsliga minnet ändå vet. 
•  Att man undviker ämnet. Antingen i form utav samtal eller på andra sätt. Men här kan det bli precis tvärtom – att man vältrar sig inom sådana områden som berör det egna traumat. 
•  Upplevelsen av att vara bortkopplad från verkligheten. Går det riktigt långt kan man uppleva utanför-kroppen-upplevelser. Det är vårt nervsystem som sätter oss i flyktbeteenden när det blir för svårt. Man kan uppleva apati, att man är pessimistiskt inställd och därmed har svårt att uppleva positiva känslor.  
•  Sömnlöshet, ångest, plötslig ilska, irritation, koncentrationsproblematik, nervositet och en ständig känsla av rädsla som kommer ur oro – att något mindre bra kommer att hända – beredskapsläget är påslaget. 
•  Man tenderar att dra sig undan. Upplever att omvärlden inte förstår. Känslan av att vara missförstådd, vilket man troligtvis också är. Det är inte lätt för omgivningen att förstå och antagligen inte heller för den drabbade.

Utvecklingstrauma – Vad är det?

   Idag är detta fenomen känt som komplex PTSD. Man talar om osynliga barndomstrauman av övergrepp i olika former. Inte enbart om fysiskt eller sexuellt våld, utan även om verbalt våld, försummelse eller manipulation, som har upprepats vid flera tillfällen. 
   Som barn saknar man förmågan att förhindra våld mot sin persona och upplever att man inte har någon möjlighet att fly. Dessa barn växer upp i ett tillstånd som kan liknas vid att ha stridit i krig.
   Traumat uppstår i upprepningen av föräldrarnas fysiska våldshandlingar, deras inkonsekvens och känslomässiga avvisande. Man känner sig övergiven. Detta barn lider och tar detta lidande med sig upp i det vuxna livet. 
   Till följd kan bli att man överkompenserar, blir perfektionist och desperat i sitt sökande efter bekräftelse, behovet av att få känna sig betydelsefull och älskad. Som barn, i en sådan här utsatt situation upplever man förvirring och smärta, vilken man tar med sig resten av livet, tills man till slut ber om hjälp. Dessvärre har det då hunnit gå ganska långt och kan ha etablerat sig i den fysiska kroppen. Det kan visa sig som ständig smärta eller som allvarliga sjukdomar. Den fysiska kroppen skriker helt enkelt efter hjälp, där det handlar om att börja arbeta med sin insida.
Tecken på utvecklingstrauma
•  Djupt rotad skam. Man känner sig dum, ful, fet, äcklig eller på andra sätt ständigt misslyckad. Detta gift sprider sig inom oss och kan leda till en punkt i livet där man inte längre vill leva, eftersom att giftet sprider ett djupt odlat självhat. 
•  Maktlöshet. Man känner att man saknar en grund att stå på här i världen. Man trivs inte i sin egen kropp. Man försöker fly på olika sätt. Många kan ha ett liv utav ett ständigt flyttande – att man försöker hitta hem. Man vill ha kontroll och balans. Känna tillhörighet. 
•  Hopplöshet och förtvivlan över livet. Man upplever att livet saknar en egentlig mening. Man förlorar även tron på andra människor. Som barn, men även som vuxen lever man med en aktiverad amygdala. Rädslor. Att vara på sin vakt. Känslan av att faran alltid lurar runt hörnet. Både som barn och som vuxen har man svårt att slappna av och blir lätt rastlös.
Detta utvecklingstrauma skapar både hos barnet, men även hos den vuxna kronisk sorg. Känner sig ledsen och hamnar ofta i depression. Man har svårt att knyta an eftersom man saknar de viktiga föräldrabanden. Man känner sig direkt ovälkommen i den här världen. Både som barn och som vuxen. Man utvecklar en svårighet att känna samhörighet till andra. Detta leder till att man dels kan känna ett intensivt behov av andra, tillsammans med en intensiv rädsla för kontakt. Om man inte finner det man söker kan det leda till destruktiva beteenden och isolering.
Förfaderstraumat – skador som drabbat tidigare generationer och dess överföring till nästkommande generation
Detta slags trauma handlar överföring. Familjemedlemmar över generationer som varit drabbade av svårigheter överför dessa händelser till nästföljande generation. Det blir ett slags arv man tar över. Skulle man gå så långt som sex generationer tillbaka kan man se att dessa varit med om krig, fattigdom och svält. Här kan ligga andra trauman såsom sexuellt våld eller andra former utav förtryck. Det finns forskning som dessvärre visar att dessa trauman omedvetet överförs till nästkommande generation. 
Man behöver inte gå alla dessa generationer bakåt, men man kan ta sig en titt på föräldrarna man har och deras föräldrar i sin tur, bara för att förstå vad de faktiskt har överfört till dig. Denna slags genetiska information kan utlösa missbruk, posttraumatisk stress och liknande upplevelser. Man förstår i regel inte varför man mår dåligt, att man inte får ordning på sitt eget liv om man inte direkt varit utsatt för tråkigheter på egen hand. Men om man tar en blick bakåt kan man finna svaren där. De överförs omedvetet och blir ett slags tyst trauma och som påverkar en persons beteende. Man får svårt att leva i fred med sig själv, har svårt att anpassa sig och man upplever ett stort tomrum.    
Ofta kan föräldrar eller generationerna bakåt inte tala om dessa saker. Antin
Trauma påverkar våra relationer
   Posttraumatiskt stressyndrom påverkar de relationer vi har. Eftersom att händelsen vi utsätts för kommer som en överraskning uppstår ett chocktillstånd och den som utsatts för händelsen upplever extrem sårbarhet. PTSD utvecklas vid händelser som upplevs som hot på olika sätt. Man utvecklar automatiskt en slags rädsla och osäkerhet gentemot sin omgivning. Man är redan sårbar och man är rädd för kontakt med andra. Att knyta an till andra förstärker den djupt rotade sårbarheten. 
   Man lever under ett beredskapsläge och skyddar sig själv mot fara. Här kan man välja att fly. Man kan till och med lämna en kärleksrelation för att skydda sig mot framtida svek – att man är alltför utsatt. Därmed undviker man gärna sådana relationer där man upplever starka känslor. 
   Omgivningen kan uppleva att man är lättirriterad, att man lätt blir arg eller ledsen, att man drar sig undan och bara vill sova, eller tvärtom att man är hyperaktiv och har svårt att gå in i vila. Man kan uppleva med sig själv att man har svårt för att koncentrera sig eller har svårt att fullfölja uppgifter. Det kan te sig på många olika sätt. Kanske märker man det inte själv, men omgivningen reagerar, eftersom man ofta svänger kraftigt i humör, att man är överdrivet negativ mot sig själv, andra och världen. Det är inte lätt för de anhöriga att leva sida vid sida med någon som lider utav ett trauma. Värre blir det då den som är drabbad kanske inte är medveten om det och skapar därmed orimliga konflikter eftersom den drabbade känner sig missförstådd. 
   Att dra sig undan, inte enbart i kärlek, utan även från familj och vänner är vanligt. Man har svårt att sätta gränser. Dels mot sig själv men definitivt när det gäller andra. Man lider av självtvivel, som i sin tur leder till att man har svårt att bygga sunda relationer. Detta kan dessutom leda till att man blir utnyttjad då man inte har någon tydlig gräns och svårt att säga ifrån. Man vill så gärna bli omtyckt. 
    Dessutom har man ofta svårighet med att be om hjälp och möter helst sina svårigheter ensam, samtidigt som man tycker att det är märkligt att man inte får hjälp. Återigen attackerar man omgivningen. 
   En ytterligare aspekt är att man har svårt för att njuta. Det kan vara allt från att gå på restaurang och äta gott och dyrt, till intimitet. Man drar sig undan sociala sammankomster, eftersom man har svårt att unna sig det goda i livet vilket kan bero på att man anser att man inte är värd dessa utsvävningar. Man är satt ett beredskapsläge, som vi ovan har nämnts, vilket gör att man blir överdrivet försiktig med sin ekonomi. Man ser faror överallt och vill vara beredd. 
   Om traumat har med sexuella övergrepp att göra, kan fysisk och känslomässig närhet bli en stor utmaning, även om relationen är stabil.
Hjärnan och vårt nervsystem
Hjärnan hos en traumatiserad person genomgår en förändring. Larmsystemet aktiveras och fastnar i ett tillstånd utav att alltid befinna sig i ett ständigt beredskapsläge. Inte förrän man söker hjälp som detta tillstånd upphör, eller åtminstone lättar upp ordentligt.
Hjärnan är som en dator och kan ställas om. Skämtsamt kan man kalla det för en omstart – control+alt+delete. Tyvärr har vi ingen knapp vi kan trycka på utan behöver hjälp av någon form av terapeut. Man söker ofta hjälp när de negativa erfarenheterna i livet ger sig uttryck i fysisk form, ofta i form utav svår värk i kroppen där man inte kan finna tydliga fysiska orsaker. Här kan man behöva någon form av terapi som är inriktad på smärta. 
Forskning har visat att man kan få hjälp, där det finns olika behandlingar som hjälper människor att skapa avsevärda förändringar i vårt nervsystem. 
Posttraumatisk stress sätter alltså sina spår i hjärnan. Forskning har visat att hjärnan kan ställa om sig om den får rätt stimuli. På samma sätt som själva händelserna sätter spår i vår hjärna, kan man också påverka hjärnan så att den återgår till sitt normala tillstånd.
Vägen till ett bättre liv
Att ignorera smärta fördjupar den. Oavsett om det gäller inre lidande eller det rent fysiska. Ofta gäller det för båda tillstånden. Oavsett måste man inåt för att bli av med det rent fysiska i kroppen. 
Du kommer aldrig att bli den du en gång var. Du kommer att bli ett nytt ”du”. Åren har gått och du har dina livserfarenheter med dig. Inte enbart dessa trauman, utan även andra, positiva erfarenheter som gjort att du har utvecklats som människa. Se det som en spännande resa att ta reda på vem du är här och nu.
•   Du bör söka någon form utav hjälp. Exempel på behandling kan vara KBT med inriktning på smärta eller med den inriktning som stämmer för dig. Här får du hjälp med att utveckla en ny uppskattning av livet, en ny positiv syn. Att möta verkligheten och få kontakt med din smärta. 
•   Acceptera att det kommer att ta tid. Din hjärna och ditt nervsystem ska ställas om. Se upp med att skapa alltför många nya rutiner. Hjärnan behöver sina vanor för att känna trygghet. 
•   Prova på ett nytt projekt. Något du känner glädje i. Det skapar en ny trygghet och känsla av kontroll. Detta skapar optimism. Kanske har du en dröm du vill förverkliga, men saknat självförtroende och självkänsla att sätta igång.  
•   Ge inte upp! Det finns hjälp att få. Exempel på behandling är KBT med inriktning på smärta, yoga, meditation, terapeutisk massage, neurofeedbackbehandling och andra metoder som kan hjälpa till när man lever i ett posttraumatiskt stresstillstånd. Om man förstår att man hålls som gisslan av sitt lidande, som hindrar oss från att vara lycklig, kan det istället bli en positiv strid att ta sig ur denna fångenskap. Rent utav en väldigt spännande resa, där du lär känna dig själv som den du verkligen är.
Publicerat 2022-10-27

Lever du ditt eget liv, eller styrs du av andra?

Anpassa dig aldrig till det som inte gör dig lycklig! Ta reda på vad som är ditt ”varför”. Ditt varför till att gå upp på morgonen, vad som verkligen driver dig och skapar vällust och tillfredställelse. 
   Många väljer att anpassa sig efter sådant som inte gör dem lyckliga. Det är som att välja att gå runt med stenar i skon - det kommer att göra ont till slut. 
   Man förlorar sig själv någonstans på vägen när man väljer bort sig själv. Att välja att identifiera sig kring saker och ting som ligger utanför oss är ett liv av ständiga förluster. Om man väljer att leva inifrån sig själv skapar det en vinst både för dig själv och för andra. Det är en win win – situation.

Varför du aldrig ska anpassa dig till sådant som inte gör dig lycklig

Om det man antar är lycka i sitt liv, samtidigt känns kvävande och själsförstörande, befinner man sig inte i sanna, lyckliga situationer. Man har inte skapat ett tillfredställande liv för sig själv. Man kan inbilla sig att man inte har något val, att det har gått så pass lång tid att det inte känns meningsfullt att förändra saker och ting. Men så länge vi har livet i behåll, finns det alltid ett värde av att förändra, att skapa annorlunda, att ta reda på vem man är och vad man vill – att finna sitt ”varför”.    
   När man känner sann lycka känner man sig fri - så att man upplever att man kan styra sin egen väg. Den känns lättsam och skapar även upplevelsen av att det man gör har betydelse för andra men främst för sig själv. 
   Lycka är egentligen ett samlingsbegrepp av diverse andra tillstånd så som tillfredställelse, frihet att vara en individ – den man faktiskt är, tillsammans med vilket socialt umgänge man har, en tillräckligt bra inkomst och ett tillfredställande arbete. Det handlar om de inre och yttre värdena. Lycka är inget tillstånd av eufori, utan ett tillstånd av lugn och en inre stillhet.

Finn ditt ”varför”

Även om vi är upptagna av barn, ett äktenskap eller annat som tar vår tid, bör man försöka finna tid över till att finna sitt ”varför”. Vad vill du med ditt liv? Vad är det som gör att du känner lust och glädje? 
   Har du situationer i ditt liv som sänker dig behöver du lämna dessa och ersätta dem med andra som skapar tillfredställelse. Du kanske har ett arbete som sänker din energi, men den ekonomiska kompensationen är så pass stor att det finns ett yttre värde av att stanna kvar, men denna ekonomiska kompensation ger inget mentalt välmående. Här kan det finnas ett värde i att byta arbete till ett annat som ger tillfredställelse, även om den yttre kompensationen blir lägre.
   Om du finner en uppgift som du vet med dig skänker dig glädje och kan öka ditt lyckokonto bör du koncentrera dig på denna uppgift med kropp och själ. Åtminstone en stund om dagen. Kanske vill du skriva eller måla? Kanske är det annat som du upplever att du vill göra som skänker glädje åt själen. Det är det som är ditt verkliga ”varför”.
Inte att du måste gå till jobbet eller få iväg barn till dagis och skolor. Det är enbart dina måsten. Gå bortom dina måsten. Där finner du svaret på vem du är och på vad som är ditt reella varför. När du finner ditt svar och lever det, blir det mycket lättare att klara av de där ”måstena”, de dagliga rutinerna som de flesta av oss har. 
   Kanske är du inte väldigt lyckliga över dessa rutiner. Men faktum är att du kommer att klara av dem med lätthet om du har funnit din inre plats av glädje - din lyckoplats. Istället för att känna att allting är ett tvång, blir det mycket lättare att gå in i acceptans om man har det där andra som höjer ”lyckopoängen”. 
   Det mest smärtsamma och till och med våldsamma du kan göra mot dig själv är att enbart välja kraven och rutinerna. Det ruinerar dig och ditt inre konto hamnar på minus.

Varför vi väljer anpassning

Vi väljer att anpassa oss för att känna trygghet och säkerhet. I de flesta fall har vi växt upp i en trygg miljö som barn - någon som knyter våra skor och ser till att vi håller oss varma när det är kallt ute. Det lär vår hjärna att trygghet och säkerhet är bra och därför anpassar vi oss och tror på detta tillstånd som vuxna. Tillsammans med vuxenansvaret följer diverse åtaganden. Vi väljer helt enkelt att leta efter säkerhet i stället för lycka och tillfredställelse. Men tänk om det faktiskt är tvärtom? Att genom att finna vårt ”varför”, vår inre insikt om vem vi är, kan skapa trygghet och säkerhet utifrån den platsen. Det är faktiskt möjligt. 
Hjärnan tycker inte om risker utan är inställd på att skapa skydd och trygghet. Nervsystemet sänder därför signaler till oss att leta efter en trygg, säker situation och miljö. Detta handlar om ren överlevnad.
   Dessvärre går sällan anpassning ihop med att känna tillfredställelse och glädje. Kanske väljer man att stanna i en kärlekslös relation eller ett arbete som inte genererar tillfredställelse. Man sjunker sakta men väldigt säkert. Man börjar drömma sig bort och fantisera om vad man egentligen vill ha och önskar sig. Hur mycket vi än försöker anpassa oss efter dåliga och otillfredsställande situationer kommer det på sikt inte att gå. 
   Välj dig själv. Lev det liv som är ditt. Våga vara modig nog att gå förbi rädslor eller invanda beteenden som handlar om säkerhet. Det är en falsk trygghet som på sikt kommer att skada dig. Utbrändhet och depression kommer som ett brev på posten. 
Vi tror att vi måste ge upp oss själva för att överleva. Det är inte sant. Det är precis tvärtom!

Hur man förändrar

Det kan vara svårt att finna svaren eftersom man inte riktigt vet hur man ska formulera frågorna. Ett gott råd är att undvika de stora filosofiska frågorna som bland annat handlar om vad som är meningen med livet. De där frågorna skapar oftast kaos. Ringa in dina frågor. Låt svaren ta den tid de behöver. 
   Man är rädd för andras reaktioner om man väljer att förändra. Det handlar ofta om rädslan att bli dömd av omvärlden – de som givit intrycket utav att du är trygg så länge du följer mönstret som ingår just där. På grund av grupptrycket undviker vi ofta att ”göra slag i sak”, att vi inbillar oss att det är tryggt att befinna sig i en viss gemenskap. 
   I den gemenskapen finns regler man ska följa - för att alla i den gruppen ska uppleva trygghet. Sticker man ut resulterar det ofta i påhopp och åsikter. Dessa åsikter handlar inte om dig i sak, utan om att de övriga i gruppen blir rädda eftersom du väljer att ifrågasätta den trygghet och säkerhet man gemensamt intalat sig är bäst. När du ifrågasätter dig själv och går utanför ramarna, tvingas de övriga att börja tänka över sina egna liv, vilket blir oerhört obekvämt. 
   Fråga dig själv vad du inte gör på grund utav rädslan att bli dömd av andra. Ställ följdfrågan vad som skulle vara det värsta tänkbara scenariot om du valde förändring. Ofta finner man att det faktiskt inte skulle vara så farligt. Den känslan och den insikten gör dig fri – skapar en frihetskänsla och ett oberoende. Till följd av den insikten kommer du att känna den där inre styrkan du faktiskt har. Det visar sig i detta skede vilka som är dina verkliga vänner, vilka man kan hålla fast vid. Man ska vara beredd på att somliga avviker från din sida – du blir helt enkelt obekväm. 
   Din målsättning ska vara att leva så som du finner rätt för dig och att arbeta med det du brinner för – oavsett hur andra reagerar. Eftersom vi spenderar så pass mycket tid som vi gör på vår arbetsplats och som också styr när vi måste gå till sängs och vilken tid vi måste gå upp på morgonen, är det viktigt att känna att det är värt det. Arbetet är en utav våra grundpelare i livet, kanske till och med den största och därför är det viktigt att vi upplever ett välbefinnande i vårt arbetsliv. 
   Se över din situation. Kanske är det dags att göra det du är ämnad för och inte enbart det som kompenserar bäst i den yttre världen.

Du kan lära dig att vara lycklig

Att upptäcka hemligheten till att bli en lyckligare och mer välmående person är mycket lättare än vad man kan tro. Hjärnan är trots allt ganska lättlärd. Du kan styra den med hjälp utav hur du tänker och även genom dina vanor.
   Lyckan kan vara en välsignelse men ofta ett tillstånd du måste erövra. Precis som du lär dig att vara trygg men olycklig, kan du lära dig att vara trygg men lycklig. Lyckan kan läras ut. Det handlar om vad du väljer att tro på, vad du väljer att övertyga dig om, tillsammans med just de vanor du har. Du kan ändra dina vanor och därmed öka ditt lyckokonto. Nedan följer några tips:
• Du kan välja positiva känslor. Det betyder inte att man ljuger för sig själv. Man kan befinna sig i jobbiga situationer men ändå välja hur man ska tänka kring dem. Exempelvis kan man tänka att man lär sig något genom erfarenheterna dessa svåra situationer ger.  
   Man bör också lägga svårigheterna åt sidan. De förändras inte för att du tänker på dem – de ökar enbart negativ inre stress. Njut istället utav något som skapar en högre energi.
(Det kan hjälpa dig att se lösningarna på de problem man har.)
•  Ta en promenad. Lyssna på fåglarna, iaktta himlen eller något annat som gör att du släpper tankarna en stund. Gärna på morgonen. Det låter litet, men faktum är att det ställer om hjärnan att bli mer positiv.  
•  Det du inte kan kontrollera bör du inte ägna tid åt. Exempel på en sådan situation kan vara att man förlorar sitt arbete. Du kan inte göra något åt just den situationen, men ger dig chansen att tänka om och söka ett nytt och bättre arbete – som stämmer bättre överrens med ditt ”varför”.
•  Att vara hängiven. När vi utför något vi verkligen brinner för förlorar vi oss ofta i tid och rum. Vi befinner oss helt enkelt inom oss, i vår själ. Här njuter vi! Ju mer hängivna vi är vår uppgift, ju lyckligare känner vi oss och till slut blir det ditt nya normala tillstånd.
•  Positiva relationer. Att vi väljer in hälsosamma och konstruktiva relationer är helt enkelt bra för vårt välmående. Avlägsna de där omkring dig som stjäl din energi – energitjuvarna.  
•  Att prestera. Detta handlar om att skapa situationer för dig själv som ökar ditt välmående. Så enkelt som att äta frukost. Det gör att du håller dig koncentrerad och fokuserad. Att sätta upp mål för dig själv och fullfölja dem. På så sätt ökar du din inre självkänsla och blir allt starkare. Det gör dig helt enkelt glad. Det handlar om de små tingen men som gör en betydelsefull förändring.  
•  Upplevelser. Res eller upplev saker som är viktiga för just dig. Det ökar ditt lyckokonto. Det har större effekt än att köpa saker. Känslan av tillfredställelse när vi köper något är kortsiktig. Gör sådant som håller på längre sikt och som ingår i ditt ”varför”. Dansa, sjung! Det får dig att må bra. Mår du bra har du större förutsättning att våga förändra. 
•  Att säga tack. Att säga tack skapar empatiska relationer. Det visar dig själv och andra att du är uppmärksam och bryr dig, att du inte bara tar saker och ting för givet. Tänk även på sådant som gör dig tacksam. Sådant du har omkring dig. Tacka för det. Det gör att du blir uppmärksam på det du redan har i ditt liv.

Finn ditt ”varför”. Våga vara lycklig!

Publicerat 2022-10-03

Bestäm dig! - Det är lättare än du tror.

Lycka och välgång är inte en tillfällighet eller som avgörs av slumpen. Känslan av tillfredställelse bestäms utifrån de beslut vi tar – eller inte tar. Alla har säkert upplevt att det är svårt att bestämma sig. Alla dras med någon typ utav blockeringar som hindrar oss på vår väg framåt. Dåligt självförtroende eller orealistiska förväntningar kan spela stor roll. Andras åsikter och oförmåga att prioritera sig själv är ofta avgörande.
Att vara rädd för att ta beslut är vanligt. Det är en av de största rädslor vi har. Ändå tar ständigt nya beslut. Vi beslut varje sekund utan att tänka på det. Vi reser oss från vår arbetsplats för att hämta ett glas vatten eller en kopp kaffe. Ständiga beslut som sker per automatik. Men när det kommer till att fatta större beslut i livet då låser det sig och vi får svårt att se vilket alternativ som är bäst för oss. 
   Ofta övertänker vi och prioriterar även bort oss själva, eftersom vi inte vill göra andra illa. Låt oss utreda detta och komma fram till hur enkelt det trots allt ändå är att fatta ett större, kanske livsavgörande beslut. 
Vi talar ofta om beslutsångest. Det spelar ingen roll vem vi är, vilken kultur vi kommer ifrån eller var på karriärstegen vi befinner oss – alla känner någon gång att det är svårt att fatta ett avgörande beslut. Somliga har lättare för att ta sig förbi den känslan emedan andra övertänker och kan må väldigt dåligt utöver att ta ett nytt steg. Man kan exempelvis vara rädd för att ta beslut som gäller relationer – ska man stanna eller gå? Det behöver inte enbart gälla kärleksrelationer utan även gälla för familjemedlemmar eller vänskapsrelationer.
   De antal val vi har i den här världen av information som finns tillgänglig, borde göra det lätt att välja, men det är snarare precis tvärtom – ju fler alternativ – desto svårare att fatta ett beslut. Detta gäller speciellt för de större, livsavgörande valen. De där valen man inte kan ta tillbaka. Här kan stark rädsla uppstå. Man kan känna vånda och förtvivlan, vilket i sin tur ofta leder till att man skjuter upp besluten till ett senare tillfälle. Nu lurar man sig själv och tänker att man ska få till sig mer kunskap, mer information så att det ska bli lättare att fatta beslutet som är livsavgörande. Det kommer inte att hända. Man frågar andra vad de tycker och därmed börjar man lägga sitt beslut i andras händer. Rädslan för att fatta beslut kan därmed få följer som inte blir så bra för just dig, eftersom du inte utgår från dig själv längre.

Rädslan över att fatta fel beslut

Ju viktigare beslutet är desto räddare för att fatta fel beslut blir vi. Man blir försiktig och man vill skydda sig själv tillsammans med att man inte vill såra andra. Man känner ett djupt ansvar inför det beslut man tar, vilket gör att man börjar övertänka. När beslutet innebär stora konsekvenser som påverkar ens liv i det stora hela och även för andra, börjar man kalkylera och ta fram olika potentiella möjligheter och risker som beslutet innebär. Man är rädd för att man ska ångra sig. Att man helt enkelt fattar ett beslut som inte går att återvända ifrån.
Om man kan istället tänker att varje beslut man tar är en erfarenhet och en lärdom man får med sig, att det är en väg framåt – då kan det bli lättare att våga ta de stora, livsavgörande besluten. Men det är inte helt lätt att tänka i de banorna eftersom vi har en hjärna som vill skydda oss mot allt nytt. Hjärnan tenderar att se allt som är nytt som en fara, oavsett om vi befinner oss i mindre bra situationer, där man vet att utgången skulle bli bättre. Man får svårt i det här läget att lyssna på sina instinkter. All rädsla för oss bort ifrån vår intuition.

Rädsla för att inte vara bra nog

I detta tillstånd skapar rädslan förlorade möjligheter. Man kan tacka nej till ett erbjudande på arbetsplatsen eller till och med att säga nej till en relation där man känner starka känslor. Oavsett om man känner att detta skulle vara bra för en, säger man nej. Man vill helt enkelt inte göra bort sig, eller gå in i förlust av något. När man är rädd för att inte duga till väljer man bort sig själv och utvecklas inte. Man antar helt enkelt inte utmaningar i livet som för en framåt. Däremot kan man börja beklaga sig och känna starkt missnöje i livet, vilket i sin tur kan leda till uppgivenhet och depression. 
   Detta bottnar i låg självkänsla och avsaknad av självförtroende. Den här typen av rädsla håller dig kvar i din bekvämlighetszon, vilket gör att du aldrig kommer att pröva på något nytt eller lämna sådant som håller dig tillbaka. Att bevara sin bekvämlighetszon skapar i sak inte någon känsla av trygghet eller att du upplever att du är nöjd med livet – det skapar enbart ett större missnöje. (Läs gärna vår artikel: ”Självförtroende kontra självkänsla – Håll isär begreppen”, för att förstå detta bättre).

Kontrollbehov

De som lider utav ett starkt kontrollbehov har problem med att fatta nya beslut, speciellt om det är så att besluten inte står under hens kontroll. Här avstannar man helt i beslutsprocessen. Detta berör högre chefer men även vem annan som helst som lider utav detta kontrollbehov. Man kan exempelvis ha oerhört svårt att samarbeta med andra i grupp på grund utav rädslan att förlora kontrollen. Här finner man ofta de som arbetar på egen hand. Ofta tänker man att de övriga kommer att påverka resultatet negativt för en själv.   
   Narcissister kan ha den här tendensen där de blåser upp sig själva, när man tycker att ens kompetens överstiger andras. Det kan visserligen vara sant, men problemet uppstår om man upplever att man börjar begränsa sig själv och avstannar. Detta slags begränsande av sig själv kan skapa en negativ stressituation som gränsar till tvångssyndrom.

Att prioritera dig själv – vägen mot enklare beslutsfattande

När du har gjort klart för dig själv vilka just dina prioriteringar i livet är, blir det mycket lättare att fatta beslut som berör ditt liv. Då bryr du dig inte längre om vad andra tycker om dina val, du tar inte heller längre någon större hänsyn till vad dina beslut resulterar i när det gäller andra. Du tänker på dig och på vad som är viktigt för dig. Att våga ta beslutet inom dig att från och med nu är du din egen prioritet och inte längre någon annans val.
Du kan inte bära alla på dina axlar – dina barn, vänner eller kollegor. När man blir en alltför stark empat riskerar man att utplåna sig själv. Det resulterar i att du står med förluster och att inte själv ha utvecklats. 
   Det är lätt att skylla på att man bryr sig om andra och därmed finner ursäkter för att lägga sig själv åt sidan. På så sätt kommer man undan ansvaret mot sig själv och behöver aldrig fatta ett beslut som berör ens eget liv. Däremot blir risken stor att man börjar skylla sina nederlag på andra, tycka synd om sig själv, känna missnöje och till slut hamna i depression eller rent faktiskt dra till sig fysiska åkommor.
När du börjar lyssna på dig själv och se över vilka dina prioriteringar är för att just du ska må bra och ha en chans att nå dina mål – då kommer du också att börja fatta sunda beslut i ditt liv och bli en vinnare. 
   Du behöver ta reda på vad som rent faktiskt stjäl din tid, vad du uppoffrar dig för och varför. Vad är överflödigt? Börja rensa ut på din livsscen och se till att du själv får plats. Om man inte börjar ta ansvar över sig själv och det man helst av allt vill prioritera förlorar man kontrollen över den egna tillvaron och kommer i slutänden att känna förtvivlan. Skuggsidan tar över och till slut kan man knappt andas.

Alla vill bli älskade

Självklart vill alla vara älskade av andra och känna sig socialt accepterade. Det är ett grundläggande mänskligt behov. Vi vill vara omtyckta på vår arbetsplats, annars blir det svårt att känna glädje över att ens gå dit. Tyvärr är det ofta så att det är svårt att prioritera sig själv och säga ifrån när man upplever att man blir illa behandlad och här uppstår en svårighet i att förändra då man är rädd för att bli utstött och avvisad. Det gäller för alla situationer och relationer. 
   Genom att välja sig själv och de egna prioriteringarna väljer man en långsiktig lösning för att börja må bra. Man når mål i livet och i slutänden känner lycka och tillfredställelse. Exempelvis hamnar man på en arbetsplats där man trivs och kommer till sin fulla rätt, att man lever i en kärleksfull relation där man respekterar varandra, men framför allt - genom att man tar sina beslut - vinner självrespekt och självförtroende, hälsa och välbefinnande. 
   Låt det du behöver lämna och avstå ifrån att upplevas som en förlust – det kan kännas så – men i själva verket är det en vinst!

Hur man gör för att börja fatta bra beslut

Ibland uppstår dödlägen i beslutsfattandet oavsett hur mycket vi försöker. Man upplever att man pendlar fram och tillbaka och kan inte komma fram till rätt beslut. Man har hamnat i en mental återvändsgränd. Man känner sig motiverad och redo att skapa ett bättre liv. Man vet att man åtminstone inte vill ha det så som man har det. Man längtar efter en förändring. Den önskan om förändring är den starkaste motivationen.
Att vilja ta sig ur denna återvändsgränd skapar ett visst mått av hopp, optimism och tilltro. Tanken om att man har fått nog, blir en drivande motor mot förändring och att våga fatta nya beslut. Här börjar man ta konstruktiva val. Så hur gör man då? Nedan får du några hjälpmedel:
 1. Börja med att vila. Meditera gärna. Men vila. Släpp allting en stund. 
 2. Acceptera ofullkomlighet – ingenting är perfekt. Ingen är perfekt. 
 3. Kom ihåg din kärnpunkt! Håll den levande. Vad är viktigt? Prioritera dig själv!   
 4. Associera fritt! Låt din hjärna komma fram till den minsta detalj som har med din situation att göra. Koppla bort all form utav kritik, omdöme och logik så mycket du kan. Det gör dig fri att komma i kontakt med vad du verkligen känner – speciellt när det gäller andra människor som gör att du känner dig konfliktfylld och handlingsförlamad. 
 5. Vila igen och stärk upp dig. Här kan man ha tappat greppet igen. Ta en promenad. Gör något som gör dig glad. Då är det lätt att ta upp kampen igen. 
 6. Gå återigen igenom dina prioriteringar och fäst upp dem mot det aktuella beslutet. 
 7. Om du fortfarande inte klarar av att ta ett beslut och du känner dig blockerad, är det OK. Gå in i vila igen. Det är inget nederlag, det är en process. Försök att lokalisera boven i dramat – vad eller vem håller tillbaka dig? Använd dina insikter och känn intuitivt utan att döma. 
Boven i dramat kan vara du själv, om man tittar på den sista punkten ovan. Man kan ha hamnat i fällan utav ett självförhärligande. Kanske idealiserar man sig själv eller håller fast vid inbilska versioner av sig själv.
    Även om vi innerst inne vet vilket alternativ som är riktigt bra för oss gör vi inget åt det i det här läget, eftersom det realistiska alternativet inte överensstämmer med vår självförhärligande dröm. För att bryta mönster och för att inte hamna i ett dödläge där vi inte tar några beslut alls, är det viktigt att rannsaka sig själv. Associera fritt som punkt 4 råder till och känn efter vad som verkligen är sant här och nu. Ge dig tid att sörja förlorade drömmar. Tiden kan ha spelat ut sin roll här.

   

Om ingenting utav detta leder dig framåt kan du behöva yttre hjälp. Det betyder inte att någon annan ska fatta beslut åt dig för att du själv inte klarar av det. Det betyder att man får hjälp att tydligt se vem man verkligen är och vad man verkligen vill.

Vi på sierska.se hjälper dig gärna. 

Våra medarbetare håller hög standard med breda kunskaper.
Du finner den du vill tala med på vår hemsida: www.sierska.se

Varmt välkommen!

Publicerat  2022-09-25

Självförtroende kontra Själkänsla - Håll isär begreppen!

För att kunna vara den du innerst inne är, behöver du tillräckligt med självförtroende och även en stor portion självkänsla. Du sänder ut signaler om vem du är och vilken självbild du har. Ditt kroppsspråk avslöjar dig och den du möter uppfattar detta snabbt och intuitivt. Vad hindrar dig från att komma vidare i livet? Vad är det som gör att du ständigt hamnar i självsabotage? Låt oss fördjupa detta för att få bättre förståelse om dig själv och nå de insikter du behöver för att nå förändring.
Man blandar ofta ihop begreppen självförtroende och självkänsla. Vi ska reda ut definitionen av dessa två viktiga tillstånd. Inom dessa områden uppstår andra brister såsom exempelvis bristande självtillit och ibland kan det gå så långt att vår självbild skapar självförakt och som i sin tur leder till självsabotage. I sin tur kan detta leda till att vi hindrar oss själva att nå de mål vi önskar oss i livet, såväl inom karriär som på det privata planet. Livskvalitén blir negativ. 
   Andra sidan av myntet – där man istället har en god självkänsla och ett bra självförtroende hjälper oss att åstadkomma de positiva saker i livet vi önskar oss. Det kan bli du. Du har förmågan att växa och utvecklas så att du når förändringar i just ditt liv.

Definition av självkänsla

Självkänsla handlar om den grundläggande inställningen vi har till oss själva. Man vet vem man är och har en inre grundtrygghet. Självtillit, som ingår här, gör att du klarar av att stå upp för dig själv, vågar sätta tydliga gränser och har en inre livskompass. Man accepterar sig själv med de fel och brister man har, vilket också betyder att man har självinsikt. Du är snäll mot dig själv och ställer därmed rimliga krav på dig där du också tillåter dig att ha en dålig dag ibland.  Andra känner sig trygg i din närvaro och litar på dig – eftersom du litar på dig själv. 
   Med en väl grundad självkänsla och en positiv inställning till sig själv är man bra på att hantera stress och motgångar. Svårigheter i livet finner man härmed lösningar på. Man litar helt enkelt på sin förmåga. 
   God självkänsla byggs upp under de tidigare åren av vårt liv. Vår barndom och uppväxt spelar stor roll. Om man upplever att man är älskad, accepterad, sedd och hörd har man en grundläggande förutsättning, än om det är tvärtom.
   Lider man av dålig självkänsla hör man hela tiden en inre röst som är negativ och självkritisk. Man känner sig misslyckad och att man gör fel. Man känner att man inte duger och den känslan fräter sönder en inifrån och ut. Det visar sig i ditt liv i form utav att man upplever en låg livskvalité och man lever med en ständig oro. Man jämför sig ofta med andra och drar alltid det kortaste strået. Man lever som om man äter soppa med en gaffel. 
En person med dålig självkänsla eller ett lågt självförtroende kan bli kallad för att vara lat. Antingen av andra eller att man själv uppfattar sig som sådan. Man skrattar kanske åt det, skämtar om det. Men faktum är att lathet handlar just om dålig självkänsla och även ett bristande självförtroende. Man ger upp. Man saknar motivation eftersom dålig självkänsla i sin tur leder till bristande engagemang och produktivitet.
Om man lider av låg självkänsla är risken för depression och ångest mycket stor. Om man dessutom har en narcissistisk läggning kan man tendera till att förstora sig själv och projicerar det negativa på andra för att hävda sig själv. Man vill känna sig perfekt där man innerst inne känner sig värdelös. I det här fallet har man en stor tendens att kritisera andra i omgivningen.

Prestationsångest till följd av låg självkänsla

Dålig självkänsla kan vara prestationsbaserad. Det innebär att självkänslan och självbilden påverkas av vad man presterar och vilken förstärkning man genom dessa prestationer får av andra. Man tenderar att överprestera och överarbeta. Man blir aldrig nöjd och man blir osäker på om man duger. 
   Får man ingen positiv respons riskerar man att ta på sig alltför mycket arbete och klarar inte av att sätta tydliga gränser. Vare sig mot sig själv eller mot andra. Detta kan leda till utmattningsdepression, med sjukskrivning som resultat. Man talar här om arbetsnarkomaner och ”prestationsprinsessan”. 
   Många kvinnor drabbas av detta då bördan ofta är stor. Man ska få ihop hela livspusslet av familj, arbete samt allt annat som ska göras.

Effekter av låg självkänsla

- Självkritisk
- Negativa glasögon och negativa tankemönster
- Jämförelse med andra
- Svårt att ta emot beröm
- Höga krav på perfektion
- Känner djup oro inför utmaningar och förändringar
- Svårt att anta nya utmaningar och känner stress

Definition av självförtroende

Självförtroendet kan ibland vara viktigare än mängden kompetens. Man kan alltid lära sig längs vägen. Självförtroendet kan vara den avgörande skillnaden i många sammanhang exempelvis om det är just du som får jobbet du har sökt. 
Självförtroendet handlar om skillnaden mellan att göra och inte göra, våga eller inte våga. Självförtroendet kan tränas upp. Precis som allting annat. Självförtroendet byggs upp av de tankar vi har, till skillnad från självkänslan som ligger på ett emotionellt plan. 
Man kan känna sig kompetent inom somliga områden där man har ett starkt självförtroende, exempelvis på sin arbetsplats men samtidigt lida av dålig självkänsla. För att stärka sitt självförtroende behöver man skaffa sig erfarenheter genom att lära sig saker och skaffa sig erfarenheter i livet.
Självförtroendet byggs alltså upp av yttre faktorer. Det handlar om att man vet med sig att man är riktigt bra inom ett visst område och som man gärna utvecklar sig vidare inom. Det stärker nämligen ytterligare vårt självförtroende.  Man känner sig kompetent och kapabel att lösa problem och svåra situationer som uppstår. Man kan uppleva att man har ett starkt självförtroende inom ett specifikt område men att man exempelvis upplever brist av självförtroende i sociala situationer.
Ett lågt självförtroende utmärks av att man undviker att göra vissa saker. Man kanske väljer att ha en mer tystlåten profil i gruppen på arbetsplatsen och man tar inte eget ansvar. Man följer direktiv och ansvaret låter man vila på andra. Man undviker situationer där man kan misslyckas eftersom man känner sig otrygg. Detta kan leda till att man inte byter arbete trots att man borde, just av den orsaken att man inte litar på sin förmåga. Man kan känna direkt obehag när det kommer till vidareutbildning eller annat som är nytt, eftersom man inte tror på sig själv, att man inte tror att man kommer att klara av uppgiften. Det eviga undvikandet av misslyckande.

Hur man stärker upp sitt självförtroende

Börja med att titta på dina önskemål kring ditt liv. Vad vill du uppnå? Vad skulle du vilja pröva på? Var öppen och nyfiken inför omvärlden, nya situationer och uppgifter. Ta dig an dem i din egen takt. Sätt upp realistiska mål.
    Pröva något som inte innebär ett alltför stort nederlag om du inte skulle klarar av det. Vifta bort eventuellt nederlag och tänk att du faktiskt prövade. Bara det är att gå in i självkärlek och samtidigt ökar man sitt mod. 
   Det är inte hela världen om du inte klarar uppgiften – huvudsaken är att du faktiskt gav det ett försök. Genom att sakta våga börja göra saker och ting och att utsätta dig för utmaningar innebär att ditt självförtroende stärks. Man måste inte kasta sig ut - utanför sin bekvämlighetszon - men man kan utöka den, vidga den där bekväma cirkeln lite i taget.

Vad du kan göra själv för att nå förändring

Börja tänka i nya banor. Din hjärna har lärt sig att tänka på ett visst sätt. För att bryta banor och mönster, behöver du tänka annorlunda. Försök att tänka nytt. Ta en annan väg till jobbet exempelvis. Det hjälper hjärnan att förstå att något nytt är på gång. De små tingen är de som leder fram till de större resultaten. Nedan följer några tips för dig på vägen mot bättre själförtroende:
- Ta reda på vem du verkligen är. Acceptera dig själv och se alla dina sidor – de bra likväl som de mindre bra.
- Ta hand om din kropp och hälsa (fysiskt och psykiskt) En promenad kan räcka långt!
- Sätt upp realistiska mål för sig själv.
- Belöna dig själv när du uppnått resultatet av det mål du satt upp för dig själv.
- Be om positiv feedback. (Här bör man se upp lite så att man inte hamnar i fällan av andras åsikter.)
- Minska kraven på dig själv och var mer snäll mot dig själv - vad är ”good enough”?
- Reflektera över dina behov och ta ansvar för att de tillgodoses. Du bestämmer vad du behöver – ingen annan!
- Pröva något nytt. Även om det är något litet och utvidga ditt mod. 
- Sluta jämföra dig med andra. Ingen är perfekt. Du behöver inte vara perfekt. Alla är olika.

Det inre barnet

Som vuxen är det dags att läka barnet som saknade så mycket och hjälpa detta inre barn att älska sig själva igen. För att öka ditt självförtroende och stärka självkänslan behöver man även självkärlek – den saknade pusselbiten – att älska, acceptera och omfamna sig själv. Här försvinner tomrummet och livslusten tar vid.
   Vi har lärt oss att man bör sätta andra före sig själv. Det är en lögn. Vi kan inte finnas där för andra på rätt sätt om vi inte först och främst har tillgodosett våra egna behov. Du måste först och främst vara din egen högsta prioritet. 
   Om vi sätter andra personers behov framför våra egna kommer vi bli utbrända och börja förlora oss själva såväl som allt annat omkring oss. Det blir väldigt svårt att bli hel igen.

Vad kan man göra åt det?

Första steget är att bli medveten. Självmedveten. Att på ett positivt sätt rannsaka sig själv för att få syn på hur man fungerar just nu och varför det är så som det är. 
   Ett bra knep är att börja skriva en dagbok där du börjar reflektera. På så sätt kan du se vad du verkligen behöver förändra. Flödesskriv. Bara låt allting komma.
   Man kan behöva ta hjälp utifrån, av någon som arbetar med dessa frågor så att du får stöd på ett djupare plan. Med sådan hjälp och guidning kan du börja utveckla dig själv så att du når högre självkänsla och ett bättre självförtroende - att börja våga vara den du innerst inne är och leva där efter.

Vill du ha hjälp utav våra kvalitetssäkrade sierskor och medium? 

De har alla en stor bredd av kunskaper och hjälper dig med varmt och kärleksfullt hjärta.
Du finner den du vill tala med på vår hemsida: www.sierska.se
Varmt välkommen!
Publicerat 2022-08-25

Avunden – Ett sundhetstecken

Om vi använder oss utav ett så kallat filter innan vi sprider något vidare eller tar något in i oss själva skulle vi må bättre inombords och vi skulle skapa sundare relationer omkring oss. Detta filter kan vi kalla för: ”sanning, vänlighet och nödvändighet”. Avund och missunnsamhet gör att vi ofta sprider skvaller och ”ont tal” om andra, för att hävda oss själv eller också för att dölja de brister vi har och faktiskt är medvetna om. 
    
Anekdoten nedan beskriver detta på ett väldigt fint sätt och tar oss igenom dessa olika filter som kan hjälpa oss till ett sundare sätt att leva och tänka när vi drabbas av avunden:

Filosofen och lärjungen

”Den unge mannen som var lärjunge till en vis filosof, anlände till hans hus och sade:
   – Lärare, en vän talade illa om dig.
   – Vänta! avbröt filosofen honom. Tog du din vän med dig genom de tre filtrena, i det du nu ska berätta för mig? 
   – De tre filtren? frågade lärjungen.
   - Ja. Där det första är sanningen. Är du säker på att det du vill berätta för mig är sant?
   – Nej, jag hörde en av mina grannar säga det.
   – Du har väl åtminstone fört det genom det andra filtret, som är vänlighet? Det du vill berätta för mig, gör det något gott?
   – Nej, inte egentligen. Tvärt om…
   – Aha! Hojtar filosofen och säger att det sista filtret är nödvändighet. Är det nödvändigt för mig att veta vad som gör dig så oroad?
   - För att vara sanningsenlig, nej.
   – Då så, sade den vise mannen och log. Om det inte är sant, vänligt eller nödvändigt, låt oss begrava det och glömma bort det. Det är inte viktigt för mig att ta del av den information du bar med dig till mig.”

Avund som metod att få syn på sig själv 

Det är viktigt att urskilja vad som är vad. Avund är faktiskt direkt sunt. Det är orsaken till att jag inte skriver avund-sjuka, som man ofta säger. Avund är inte alltid ett negativt tillstånd. Det är tvärtom ett mycket positivt sådant om man använder tillståndet på rätt sätt.

Man tittar kanske på grannens gräsmatta som är väl omhändertagen och så tittar man på sin egen och ser att den inte är lika fin. Den är misskött helt enkelt. 
   Det går att applicera den liknelsen på vad som helst i livet. Kanske har man vänner som tjänar mer pengar än man själv, köper en fin villa i skärgården eller är ute och reser. De gör det för att de kan. De gör det för att de agerar. Kanske kommer de från välbärgade familjer och ”får allting serverat”. Man kommer inte själv från sådana förhållanden, utan får kämpa för allting. Det kan kännas orättvist men är det verkligen det? Är det inte meningen att vi är här på jorden under olika förutsättningar och för att vi behöver lära oss något? Kanske är det så att du som måste kämpa lite extra lär dig mer om livet?   
   Att känna avund i dessa sammanhang är faktiskt sunt eftersom det visar dig vad du önskar dig och vad du själv vill ha i ditt liv. Avund kan alltså bidra till att du själv börjar skapa den verklighet du vill leva i även om dina förutsättningar eventuellt är svårare. Du kan alltid skapa det på ditt sätt. Det finns alltid en väg för dig att skapa tillfredställelse i just ditt liv.

Missunnsamhet

När avund leder till att man inte kan känna glädje för dem som har det där du själv vill ha, då talar vi om något helt annat. Vi talar om missunnsamhet. Man hör på ordet att man saknar förmåga att vara glad för andra, att glädjas åt andras framgångar. Det är här som avund blir till ett mörkt moln. Man börjar baktala andra, hyser agg och börjar skvallra. 
   Varför blir det egentligen så? Man kan tänka sig att det handlar om att man själv inte orkar ta tag i saker och ting och att det därför blir lättare att bli mörk i sinnet. Detta mår man dåligt av och det smittar även av sig på omgivningen. Relationerna blir osunda och människor börjar vända dig ryggen. 
   Avund är helt enkelt ett riktmärke på vad du själv önskar dig i livet. Skriv ner vad du är avundsjuk på och på vem. Titta på listan du gjort och se om du verkligen vill de där sakerna. Skriv en ny lista där du tar reda på vem du verkligen är och på vad du verkligen vill med just ditt unika liv. På så sätt börjar vi helt enkelt att tänka annorlunda. Avund kan vara sunt och bli vår guide i livet, emedan missunnsamhet sprider sig som ett gift inom dig och omkring dig.
   Ibland blandar man felaktigt in svartsjuka i dessa sammanhang, vilket inte alls har med saken att göra eftersom svartsjuka handlar om kontroll, makt och osäkerhet. (Ta gärna del av vår fina text om svartsjuka på vår hemsida.)

Missunnsamhet – när avunden har tagit ett steg längre

Det är som ett dödligt virus. Ett gift som sprider sig. Inom personen ifråga, där man blir väldigt mörk och hatisk, som man sprider vidare till de relationer man har. Alla relationer. Man kan här vara missunnsam när det gäller sina egna barn, andra familjemedlemmar och vänskapsrelationer, grannen eller kändisar. Missunnsamheten kan ta vilken väg den vill när den väl har fått grepp om en. 
   Avund börjar med jämförelser. Dessa jämförelser är aldrig sunda. På det sättet kan vi se att det finns en mörk sida av avunden, men som när det blir mörkt inom oss, har slagit över, transformerats till just missunnsamhet. Här uppstår det negativa språket i form av skvaller, men det negativa språket tar sig även vägen inåt – där man börjar slå ner på sig själv och uppfatta sig själv som mindervärdig – mindre värd. Man tycker synd om sig själv. Man går in i negativa tillstånd såsom ömkan och offermentalitet. Här finner man bristen av självkärlek och självförtroende. Var kommer den ifrån? Vem tog det ifrån dig från början? 
   Det är viktigt att rannsaka sig själv här och börja bearbeta och jobba med sig själv. I grund och botten är man ingen ond person, man är antagligen en rädd person. Rädd för att misslyckas och därför som man inte skapar det man önskar sig i livet, eftersom man är rädd för att misslyckas. Istället börjar man peka utåt mot andra. Det blir lättare än att börja ta eget ansvar. Kom ihåg att när vi pekar med ett finger ut, går tre fingrar tillbaka mot en själv. Det handlar alltid om dig själv i slutänden – inte om andra.

Du är en individ – Den viktigaste i ditt liv

Avundens baksida är alltså missunnsamhet. Vi kan se att det kan vara positivt att jämföra oss med andra så länge man använder jämförelsen konstruktivt och man börjar titta på sin egen situation och får upp ögonen för det man vill skapa i sitt liv. I allmänhet är det skadligt att jämföra sig med andra eftersom de brister vi ser hos oss själva kan leda till djupare frustrationer och vi börjar leva ett dysfunktionellt liv. 
   Avund kan alltså å ena sidan få oss att se vad vi vill ha och önskar oss men när det slår över till ett mörkt tillstånd – missunnsamhet – hindrar man sig själv från att uppnå drömmar och mål.
Man lägger all tid på att känna sig hotad av andra, känna ilska mot andra och hitta på ursäkter för att själv slippa undan arbetet det innebär att nå målen i livet. I slutänden mår man oerhört dåligt vilket kan visa sig på olika sätt i den inre, såväl som i den yttre, fysiska kroppen. Blir man fysiskt sjuk har man verkligen fått något att klamra sig fast vid – omöjligheten att skapa livet man ville ha och man blir helt enkelt bitter. 
    Det är viktigt att se vem man själv är, vad man redan har och vad man kan utgå ifrån. Att ställa sig frågan: Vem ÄR jag? Vad vill just JAG? Ofta visar det sig faktiskt att man inte vill ha det där de andra har, som man sneglar mot. Någon kanske har flyttat utomlands men varför ska man göra det om man faktiskt inte trivs med värmen? 
   När vi upplever en negativ grad av avund eller direkt missunnsamhet hindrar dessa känslor oss från att faktiskt se vad vi redan har. Dessa känslor handlar om brist av kärlek till oss själva som gör att vi kan känna direkt ilska, ibland även hat mot andra som man upplever har ett framgångsrikt liv. Man tror att det är enklare att leva i frustration eftersom det skapar en slags energi, men där vi dömer och kritiserar andra utifrån det egna mindervärdeskomplexet och till slut sänker oss själva.

Att belasta andra med missnöje

Naturligtvis är det inte intressant att fundera över vilken börda man lägger på andra när man är så upptagen av sin ”inre demon”. Det är dock en stor belastning för dem i din omgivning som är utsatta för din missunnsamhet. Inledningsvis försöker dina ”offer” uppmuntra dig, men eftersom dessa mörka känslor har satt klorna i dig kommer du att avvisa alla former av uppmuntran och slå ner på alla positiva förslag du får. Det skapar i sin tur ett avståndstagande, vilket leder till att omgivningen avvisar dig. Du tror att det är de andra som avvisar dig, men det är faktiskt du själv som skapar förlusten av dem. 
Inte minst stöter man på dessa missunnsamma på arbetsplatsen och som gör dagarna till en ständig plåga. Den som är avundsjuk och missunnsam anser snarare att de har dåliga arbetskamrater och hamnar inte allt för sällan i fällan av att söka sig till nya arbetsplatser i tron om att man kommer att bli bättre behandlad i ett nytt sammanhang. Man ser helt enkelt inte att det är en själv som skapar konflikter och osämja.

Acceptans och självförståelse

Med säkerhet kommer vi aldrig bort från avund eller missunnsamhet. Den ligger där och lurar inom oss. Men om vi kan ta med oss avunden på ett positivt sätt och ta reda på vad vi verkligen egentligen vill med våra egna liv är mycket vunnet. Om vi tar med oss tanken om ”filtret” av sanning, vänlighet och nödvändighet hjälper det oss att skapa goda relationer med dem vi har i vår omgivning men även att man skapar en riktigt fin relation med sig själv. Genom filtret och genom att rannsaka det man känner avund mot arbetar man medvetet med sin identitet och känslorna gentemot sig själv. När vi fokuserar på vårt inre jag fokuserar vi inte längre på andras nederlag eller framgångar. Använd avunden som motivation att utveckla dig själv så att du kan nå de drömmar och mål du har i ditt eget liv.

Vill du ha hjälp utav våra kvalitetssäkrade sierskor och medium? 

De har alla en stor bredd av kunskaper och hjälper dig med varmt och kärleksfullt hjärta.
Du finner den du vill tala med på vår hemsida: www.sierska.se

Varmt välkommen!

Publicerat 2022-08-25

Svartsjuka – Härskar och söndrar

Svartsjuka grundar sig i mental ohälsa och inte i kärlek. Den bottnar i inre osäkerhet, en låg självkänsla och även ett sjukligt kontrollbehov. 
   Det är lätt att tro att svartsjuka handlar om kärlek eftersom att den som är svartsjuk hävdar just att det beror på den djupa kärlek hen känner till sin partner. Många tror på att svartsjuka är en stark demonstration av kärlek men i verkligheten handlar det om rädsla. Rädsla för att förlora något eller någon, rädsla över att inte vara tillräcklig eller att bli utsatt för svek. 
   Ofta är det så att rötterna till svartsjuka ligger i det förflutna; att man tidigare blivit sviken i relationer, eller till och med tillbaka till barndomen där man fått höra att man inte duger till, är tillräcklig eller att få hört att ett syskon är bättre än en själv – där rent maktutövande har används utav föräldrar som kanske själva har lidigt av mental ohälsa.

Svartsjuka signalerar fara

Svartsjuka är ett tillstånd som signalerar fara. Det kan leda till svåra situationer av kontroll, misshandel och ibland värre scenarier i en relation. Det beror självklart på nivån av svartsjuka. Men som man kan höra på själva ordet är det ju ett sjukdomstillstånd och är inte sunt, vare sig för den som lider av denna sjuka eller för den som blir utsatt för den. Det kan räcka med att man kommer lite senare hem än vanligt för att misstanke hos den svartsjuke ska utlösas och anklagelserna kommer som en oväntad attack. 
   Om den som utsätts för svartsjuka tar det som en komplimang, eller ser det som ett bevis på kärlek är man ute på hal is. Här har man den ena parten som är svartsjuk samt mottagaren för detta kontroll- och makbehov som lider av ”bekräftelsesjuka”. I en sådan relation bär båda på mental ohälsa och kan ganska snabbt förstärka varandras tillstånd. 
   Den som är svartsjuk har en felaktig uppfattning utav ägande, att någon tillhör en. Om man leker med tanken och skjuter idén om egendom åt sidan, skulle faktiskt svartsjuka inte i sak existera. Så enkelt, men så svårt samtidigt. Man stannar ofta hos sin partner för att man upplever att den gör en gott, man tycker mycket personen och man njuter av varandra. När allt är bra, är det just väldigt bra.   
   En svartsjuk person har en tendens att vara översvalande och uppmärksam, men det kan svänga lika snabbt. Kontrollbehovet hos den svartsjuke är det som gör det svårt att leva med en sådan person. Att komma femton minuter för sent hem på grund av att det var en lång kö i matbutiken, eller att man hamnade i en trafikstockning kan utlösa misstänksamhet hos den svartsjuke – att du kanske har varit och besökt någon annan – varit otrogen rent utav. Svår svartsjuka kan utvecklas till misshandel.

Tillit är A och O

“Ibland antyder stor oro från en partner ett behov av kontroll, och detta är mer relaterat till ägande än kärlek.” (V. de Miguel) Att konstant fråga var partnern är, om hen har kommit fram till jobbet eller vad hen gör samt att “överbeskydda” kan vara ett undermedvetet sätt att hålla kvar någon vid hens sida. Man binder sin partner till sig genom kontroll. Sådana här relationer håller aldrig i längden. De bränner ut och förstör. Den som är utsatt för en svartsjuk partner upplever till slut en extrem utmattning på grund utav att man alltid befinner sig i ett beredskapsläge – man är alltid beredd på ett påhopp i form utav anklaganden eller liknande påhopp. 
   I en sund relation har man förtroende för varandra, man lämnar utrymme för sin partner och känner sig trygg med varandra. Man kontrollerar inte varje steg, man kontrollerar inte sin partners telefon eller på annat sätt söker efter bevis på svek. En kärleksrelation handlar om tillit.    
Har man hamnat i en situation med en svartsjuk partner, är det viktigt att lämna den så fort som möjligt. Man behöver titta på sig själv också om man faktiskt har ett behov utav destruktiv bekräftelse som ger näring till partnerns möjlighet att utöva denna form utav makt och kontroll. I en sund relation utvecklas man tillsammans, stöttar varandra och växer med varandra. På så sätt har man störst möjlighet att hålla tillsammans. Tillit i en kärleksrelation är A och O. Kan man inte lita på sin partner är det ett omedelbart bevis på att man bör gå vidare och släppa taget.
Ibland kan man tänka att man vill släppa sin partner fri, att man vill kunna lita på den man älskar, men är rädd för att om man är alltför tillitsfull, att denne kommer att känna sig fri nog att ge sig ut på andra marker. Upplever man en sådan rädsla, bör man förstå att man eventuellt själv har ett problem med tillit eller att det faktiskt finns en grundläggande orsak hos partnern – att man inte kan lite på hen. Återigen är det dags att lämna en sådan relation. Känner man sig inte trygg med sin partner åt ena eller andra hållet är det inget att stanna kvar i. Försök att tänk att man inte bör ingå relation med någon om man inte är i tillräcklig balans med sig själv, eller att den man möter inte är i balans.
Ytterligare orsak till svartsjuka är låg själkänsla och bristande självförtroende. Detta är något som man behöver arbeta med och söka hjälp för. Överdriven rädsla för att förlora sin partner kan bottna i att man inte är nöjd med sig själv – att man är rädd för att inte duga till. När man inte har förmåga att älska sig själv tror man att man behöver någon annan för att bli lycklig. Det är i själva verket inte sant. Lyckan bor inom dig själv och att du har förmåga att uppskatta dig själv. Om du känner så, att du är dig själv nog – kommer du inte att stöta på den här typen av destruktivitet.

Att bota svartsjuka

Det är fullt möjligt. Det är viktigt att ta tag i vad som är roten till problemet hos den som är svartsjuk, men det är även viktigt att titta på problematiken hos den andre, som av orsaker som ligger på djupet, drar till sig destruktivitet. Den svartsjuke är inte ensam om om att skapa kaos och problematik i relationen. Båda parter behöver rannsaka sig själva. Problemen uppstår när vi väljer att avfärda problemen. Då leder det självklart till destruktivitet. 
   Om du har en partner som kontrollerar varje steg du tar, kritiserar hur du klär dig, spionerar på dig så som exempelvis att läsa dina sms eller e-mail, känner sig fylld av ångest när du går till jobbet, förhör dig eller på andra liknande sätt kränker dig, är det viktigt att söka hjälp. Här kan du inte själv förändra situationen eftersom att det inte spelar någon roll vad du säger. Om man väljer en gemensam väg till hjälp och samarbetar kan det finnas en väg där man kan fortsätta leva med varandra.

Svartsjuk på partnerns tidigare relationer

Man känner en stark frustration när partnerns före detta relationer kommer på tal. Man kanske jämför sig med exet? Man undrar om man är lika bra på olika sätt. Kanske har din partner fortfarande kontakt med sitt ex av olika anledningar. Ibland finns det barn med i bilden som gör att sådan kontakt är nödvändig och ibland är det så att de har separerat men fortfarande är vänner. Det här kan vara riktigt komplicerat. 
   Att känna ”retroaktiv” svartsjuka kallas inom psykologin för ”Rebecca-syndromet” och kommer ur en novell skriven av Daphne du Maurier som publicerades 1938. Syndromet är vanligare än man tror och där människor som lider av ”Rebecca-syndromet” strävar efter att få veta och lära sig allt om partnerns ex. Syftet är att upptäcka något dåligt så att man själv kan känna sig bättre. Här kan det handla om att exet baktalar dig eller också talar med din partner om dig i syfte om att skapa osäkerhet inför valet han har gjort. Här känns det inte som att man lever i tvåsamhet utan man är minst tre inblandade beroende på hur många ex som lyfts fram. Relationen blir dysfunktionell eftersom ogrundad svartsjuka påverkar beteendet hos den svartsjuke. Här lider även partnern och inte enbart den som lider av svartsjuka.
   I rättvisans namn kan här finnas en sund oro hos den som upplever svartsjuka mot exet om ens partner umgås mycket med sitt ex och man känner sig exkluderad. Kanske talar de ofta om gamla minnen eller skämtar på ett sätt med varandra som bara de kan förstå. Här bidrar partnern starkt till att skapa osäkerhet hos dig.

Hur man övervinner svartsjuka

Först och främst behöver man börja ta en titt på sig själv. Var kommer denna osäkerhet ifrån? Var i livet uppstod denna negativa självbild och varför saknas tillräckligt med självförtroende? Varför tror man om sig själv att man inte duger eller är tillräckligt bra? 
Man behöver ta en titt på sin partner och se om denne faktiskt är medskapare. Kanske vill partnern att du ska bli svartsjuk då denne tror att det är bevis på din kärlek och därför skapar osäkerhet och tvivel hos dig. Då är det även partnern som har problem med ett mycket starkt behov av bekräftelse som man kan kalla för ”bekräftelsesjuka” och som kan skapa svartsjuka hos dig där du redan bär på en inre otrygghet.
Självklart är det A och O att acceptera att ens partner har haft ett liv innan ni möttes och gå in i acceptans på att det finns tidigare kärleksrelationer och där man kan ha haft starka känslor. Vidare är det viktigt att förstå att svartsjuka handlar om en djup osäkerhet som man behöver rannsaka. Denna osäkerhet uppstår när man uppfattar något som ett hot. Hotet kan existera eller faktiskt inte göra det – men man upplever det ändå. Man upplever att allt som drar uppmärksamheten bort från dig, oavsett om det är ett ex, barn, ett djur eller kanske till och med ett projekt eller annan form av objekt, upplevs som en attack. Här är det viktigt att träna på att ens partner har ett liv, är en individ och behöver få vara det och att även du behöver få vara det. Man kan inte leva i hundra procent symbios och bara vara med varandra hela tiden. Det utvecklar inte relationen till hållbarhet utan man stryper till slut relationen. Det man är mest rädd för sker – man blir lämnad. Tänk på att även du har ett förflutet och inte enbart din partner. 
Det är viktigt att även du är en individ i relationen och skapar projekt och situationer som bara är dina.

Jämförelsen är rättvisans hot

Det är egentligen omöjligt att inte jämföra oss själva med andra. Grannens gräsmatta är finare än din egen. Din partners ex är fulare eller finare än du själv.  Är man svartsjuk försöker man finna fel hos exet eller andra som man upplever är ett hot, som man kan lyfta fram för att framhäva sig själv som bättre. Man vill få partnern att hålla med om detta – att du är den bättre. Det är ett destruktivt beteende. När man är patologiskt svartsjuk spelar det ingen roll vad exempelvis ett fotografi visar, man kommer alltid att uppfatta personen i fråga som ett hot och reagera på det. Den svartsjuke vill alltid ha rätt och försöker finna bevis på detta.
Om du inte kan sluta tänka på din partners ex är det dags att göra något åt detta. Du måste få hjälp med att bygga upp din självkänsla. Kom ihåg att även om din partners ex var viktig en gång i tiden, tillhör den relationen det förflutna. Det är du som är viktig nu. Låt inte din egen osäkerhet förstöra en fin relation som är viktig för dig – där ni kan bygga en fantastisk framtid tillsammans. Din osäkerhet sätter förhållandet på spel. Det är bara du som kommer att lida av det, då du går in i förlust. Bli inte besatt av det som har varit. Ni är nya tillsammans och har framtiden för er.
Vill du ha hjälp utav våra kvalitetssäkrade sierskor och medium? De har alla en stor bredd av kunskaper och hjälper dig med varmt och kärleksfullt hjärta. Du finner den du vill tala med på vår hemsida: www.sierska.se
Varmt välkommen!
Publicerat 2022-07-26

Finn din livskamrat

Är det din själsfrände eller din tvillingsjäl? 

Vad ska vi göra med de karmiska relationerna?

De flesta bär på en längtan om att finna den stora kärleken och att få känna djup gemenskap med någon man vill dela sitt liv med. Det är ofta det viktigaste i våra liv – kärleken.

Relationer kan vara svåra ibland. Man tror att man har funnit den rätta men efterhand märker man att partnern man har inte vill samma saker som du själv. Konflikterna börjar hopa sig, missförstånden skapar allt större avstånd mellan er och man gör slut på relationen. Du upplever att du ödslade tid på fel person. Visserligen har man fått med sig en och annan lärdom längs vägen – speciellt om sig själv. 
   Under tiden vi lever i en relation som inte är rätt riskerar man att missa den som faktiskt är det. Känner du dig tveksam redan ifrån början beror det på att det inte är rätt. Våga gå redan ifrån början. Tänk inte ens tanken att ”motsatser dras till varandra”. Det är bara en dålig ursäkt för att få stanna kvar, då man är rädd för att man kanske aldrig ska finna någon att dela sitt liv med. 
   Hur vet man då vem som är rätt? Många gånger väcks frågan om vad som är en själsfrände eller vad som är en tvillingsjäl. Vad är en karmarelation egentligen? Låt oss reda ut vad som är vad.

Skillnaden mellan en själsfränderelation, en tvillingsjälsrelation och en karmisk relation

Det talas mycket om dessa olika slags energirelationer. Vad som är vad och vad som är att föredra. Oavsett vilken utav dessa relationer man går in i har alla en gemensam nämnare och den är du själv. 
   För att kunna ha välfungerande relationer är det viktigt att man själv är i balans. Det egna måendet är A och O. Om du är obalanserad är det svårt att se vad som är rätt och vad som är fel. Om man har turen att finna sin livskamrat men är i obalans skapar det obalans i relationen, vilket till slut kan leda till att man kan bli tvungen att gå ifrån varandra även om det rör sig om sin andra hälft. Ingenting är mer tragiskt.
   Att dagligen meditera håller dig i balans eller att på andra sätt läka inifrån och ut. Alla bär med sig sådant som behöver rensas ut. Ta hjälp utav en andlig lärare eller någon annan som arbetar med energier för att få den hjälp och det stöd du kan behöva.

Karmisk relation:

En sådan här relation kännetecknas ofta av att den är kantad av konflikter. Man upplever en mycket stark attraktion, en stark, nästintill sjuklig kärlek som utvecklas till en slags hatkärlek till slut eftersom egot styr. Svartsjuka, missunnsamhet, manipulation och alla former av dramatik uppstår mellan dessa parter. Eftersom att egot är inblandat tänker man mer på sitt eget bästa än på partnerns. Här vill man gärna forma sin partner eftersom man vill försöka skapa illusionen av att man är samstämmiga. Man älskar inte personen fullt ut eftersom man väljer sig själv framför allt. 
En karmarelation är oerhört utmattande och man kan uppleva att man tappar bort sig själv. Dessa relationer tar oftast slut och man har förhoppningsvis lärt sig något om sig själv så att man kan bryta ett negativt mönster. 
   Vi kan aldrig undkomma dessa relationer eftersom de är nödvändiga utifrån just livsläxorna och att förstå sig själv bättre. Här lär man sig att bli stark och att stå upp för sig själv. Vårt jordeliv handlar om att utvecklas och att göra oss av med karma, där vi i tidigare liv kan ha åsamkat andra lidanden. 
   När vi har gått igenom dessa slags relationer är vi på god väg att närma oss vår själsfrände eller tvillingsjäl. Det är viktigt att lämna dessa relationer så fort som möjligt så att de inte ger tvärtom-effekt, det vill säga att man blir försvagad. Här upplever man sig hotad av sin partners framgångar men även att partnern blir ett hot mot sin egen person. Detta gäller för båda.

Själsfränderelationer:

Man kan ha mer än en själsfrände och de kan befinna sig på olika energinivå eller Man kan ha mer än en själsfrände och de kan befinna sig på olika energinivå eller som man också säger att de har olika hög frekvens. Det kan handla om familjemedlemmar så som exempelvis våra barn, husdjur men kan också vara bästa vännen tillsammans med dem man ingår en kärleksrelation med. 
   Det finns ofta ingen tvekan om att det är en själsfrände man har mött, men om man tvekar kan man vara säker på att det istället handlar om en karmisk relation som man bör lämna så fort man kan.
   Själsfränderelationer är ofta lugna och harmoniska, fulla av djup kärlek och förståelse. Man vill varandra väl och ser varandras behov. Man upplever att ens kärlekspartner ger hellre än att ta. Här är man inte rädd för att bli sårad och man är inte svartsjuk. Varför skulle man vara det när man vet att man är ett starkt ”vi” och känner djup tillhörighet. 
   Mötet med en själsfrände är energigivande och vi möter många av dem genom livets gång eftersom dessa relationer hjälper oss att komma vidare till nästa nivå av vår utveckling. Dessa möten med våra själsfränder leder oss fram till och förbereder oss inför mötet med vår tvillingsjäl. Många väljer dock att gifta sig med sin själsfrände, vilket är ett lyckat koncept.
Somliga hävdar att attraktionen och kärleken inte är lika intensiv i den här typen av relationer, men jag vill hävda att den är intensiv, djup, ärlig, generös och ärlig. Dessa tillstånd väcker ofta en stark attraktion. Här slipper man dramatik och konflikter eftersom man verkligen kan samtala om allt och komma fram till bra lösningar. Det handlar inte i sak om att kompromissa utan om att man på ett sunt sätt når fram till balanserade beslut som tar båda parter framåt. 
   Utvecklingsmöjligheterna som individ i en sådan här relation är oändliga eftersom att man ger varandra utrymme och sitt fulla stöd. Vår själsfrände kommer in i vårt liv för att sätta igång processer och för att hjälpa oss att läka. Detta är ett samspel och du väcker samma processer till livs hos din partner. 
   Man kan uppleva känslan av rädsla eftersom att det är så mycket som kommer igång, men samtidigt kan man känna sig trygg med en sådan här person. Känslan av att komma hem är stark här, vilket beror på att man läker sig själv och därmed blir den man är ämnad att vara. Det beror på att möten med dessa själsfränder handlar om att lösa upp karma. Man har haft tidigare liv tillsammans och kan därför ha ouppklarat mellan varandra. 
   Dessa relationer brukar hålla livet ut, men kom ihåg – det handlar om att båda parter behöver befinna sig i inre balans och läka ut gamla sår, annars riskerar dessa relationer rinna ut i sanden eftersom man, istället för att utvecklas tillsammans, utvecklas bort ifrån varandra.

Tvillingsjälsrelationer:

Här upplever man just det där att det bara säger ”klick!” Man känner att man helt enkelt hör ihop – som två pusselbitar. Man vill helt enkelt inte vara utan varandra. Det är dessutom plågsamt att vara åtskilda. 
   Man har känslan av, när man möts för första gången, att man har känt varandra hela livet. Det har man faktiskt gjort och inte bara i detta livet utan antagligen i alla andra övriga liv. Det är ju din tvilling – en del av din egen själ, en del av dig själv. Slarvigt har man börjat kalla dessa relationer för twinflames, men handlar alltså om tvillingsjälar.
   Redan försokraterna – de gamla grekerna - Sokrates och Platon, talade om just den här typen av kärlek. De hävdade att det är den kärlek alla längtar efter och att inte förrän vi har mött vår tvillingsjäl kan vi känna oss hela. Att vi alltid går runt med en känsla av saknad och längtan fram till detta möte. De menade att man är en och samma själ som är delad i två - din identiska andra halva.
Den här typen av relation är unik. Det finns helt enkelt bara en tvillingsjäl till skillnad från själsfränderelationerna som vi har flera av. Det är en självklarhet att vi ska möta vår tvilling men det är inte alltid så lätt. Din tvilling kan befinna sig på andra sidan jorden eller inte ha arbetat med sig själv som hen borde, kanske halkat fel i livet på grund av tidigare karma som hen har valt att inte reda ut i detta liv. Personen ifråga kan ha födds ner till jorden i det här livet under svåra förhållanden eftersom det finns något som måste dras lärdom av – just för att kunna utvecklas som individ. ”Livets hårda skola” kan sätta käppar i hjulet så att ni inte har en chans att mötas under det här livet – vilket så klart är en tragedi för våra själar som vill möta den högsta möjliga kärleken i livet. Det är orsaken till att det är så oerhört viktigt att varje individ tar ansvar för sitt eget liv och finner inre balans.
Det finns en ytterligare aspekt av detta som handlar om att vi inte ens har möjlighet att möta vår tvilling här på jorden då vi inte kommer ner samtidigt. Då har vi trots allt en stark koppling till varandra genom telepatisk kontakt genom dimensioner - eller som vi slarvigt uttrycker det: ”från andra sidan.” Det kan bidra till känslan av hemlängtan – man vill tillbaka till sitt ursprung därför att man känner sig ensam här på jorden.
 En relation med en tvillingsjäl kan inledningsvis vara komplicerad. Som vi kan höra på tilltalet är detta ett möte med dig själv. Det är kanske inte alltid så kul eftersom det som speglas mellan tvillingsjälar måste upp på bordet. Här finns en tendens att man ser mellan fingrarna med sådant man inte borde då man låter det negativa få för stort utrymme. Om man väljer att romantisera denna slags relation kan man riskera att förbise negativa attribut.
När man väl har tagit sig förbi de hinder som först kan komma att uppstå, upplever man helhet och hur väl man kompletterar varandra på ett sätt som man inte ens kunde föreställa sig. Här upplever man känslan av telepati och att man kan känna av den andre trots att man är på avstånd. Man känner sig trygg att öppna sig, blotta sig helt även om man kan hamna i konflikt med varandra. I själva verket är det faktiskt så att man bråkar med sig själv i en sådan här relation – det är trots allt dig själv du möter.
   Stark, mycket stark kärlek – finner man hos sin tvillingsjäl, men det betyder inte att de är okrossbara. Det är speciellt viktigt i en sådan här relation att arbeta medvetet med den individuella utvecklingen. Gör man det kan man nå oanade höjder tillsammans. Tvillingsjälar möts oftast för ett högre och gemensamt syfte.

Vill du veta mer och förstå vilken relation just du befinner dig i? Behöver du vägledning? 

Kanske har processer rullat igång inom dig som du behöver hjälp med att förstå och få hjälp att läka ifrån, eller annat som har med dessa sammanhang att göra. Då är du varmt välkommen att kontakta någon utav våra medium och sierskor för vägledning. Du finner den du helst vill tala med på vår hemsida:

www.sierska.se

Publicerat 2022-07-26

När kärleken bedrar

Att ta sig tillbaka från en otrohet

Är det ens möjligt att gå vidare efter en otrohet? Ja, ibland är det möjligt, men definitivt inte lätt. Det handlar om att all tillit har brustit. Otrohet är en handling som bryter mot en utav relationens viktigaste grundpelare – lojalitet.

När din partner har valt att ta steget att vara otrogen mot dig handlar det om det optimala sveket och är oerhört svårt att ta sig tillbaka ifrån, att läka ifrån. För hur ska man någonsin igen kunna lita på sin partner? Det är svårt att bygga upp tilliten till sin partner igen och ofta tar dessa relationer slut. 
   När man talar om läkning gäller det båda parter i relationen, eftersom att det faktiskt är så att den som valt att utföra denna handling även har svikit sig själv – inte enbart sin partner. Skammen är stor hos den som valt att vara otrogen och vill helst inte prata om det. Det gäller speciellt för män som snabbt vill bli förlåtna och vända blad.
    Vetenskaperna har visat att kvinnor har lättare för att förlåta sin partner än vad män har.

Att gå vidare

För att kunna gå vidare efter en otrohet handlar det om att man måste visa ett starkt önskemål om att man verkligen vill reparera skadan, att man verkligen vill läka ut detta djupa sår. Man måste visa att man verkligen tror på relationen. 
    För att kunna nå läkning där såret är mycket djupt behöver man nå fram till ett avslut för att kunna stänga dörren om det förflutna. Här krävs det att den som varit otrogen lämnar utrymme för sin partners behov. Det är också oerhört viktigt att den i relationen som varit otrogen visar uppriktig ånger och ber om förlåtelse för den smärta man har orsakat.
   Det är viktigt att förstå att även om man ber om förlåtelse är det inte en självklarhet att bli förlåten. Man måste förstå att det kommer att ta tid. Det är just vid detta skede det brukar urarta eftersom den som svikit vill ha omedelbar förlåtelse och aldrig mer vill bli påmind omvad hen har gjort, eftersom att skammen och skuldkänslan är så pass stor. Vill man verkligen reparera det man har skadat måste man vara tålmodig mot sin sårade partner. 
   För att kunna gå vidare efter en otrohet måste man acceptera och tolerera att den svikna kanske vill ha dagliga samtal om detta under en period. Det är viktigt att den som blivit sviken måste få lov att ifrågasätta eftersom hens självkänsla, självförtroende och självbild blivit skadat. Men även bilden, idén om relationen man hade, om att man skulle leva tillsammans, dela livet med varandra verkligen har fått sig en ordentlig törn. 
   Vill man försöka reparera och finna en väg framåt är det viktigt att låta den man har sårat få den tid på sig som hen behöver. Det kan handla om ett år och ibland mer. Tiden handlar om att den som blivit sviken måste få känna sig trygg igen, att känna att man kan uppleva att man har tillit till sin partner. En brusten tillit tar lång tid att återskapa.

Båda parter är medskyldiga

Att tala om orsakerna till det som har hänt är viktigt. Att förstå att man kan vara medskyldig till det som har skett och ta ansvar för det. Ärliga samtal är fundamentalt och att man är tålmodig med varandra. Det är viktigt att båda parter är ärliga mot varandra men även inför sig själv. Vad bär man själv med sig in i relationen som har skapat situationen?
Nästa steg är sedan att börja släppa taget och bygga upp relationen igen, att skapa en stabilitet. Kanske blir den dessutom bättre än någonsin, eftersom man lär sig om sig själv längs vägen och i somliga fall lyckas man komma närmre varandra.

Otrohet handlar inte alltid om kärlek

Orsaken till att man är otrogen handlar väldigt sällan om kärlek till den man är otrogen med. Om det gör det ska man naturligtvis bryta upp med den partner man lever med för att leva med sin nya kärlek.
   Otrohet handlar oftast om bekräftelse på olika plan. Man känner sig inte älskad eller sedd av sin partner, man kanske har börjat utvecklas bort ifrån varandra eller kan behöva bekräfta sig själv – känna att man duger till.
   En relation är inte alltid så lätt. Man möts, man blir förälskad men kanske har man massa bagage med sig som man borde gjort sig av med innan man rent utav inledde en relation över huvud taget, vilket kan bidra till besvärliga konflikter. Man skaffar barn, man har sina jobb som tar upp ens tid – livet är helt enkelt väldigt stressfyllt. Då är det lätt att ta till flykt. Detta gäller generellt sätt för män.
   Kvinnor är ofta otrogna när de upplever att de inte längre når fram till sin man och har givit upp om sin partner. På ett djupare plan vet de att relationen är slut och att det är dags att gå vidare. Ofta handlar det om att barnen har vuxit upp och kvinnan o identifierar sig själv, vill utvecklas vidare och önskar något nytt och annorlunda.
Kvinnor är ofta otrogna när de upplever att de inte längre når fram till sin man och har givit upp om sin partner. På ett djupare plan vet de att relationen är slut och att det är dags att gå vidare. Ofta handlar det om att barnen har vuxit upp och kvinnan o identifierar sig själv, vill utvecklas vidare och önskar något nytt och annorlunda.
Kvinnor när ofta drömmar som de tänker att de ska förverkliga när det finns tid för det. Ett exempel på när sådan tid finns är just när barnen vuxit upp och man får tid över för sig själv. Det berättigar självklart inte att man sviker sin partner genom att vara otrogen, utan man bör på ett sunt sätt samtala och komma överens om att det är dags att lämna varandra.
Det är dock väldigt sällan man har sådana här ärliga samtal med varandra och därför skapar man undermedvetet dramatik och konflikt för att finna vägen ut ur en relation. Det är alltid en olycklig situation att välja att vara otrogen. Man sviker inte bara sig själv eller sin partner utan även resten av familjen.

När du INTE ska stanna kvar

I de flesta fall bör man välja att gå. Det är alltid svårt att finna en väg tillbaka. Det beror på vilken grundenergi som finns mellan er, om det ska vara värt detta svåra läkningsarbete. Har man medvetet valt att ha intimitet med en annan person än den man delar sitt liv med, har man också medvetet valt att såra sin partner, skada sin familj och även sig själv. En sådan person är destruktiv och du bör gå din väg. Det är ju faktiskt slöseri med din tid eftersom man kan tänka sig att detta beteende i de flesta fall kommer att upprepas. 
    När du verkligen inte ska stanna kvar, på grund utav att partnern aldrig någonsin kommer att älska dig på riktigt eller respektera dig så som du förtjänar, inte ens respektera sig själv, är om du upplever att han ljuger, döljer sin mobil, finns tillgänglig på datingsidor, är överdrivet flörtig mot andra i ditt sällskap eller i det stora hela. Kanske hävdar din partner att hen har varit tydlig med att man är en otrogen personlighet redan från början och därmed arrogant hävdar sin rätt till att såra dig, är det verkligen dags att gå därifrån. Detta är en person som utgår ifrån sitt ego och som inte bryr sig om dig eller vilka plågor du ska behöva gå igenom på grund av hens beteende. 
   En person som ljuger hela tiden skadar relationen och tilliten trasas sönder. Det spelar ingen roll hur små eller stora lögnerna är. En person som ljuger har oftast något att dölja eller är skadat gods. Det är omöjligt att bygga en relation på ett så ostadigt fundament. Här finns ingen trygget och ingen stabilitet.

Vad otrohet är

Otrohet behöver alltså inte alltid handla om en fysisk intimitet med annan person, utan kan just handla om andra situationer såsom att ha kontakt med andra via sin mobil. ”Sexting” har blivit ett välkänt fenomen och är lika mycket otrohet som att vara fysiskt otrogen eftersom det handlar om att man bedrar och sviker sin partner. Det är svekfullt, bedrägligt och saknar all form utav respekt gentemot dig som partner, mot familjen och definitivt gentemot sig själv. Tilliten försvinner och det går inte att lita på partnern igen. Här är det dags att sätta på sig löparskorna och springa iväg!
I en relation ska man kunna lita på varandra. Man ska dela ett helt liv tillsammans. Det livet ska handla om trygghet och om allt som är värdefullt såsom att utvecklas tillsammans, skapa härliga minnen och ta hand om sina barn på ett tryggt och tillitsfullt sätt. Att dela ett liv tillsammans med någon annan handlar också om att sätta värde på den tid man ger varandra och den tiden måste vara värdefull.
   Tänk på vem du själv är i den här situationen. Söker du dig till destruktivitet? Hur mycket skuld bär du själv då du väljer en partner som redan från början visar sig vara illojal? Tror du att det går att förändra hen och att du ska bli lycklig i slutänden? Då bedrar du dig själv och behöver jobba mer med det du bär inom dig eftersom du verkar ha ett mönster utav att träda in i den ena karmarelationen efter den andra. Var helt enkelt lyhörd redan från början trots att du känner en stark dragning till personen ifråga.
Publicerat 2022-06-13

Ormbäraren – det 13:e stjärntecknet

De flesta har läst om sitt stjärntecken någon gång i livet. Somliga enbart för att det är roligt och andra tar del av dessa astrologiska tecken med ett större allvar. NASA presenterar ett nytt stjärntecken – Ormbäraren eller som han heter på latin – Ophiuchus. Men är det så nytt i själva verket?

För 3000 år sedan bestämdes våra stjärntecken utifrån den babyloniska kalendern. Redan då var Ormbäraren känd för den tidens matematiker och astronomer, men för att få kalendern att stämma valde man rent sonika bort detta trettonde stjärntecken. Ophiuchus åkte ut med huvudet före. Man ville ha tolv stjärntecken eftersom man räknade med tolv månader på ett år. Detta kan man se som en ganska dålig kompromiss, vilket ger för handen att vi inte alltid känner oss hemma i beskrivningen av oss utifrån vårt soltecken, så som vi känner det. 
   En mycket gammal debatt har alltså blommat upp med anledning utav att NASA nu går ut och presenterar Ophiuchus som ett nytt, trettonde stjärntecken och enligt NASA bör man godkänna och räkna med denna herre – den excellenta Ormbäraren som ställer allting på sin spets. 

Åsikter går isär

För många kommer detta nya stjärntecken som en blixt från klar himmel och lämnar oss en smula förvirrade. Många astrologer tillkännager inte Ormbäraren eftersom de får ett problem med att räkna ut människors astrologiska positioner. Det ger nämligen en förskjutning i våra tidigare stjärntecken tillsammans med att även övriga positioner
förskjuts. De som erkänner Ormbärarens existens förstår att det ställer till det men hävdar att man inte får luta sig tillbaka mot det bekväma utan ta del av denna spännande dynamik. Motståndarna menar att Ormbäraren är en stjärnbild, en konstellation och inte ett stjärntecken.  De hävdar att astrologi och astronomi inte ska blandas ihop, även om astrologi bygger på astronomi. Samtidigt behöver det inte alls vara så svårt. Om man väljer att räkna med de tolv stjärntecken vi har och ser Ormbäraren som ett hjälpverktyg som finns till för att förtydliga och fördjupa blir det väldigt enkelt och samtidigt väldigt roligt, av den enkla orsaken att pusselbitarna börjar falla på plats. 

Hur är Ormbäraren?

Ormbäraren sägs vara en lyckosam drömmare med hög moral. Ormbäraren är inte lågmäld och jordnära utan extravagant och tycker om det pompösa, och kan bli föremål för avundsjuka. Han ger sig alltid ut i gränslandet.
   Tiden då solen går igenom Ormbäraren är tiden för avgörande tester och spirituell återfödsel. Han förankrar oss med universum och andra världar - möjligheten att öka i frekvens och stiga uppåt i dimensioner. 
   Ormbäraren är ett djupt andligt tecken där det är av yttersta vikt att ta vara på allt som har med vårt välmående att göra. Yoga, meditation och andligt sökande i Nya tiden räknas hit. 
   Ormbäraren överför energi från stjärntecknets cirkel till en spiral, vilket tillåter en fri tillgång till nya sätt att utveckla unika idéer och på ett individuellt plan utvecklas, istället för att befinna sig i en sluten cirkel. 
   När solen går in i Ormbäraren träder vi in i en period av högst spirituell och intuitiv kraft, i en energi som står för det extrema, för alla ytterligheter. Ormbäraren hjälper oss att bredda våra horisonter, finna lusten att lära nytt, utvecklas, resa och att ta del av det som är större än oss själva.
    Ormbäraren påverkar de flesta utav oss, då han löper som en röd tråd genom alla tecken och hjälper oss att förtydliga oss själva på djupet då han ger fri tillgång till vår andlighet.
   De som är födda under Ormbäraren blir ofta psykologer, helare, mystiker eller konstnärer i olika former. Några är kallade att göra goda dåd på vår planet, och resten gör oftast motsatsen. Ingenting mittemellan. Ormbäraren är det extrema förkroppsligat. De bringar antingen lycka och glädje eller olycka och motgång. De är antingen extremt starka eller extremt svaga, de beter sig antingen mycket vist eller totalt dåraktigt. Inte alla vet hur de ska använda sin gåva. Ofta måste de se över den de trodde att de var och genomgå en transformation – likt fågel Fenix.

Förskjutningen – hur ser den ut för just dig? 

Kanske har du känt att du inte stämmer överens med det som står skrivet om dig i ditt stjärntecken? Det kan bero på just denna förskjutning där Ormbäraren alltid har funnits med men aldrig erkänts. Faktum är: vi kan inte längre förneka och se bort ifrån denna viktiga aspekt som Ormbäraren innebär eftersom han påverkar de flesta av oss. 
   Ormbäraren skapar intressanta förskjutningar som bringar klarhet och ökad tydlighet. Ett belysande exempel på detta är hur vissa stenbockar flyttar över till Skytten. Inte heller detta är helt sant. Stenbocken har kvar sina aspekter i sitt infödda soltecken men finner ytterligare klarhet om sig själv i skyttens element. I detta fall säger man att denna person har en dubbelaspekt: stenbock/skytt.  
Man hör ofta stenbockar säga att det som sägs om dem stämmer till viss del, att de kan vara allvarsamma och strävsamma men upplever inte att de är, exempelvis tråkiga. De hävdar att de har en spontan sida tillsammans med en äventyrslystnad. Dessa sidor finner vi hos Skytten vilket gör att dessa stenbockar upplever ett förtydligande kring sig själva genom Ormbäraren som blir vår balanserare. Ormbäraren skapar tydlighet och är ett komplement genom den förskjutning som uppstår. 
   Genom att tillåta Ormbärarens existens, vidgar vi våra egna perspektiv, utifrån det magiska energitecken han är. Här tillåts man att lämna makt och kontroll frekvensen och verkligen träda över till vårt nya paradigm – frihetsfrekvensen. Alltså arbetar Ormbäraren även i det stora, som har med hela världen att göra.

Stjärntecken och dess förskjutningar: 

Enligt NASA borde våra stjärntecken se ut så här:
Stenbocken – 20 januari till 15 februari
Vattumannen – 16 februari till 10 mars
Fiskarna – 11 mars till 17 april
Väduren – 18 april till 12 maj
Oxen – 13 maj till 20 juni
Tvillingarna – 21 juni till 19 juli
Kräftan – 20 juli till 9 augusti
Lejonet – 10 augusti till 15 september
Jungfrun – 16 september till 29 oktober
Vågen – 30 oktober till 22 november
Skorpionen – 23 november till 28 november
Ormbäraren – 29 november till 16 december
Skytten – 17 december till 19 januari

Du är varmt välkommen att kontakta våra kvalificerade sierskor och medium på sierska.se Vi hjälper dig kärleksfullt på din väg.

Besök gärna vår hemsida för att finna den du vill tala med:                        
www.sierska.se

Samtala gärna kring dessa ämnen på vår facebooksida: 

sierska.se | Facebook

Publicerat 2022-05-17

Medium – Den som sitter i mitten och vet

Ordet medium anknyter till att det finns något i mitten. Den som först beskrev fenomenet ´medium´ var Aristoteles, Platons lärjunge, och kallade det för ”to metaxi” som är grekiska för ”mellan”. Översatt till latin får vi ordet medium. 
   Ett medium sitter i mitten av en informationskedja och kanaliserar - hämtar information - som sedan förmedlas vidare till den som beskeden berör. Ett medium förmedlar information mellan dig och din själsfamilj, mellan dig och dina guider, vägledare och din mästare samt dina skyddsänglar. Ett medium kan också förmedla andekontakt.

Ett mediums metoder

Ett medium är en energiarbetare vilket innebär att ett medium kan se förfluten tid, nuet samt det som ännu inte har inträffat - framtiden. Ett medium kan ha olika förmågor och metoderna kan skilja sig från ett medium till ett annat. Somliga är clairvoyanta, vilket innebär att man är klart seende. Somliga är clairaudianta, vilket innebär att man har förmågan att höra information eller clairsensitiva och alltså kan känna, vara inkännande. Ett medium har en mycket stark och tydlig intuition. Allting som existerar innehåller energi vilken ett medium kan få kontakt med, såsom exempelvis försvunna ting eller bortsprungna djur. 
Ett medium svarar på alla frågor du önskar svar på. För att som medium kunna ge dig rätt svar använder ett medium sig av sina mediala förmågor tillsammans med hjälpverktyg såsom tarotkort, pendel, runor, en kristallkula eller annat verktyg som passar. Detta är enbart verktyg och den som använder sig av dem måste ha en väl utvecklad medial förmåga för att kunna få svar via dessa verktyg.

Allting är

Att denna form av informationsöverföring ens är möjlig pekar just på det faktum att ”allting är”, att allting samexisterar. Att ett medium kan fånga upp sådant som redan har inträffat men även sådant som ligger i framtiden, samt tidigare liv, beror på att allting befinner sig i rörelse. Denna energirörelse befinner sig på olika frekvens och dimension men inte separerat utan i samklang och parallellt. Vi bär också våra tidigare liv i vårt själsliga minne - vårt själsliga DNA - som gör att det är lätt för ett medium att uppfatta tidigare liv och erfarenheter.

Auran - Det energifält som omger allt levande

Ett medium kan se din aura. Aurafältet är som en slags blueprint över ditt mentala och fysiska inre som ett medium kan känna av. Här kan ett medium se hur du mår och vad som är i obalans. Ett medium kan reparera störningar som ligger i den fysiska kroppen genom kanaliserad healing. Man ser också hur det ligger till på de mentala planen där man exempelvis kan spåra en utbrändhet och finna orsakerna. Ett sådant här brott i ditt energifält går att heala med hjälp av dina andliga guider, genom det medium du är i kontakt med. 
   Ett medium kan också ge dig tips och råd utifrån vem just du är och dela ut hjälpsamma verktyg som stärker upp dina energier. Här kan man också se vad det är som begränsar dig på din väg i livet.

Informationshantering

Det finns i sak ingen negativ information utan handlar mer om hur vi väljer att hantera den information vi får. Ett medium har till uppgift att dela ut sådana verktyg som hjälper mottagaren av informationen att hantera besked på högsta bästa sätt, eftersom ett medium alltid har ett ansvar. 
   Även om ett medium sitter i mitten av en informationskedja vilar förmedlingen av informationen på mediets ansvar och har till uppgift att se till att den berörde utvecklas själsligt, andligt och jordiskt genom den information som förmedlas utifrån var man befinner sig här och nu. Viktigt att förstå är att ett medium kanaliserar och hämtar information utan att ha en personlig åsikt.

Allt som är viktigt för dig är värdefullt för ditt medium

Somliga kontaktar ett medium av ren nyfikenhet, andra angående det egna, inre sökandet eller kring relationsfrågor, arbete och ekonomi eller hälsa. Det finns inget som inte är värt att lyfta! Är det viktigt för dig är det viktigt för ett medium eftersom det är utifrån där du står just nu, tillsammans med dina livserfarenheter som du utvecklas vidare. 
   Ett medium kan hjälpa till med att spåra den livsuppgift som är din. På så sätt kan du påbörja det syfte din själ har här på jorden så att du känner att du är på rätt plats. Själen är på en ständig resa för att lära sig nya saker och för att utvecklas. Själen följer en kosmisk lag och ett medium kan hjälpa dig att förstå din livsresa i stort som i smått.

Vi på sierska.se är kvalitetssäkrade och arbetar för det högsta bästa. Våra medium och sierskor arbetar i ljuset och alltid kärleksfullt. Du finner den du helst av allt vill tala med på: www.sierska.se

Väl bemött i ljus och i kärlek

Publicerat 2022-04-25

Mörkermåne – en dynamisk förändring av individen

Den galaxiska portalen som handlar om förstärkning av individen, har nu äntligen öppnats. De senaste portalerna har öppnats upp gällande världen och uppvaknandet för att vi bättre ska förstå och förberedas inför frekvenshöjningen där vi stiger mot den femte dimensionen. Nu handlar det om dig. 
   Denna portal, som låstes upp den 1 april 2022 handlar om grundläggande förändring. iDetta är den största transformation gällande mänsklig utveckling som inträffat och som egentligen startade 2011 men människan var inte redo då. 
Portalen som nu är öppen tillåter oss att förflytta oss från den tredje dimensionen till den femte dimensionen och karaktäriseras av en högre frekvens. Den känns igen genom att vi upplever en starkare gemenskap, en starkare tillhörighet. Dels till varandra men även till Moder Jord och Kosmos. Här har vi nu förmåga att känna en gränslös frihet. 
   Tecken på att man stigit i frekvens och upp i högre dimensioner är exempelvis en känsla av lätthet – att det man trott på ska vara svårt faktiskt inte är det. Man ser igenom samsara – dimman som legat som en ridå och dolt sanningen för oss. Sanningen om världen och sanningen om oss själva – det sanna jaget. Så länge denna dimma styr vår uppfattning om världen och livet, vår perception – ser vi de konstruerade illusionerna som det som är sanningen, vår verklighet. I sin tur leder detta till egoism och till den individualism som genom decennier har förstärkts. Det leder till att vi blir mer avståndstagande och upplever en separation istället för gemenskap och tillhörighet. Här ger man bort all konstruktiv makt och kontroll på frihetsfrekvensen till makt- och kontrollfrekvensen, vilket leder till krig och individuella oenigheter som styrs av mörker. 
   Andra tecken på att man höjer sin frekvens är att man känner sig mindre utmattad. Att leva i under illusioner och mörker, bort från sanningen och enkelheten bränner ut oss och vi upplever olika slags fysiska och mentala symptom på ohälsa. Genom att träda upp och följa med i denna dimensionsskiftning känner vi oss istället mer alerta och klartänkta, mer aktiva och vid god vigör.

Mörkermåne

Det har varit en intensiv tid där många olika slags portaler har öppnat upp för att hjälpa oss här på jorden. Inte nog med att portalen för individuell förstärkning öppnade upp den 1 april har vi dessutom en mörkermåne detta år 2022 – kärlekens år. Det betyder att två nymånar infaller under en och samma månad. Detta fenomen träder in vart 2,5 år och står för nya möjligheter. Detta skapar en dynamisk energi under hela april som många har upplevt. Mörkermånen når sin kulm den 30 april.     
   Eftersom vi samtidigt går igenom en kraftig transformation genom dimensionshöjningarna upplever många en utmattning. Man kan också uppleva en stark känsla av uppgivenhet och känna sorg. Detta är högst tillfälligt och kommer att skiftas ut mot just känslan av lätthet, känslan av att allt är möjligt.   
   Tillsammans med mörkermånen och dessa nu drastiska förändringar i dimension kommer vi att uppleva en självsäkerhet som aldrig förr. Tanken att: ”jag kan faktiskt allt jag vill”, kommer att bli en naturlig del i vårt sätt att möta världen och hur vi ser på oss själva. Självförtroendet och självkänslan slår i taket när vi når kärnan av vårt sanna jag – bortom illusionerna. 
   Gamla trossystem och föreställningar, tillsammans med negativa tankar och energier inom dig och i världen kommer nu att elimineras. Invanda beteenden som vi fått med oss av diverse auktoriteter läggs bort och allt vi hållit fast vid under många år, även sådana vi har med oss från tidigare liv, upplöses. Man talar om att idén om karma suddas ut, eftersom även den idén är en illusion. Det betyder naturligtvis inte att vi inte är ansvariga för våra handlingar eller våra val – det kommer vi alltid att stå inför eftersom våra val och handlingar skapar våra liv. Det handlar om att vi genomgår en rening av själen. Vi behöver inte längre bära med oss det förflutna, vad vi har gjort under tidigare liv. Vi får en möjlighet att stå rena och utifrån denna rening ta nya och sunda val – bortom illusionen – mot klart seende. Vi kommer definitivt att behöva ta större ansvar för våra, tankar och handlingar.

Du kan verkligen allt du vill – Den nya ordningen

Det stora skiftet och som många kallar för vår sista chans, handlar i dess helhet om att denna gång kan vi med lätthet träda över från tredje dimensionen – illusionernas värld, till femte dimensionen - upplysning och klart seende, den sanna världen och den sanna självuppfattningen.
   Den turbulens vi upplever i världen just nu handlar om det motstånd vi själva sätter upp. Detta motstånd är på väg att sakta tonas ut för att helt lämna oss. Världen kan helt enkelt inte befinna sig i krig och mörker om vi inte bär på den energin inom oss.
   Det är inte konstigt att vi sätter oss till motvärns mot förändring. Det ligger i den illusoriska idén om att vi måste skydda oss mot just förändring. Det är inlärt och nedärvt sedan många tusen år tillbaka. Hjärnan har lärt sig att vända sig bort från all form utav förändring eftersom vi på alla sätt fått lära oss att stanna kvar i det vi är och har, att det är tryggt – oavsett hur det ser ut i den ”tryggheten”. 
   Att acceptera krig och mörker exempelvis – både inom oss själva och i vår yttre värld - kan vi förändra detta? Svaret på frågan är att det kan vi. Ofta tänker vi att vi upplever ett helvete här på jorden. Många har det svårt. Faktum är att det ligger också inbäddat i idén om hur vi ska tänka. Om vi tar sats och reser oss upp och går bortom illusionen kan vi se att världen är en fantastisk plats. Du är fantastisk. Alla omkring dig är lika fantastiska – om vi reser oss upp och väljer att våga förändra, då sker förändring. Vill du leva i en ljus och kärleksfull värld? Då är det tid för dig och var och en av oss att resa oss och följa med uppåt.
Alla större portaler har nu öppnats. Det är upp till var och en av oss att gå igenom och stiga uppåt. På så sätt kan vi skapa en fredlig värld och en större harmoni inom oss och tillsammans med andra. Däremot kan vi inte sitta och vänta på att det ska ske, att andra ska göra det åt oss. Lösningen är att vi alla hjälps åt genom ansvar och agerande. 
   Känner du dig osäker på hur du ska göra detta skifte inom dig, följa med uppåt, finna din inre balans så att du har en möjlighet att delta i den nya ordningen av ljus och kärlek? Då är du varmt välkommen att kontakta våra kvalificerade sierskor och medium på sierska.se Vi hjälper dig kärleksfullt på din väg.

Besök gärna vår hemsida för att finna den du vill tala med: www.sierska.se
Samtala gärna kring dessa ämnen på vår facebooksida: sierska.se | Facebook

Väl bemött i ljus och i kärlek

Publicerat 2022-03-23

Det Stora Skiftet – Förändringar i världen

Efter den stora portöppning -22/2/22 –har den ena efter den andra portalen öppnat upp. Det kommer att ske med täta mellanrum under hela år 2022. ”Det är nu eller aldrig”, som de säger uppåt ifrån. Gaia har glada budskap åt oss och säger att Moder Jord är redan en mycket mer kärleksfull plats att befinna sig på. Vi genomgår en metamorfos – en transformation som är viktig för vår överlevnad.

Portalen handlar om att vi har en möjlighet att göra ett val. Det är en fantastisk tid vi lever i mitt upp i all kaos. Vi bevittnar just nu möjligheten till att det gamla dör ut och det nya tar vid. Portalen signifierar uppdelningen – de val vi har och står inför. 
   För att på bästa sätt illustrera Det Stora Skiftet kan man utgå från pyramiden. Om man iakttar en rättvänd pyramid är spetsen uppåt. Det illustrerar makten i toppen, vilket betyder att det är ett fåtal som styr över ett flertal, då flertalet ligger i ”basen”, längs ner. Det är du och det är jag. Utan möjlighet att i sak påverka. 
   Portalens öppnande den 22/2/22 handlar om att mänskligheten kärleksfullt tar tillbaka makten. Man talar om den makt som just nu kontrollerar hela mänskligheten. När vi nu, som det är tänkt, tar tillbaka oss själva och därmed tar tillbaka makten blir det som att man ställer pyramiden upp och ned. 
   Även om människor lider och förtvivlar över hela världen, är det också just nu som vi vaknar och kommer att förändra den – om det är det val vi gör.
Redan strax före 400 f.kr. talade man i termer av att makten sitter i toppen och använde sig just utav pyramiden som en illustration. Skillnaden från nu och då var att ingen i maktposition fick lov att äga något, inget annat än kärleken till att styra. Man ansåg att de som var smartast, det vill säga, filosoferna, skulle styra ett rike, eller som man sa ”staten”. Utifrån den här tanken kommer också uttrycket: ”skomakare, håll dig vid din läst!” Vilket egentligen handlar om att man ska hålla sig till det man känner till. Alla som känner till Platon vet också om detta.
   Tanken är god och kärleksfull, men världen vi lever i idag och har gjort under 2000 år, under Fiskarnas tidsera, som handlar om illusionerna – matrixen – har velat vända detta kärleksfulla tänkande till ett förtryck. Detta förtryck har sedan fått fäste och genom illusionens dimma – samsara – har man låtit människor tro att det är sant, att vi inte kan, att vi saknar potential och därmed att vi ska tryckas undan och hållas på plats. 
   Kan vi skingra dimman? Kan vi vakna och se bortom illusionerna? Det är vad portalernas öppnanden handlar om – Det Stora Skiftet – uppvaknandet. 
För att återgå till illustrationen om pyramiderna ovan kan det ju verka märkligt att skiftet vi genomgår handlar om att spetsen på pyramiden ska vara nedåt. Hur kan man då hålla balansen? Faller inte allting då? Borde det kanske hellre bara vara en kloss? Om man väljer en kloss skulle man kunna kalla det för stabilitet. Den typen av stabilitet stämmer inte överens med hur människan fungerar, som ständigt strävar efter förändring. Alltså är det egentligen en väldigt intelligent illustration som visar att makten, så som vi känner den idag, förlorar den positionen, människorna vaknar och tillsammans styr man världen. 
   Vi fortsätter hålla pyramiden med spetsen nedåt av den orsaken att det tvingar oss att fortsätta vara vakna. Prova själv att stå på en fot, med tåspetsen mot marken och se om du kan hålla balansen och samtidigt sova. Alltså pekar den här illustrationen på att makt- och kontrollfrekvensen byts ut mot frihetsfrekvensen, men för att vi ska kunna bevara den slags balans som kärleken och ljuset kräver, måste vi vara vakna. 
   Vi är på väg att vakna. Det går fort nu. Vi är på väg mot förändring. Inte minst kan denna balans illustreras via tarot, där nummer 8 i den stora arkanan just talar om detta:
Om man iakttar symbolerna i detta kort för den yttersta balansen kan vi se hur denna upphöjda kvinnliga gestalt, håller det makiska svärdet mellan sina ben och balanserar på tårna. Om man tittar noga kan man se att hon egentligen enbart balanserar på svärdets spets. Det är vad det handlar om. Det kräver koncentration och stillhet. 
   Enbart med hjälp att finna sitt inre centrum, kan vi – var och en av oss – uppnå ett tillstånd av jämvikt. Det är orsaken till portalernas öppningar – att ge oss en enda möjlighet att vakna, vara lyhörda och källkritiska. 
Det går att förstärka pyramidens illustration vidare via tarot genom ”Den Hängde Mannen”. Det är precis så världen ser ut – fastlåst och upp och ner. Men om man verkligen tittar kan man se att han enbart hänger fast i den ena foten. Vänder vi även på den bilden kan vi se en dansande ljusenergivarelse. Så lätt och så svårt. Det handlar om de val vi gör.

5D – femte dimensionen – Vad är det?

5D kan beskrivas som det fulländade mänskliga tillståndet. Somliga kallar det för himmelriket på jorden men betyder egentligen just enbart att vi träder in i Det Stora Skiftet – där mörkret eller makten byter plats med ljuset som vi kallar för frihetsfrekvensen. Där är våra tankar, ord och handlingar samstämmiga. 
   Mänskligheten står inför ett paradigmskifte, från den tredimensionella världen, som vi också enligt ovan kan kalla för slummerns eller dimmans värld, till den femdimensionella – en harmonisk frekvens där ett icke-dömande förhållningssätt råder, där hjärtat leder vägen och vårt högre jag tar besluten. Övergången till en ny dimension är avgörande för mänsklighetens överlevnad.
   Mänskligheten – du och jag – tar tillbaka vårt djupaste och innersta ursprung – kraften från urkällan. Vi tar tillbaka visdomen, friheten och rätten till en kärleksfull och harmonisk tillvaro på jorden. Du hade inte haft ett liv på den här planeten om du inte var ämnad att förändra den. Du är här för att du vet bättre. 
   Vi måste förstå att vi alla är en del av det som sker. Vi måste försöka acceptera och försöka se att allt som sker är skapat av oss själva. Det är först då vi kan förstå – som man nu kärleksfullt uppmanar till genom portalen – att vi också kan vara en del av förändringen. 

                                                    

Ljusarbetare uppmanas nu att inte enbart sväva i ljuset. Vi måste ta till oss av all information, ta in den på djupet, ner i grunden för vad som är det egentliga fundamentet. Vi uppmanas att vara källkritiska då den största makten är media och andras röster just nu.
   ”Krig sprids genom er själva, genom de världsledare ni själv har valt, genom musikindustrin som sprider lågfrekvent musik och därmed dansar ni fram era krig. Ni måste vara grundade. Ni måste bry er och lämna rädslan därhän. Rädslan gör er likgiltiga. Så länge ni är rädda för förlust kommer ni att skapa förluster – dels för er själva men även utåt mot resten av världen.” Detta hälsas från Plejaderna.

Ärkeängeln Metatron talar till oss:

Ärkeängeln Metatron kommer från urkraften och är närvarons ängel. Han är med oss alla just nu och har följande budskap:
   ”Jorden förändras. Tack alla ni som finns på den här planeten för att skapa förändring. Du som förändrar kallar jag för ljuset. Du är ljuset. Tack för att du är här. Tack för att du väljer att verkligen se när du medvetet ansluter. Genom att titta in, öppnar ditt hjärta och utökar din frekvens gör du en stor tjänst för världen, för mänskligheten och allt annat nödvändigt liv. Förändring sker inom var och en av er, inom er.
   Att välja ljuset och att lyfta i kärlek, kommer inte enbart att ha en djupgående inverkan på din personliga verklighet, utan även på allt annat annat omkring dig. Genom att du väljer ljuset, väljer du liv för allt och alla. Detta kallar vi för ”krusningseffekten”. När din egen vibration ökar, ökar även vibrationerna kring allt omkring dig. Tack för att du är en hjälpande hand.”

Vi på sierska.se arbetar för det högsta bästa. Våra medium och sierskor arbetar i ljuset och alltid kärleksfullt. Du finner den du helst av allt vill tala med på: www.sierska.se

Väl bemött i ljus och i kärlek

Publicerat 2022-03-15

Den vackraste platsen på jorden bor i ditt hjärta

22/2/22 – Portalens stora öppnande

Orsakerna till Ljusportalens stora öppnande är många. Vi får inte tro att Portalen enbart handlar om oss själva – samtidigt som det är just precis det den handlar om. Portalen talar om förändringar – det Stora Skiftet. Dessa förändringar sker här och nu och handlar om att vi tillsammans kan skapa kärlek på jorden. 
   Det är ingen tillfällighet att ett krig bryter ut nära oss just nu. När portalen öppnade upp, två dagar före krigets utbrott, blev vi tvungna att möta – inte bara ljuset, utan även mörkret. Tillsammans med våra inre skuggsidor. Allting hänger ihop. När en större Portal öppnar upp släpps allt igenom. Ljuset och mörkret – vi får valmöjligheter.
   Vi lever i ett tillstånd i världen, inte bara utav krig och oenigheter, utan även i under en pandemi. Vi lever i hot om nya utbrott utav virus. Dessa situationer håller mänskligheten i ett järngrepp. Parallella strider pågår i världen som skapar rädsla hos individen. Vi är inte offer för dessa omständigheter, vi är medskapare av dem. Det betyder samtidigt att vi kan vara medskapare av något annat, något större. Det är orsaken till Portalens öppnande exakt just nu.

Regnbågskrigarna

En regnbågskrigare är någon som genom smärtsamma erfarenheter förstår hur allt lidande kan leda till utveckling. Hen besitter en djup insikt om universums lagar och har en ständigt närvarande kontakt med sitt Högre Jag. Regnbågskrigarna är inte rädda för att inta ledarskapsroller så länge det gäller att kärleksfullt guida och vägleda mänskligheten om syftet med våra jordeliv. De har en viktig roll att spela och ett budskap att dela med sig av som kommer utgöra nyckeln till mänsklighetens överlevnad.
"Den enda sanna visheten bor långt från människor, ute i den stora ensamheten. 
Den kan endast nås genom smärtan. Blott genom isolering och smärta öppnas sinnet 
för det som är fördolt för andra". (Igjugarjuk, Shaman  i norra Kanada.)
Det finns en profetia som delas av  cree-, hopi- och siouxindianerna världen över. Delar av den ser ut så här:
”Det ska komma en tid då Jorden är sjuk
och djuren och växterna börjar att dö.
Då ska en ny stam i alla färger
och av alla läror uppstå.
Den här stammens namn ska vara:
”The Warriors of the rainbow”
och den ska sätta sin tilltro till
 agerande och inte ord…”
”…Då kommer de att samla folk från
alla nationer och av alla färger
för att bilda en här av fredliga krigare.
Dessa regnbågskrigare ska samarbeta
för att göra den sjuka Jorden grön igen.”
Dessa Regnbågskrigare är mänsklighetens nyckel till överlevnad. 
En vis kvinna som tillhör Creeindianerna såg under en framtidsvision att: 
   ”…det ska komma en dag av uppvaknande, när mänskligheten går samman för att bilda en ny värld av rättvisa, fred, frihet och kärlek.”  Hon talar om denna övergripande kärlek som ett igenkännande av den Stora Anden – The Great Spirit.
Vi upplever att dessa profetior kommer från många olika håll och ser väldigt lika ut. Vi får budskap från bland annat Plejaderna – Det himmelska rådet, samt från Urkällan som talar om Ljuskrigare och om Änglaarmén. Gaia talar till oss och ber oss att vara i våra hjärtan, att det är från den plats vi kan skapa harmoni.
   Det vi ser i världen är ett kaotiskt tillstånd, men som handlar om ett uppvaknande och ett avgörande. Genom kaos kan vi vinna klarsynthet. Vi, var och en av oss, bär ansvaret att hjälpas åt att öka kärleksfrekvensen på jorden, så att det som är sårat har en chans att läka ut. Det är inte försent, tvärtom, men det är sannerligen i elfte timmen. Det är nu som vi individer har en chans att hjälpas åt att förändra. Det är inte enbart enstaka ljusarbetare på jorden som bär detta ansvar, det blir för svårt för att vi är alltför få. Ljusets krigare ber om hjälp. Det är dags att tänka annorlunda. Det är nu vi behöver samlas i kärleksfullt agerande.
   Det är orsaken till att portalen öppnade upp just nu – så att vi alla får tillgång att läka ut det som är skadat, så att vi kan skapa en ny tillvaro på jorden.
Gaia meddelar förståelse om utmattning hos mänskligheten men säger att ännu finns det ingen tid för vila. Gaia fortsätter med följande: 
   ”Gå på din väg. Alla hinder som uppstår på kärlekens väg, som du nu väljer, måste flytta på sig. Ni ljusets arbetare på jorden ska enbart framåt. Oavsett vad. Låt inget distrahera er. Samla er. Bli fler.” 
   Vi får budskap om att lämna vårt ego, att ta in Moder Jord, in i våra hjärtan och omfamna världen och människorna i den. Gaia säger att målet är att vara i ljuset. Målet är kärlek. Målet är rening från det som inte ska vara i Gaias kropp. För oss – varje individ – är målet att se klart i kärlek. Valet är vårt. Ditt val och mitt. Det är Gaias budskap.

Gaias uppmaning till mänskligheten

 ”Livet är vackert. Jorden är vacker.”

Gaia meddelar förståelse om utmattning hos mänskligheten men säger att ännu finns det ingen tid för vila. Gaia fortsätter med följande: 
   ”Gå på din väg. Alla hinder som uppstår på kärlekens väg, som du nu väljer, måste flytta på sig. Ni ljusets arbetare på jorden ska enbart framåt. Oavsett vad. Låt inget distrahera er. Samla er. Bli fler.” 
   Vi får budskap om att lämna vårt ego, att ta in Moder Jord, in i våra hjärtan och omfamna världen och människorna i den. Gaia säger att målet är att vara i ljuset. Målet är kärlek. Målet är rening från det som inte ska vara i Gaias kropp. För oss – varje individ – är målet att se klart i kärlek. Valet är vårt. Ditt val och mitt. Det är Gaias budskap.

Budskap från Plejaderna

 Tillsammans med alla högre medvetanden som kommer till oss med uppmaningar ber man oss också från Plejaderna om att vara i våra hjärtan. De förklarar att till allas vår hjälp öppnade man nu upp portalen - 22/2/22 – så att vi ska få tillgång till denna högre intelligens. 
   Från Plejaderna talar man om det ”kollektiva medvetandet” – hur viktigt det är att vi alla väljer samma väg. Den väg kollektivet väljer just nu är separation; ett ”vi och dem” – tänkande som vi levt under genom Fiskarnas tidsera i över 2000 år.  Fiskarnas tidsera handlade om att tro istället för att veta, vilket har skapat obalans på jorden. 
   För cirka tio år sedan lämnade vi Fiskarnas tidsera och trädde in i Vattumannens tidsera, som handlar om att veta, att samla kunskaper, att tänka själv. I samband med den här övergången öppnades en större portal upp, liknande den som har öppnats nu, men mänskligheten var inte redo – man satt fast i illusionen som Fiskarnas tidsera skapat och därmed var man fast i mörkret som länge härskat på jorden. 
    Från Plejaderna meddelas om ”Den sista striden”. Kanske är det mer kärleksfullt att kalla det för ”Den sista chansen”, eftersom det verkar vara precis vad det handlar om. Portalens öppnande den 22/2/22 – handlar ljust om att låta ljuset skingra mörkret. 
   Att bära ilska mot ledarna i världen skapar enbart mer mörker. Vi behöver sprida ljus i deras hjärtan. Det är nyckeln – att skänka kärlek till dem som förstör och förgör. Därför har portalen öppnats – två dagar före krigets utbrott – i en del av vårt Europa – för dig och för mig, för Det Stora Skiftet.

Mänskligheten och egot

Egot skapar mörker och splittring. Egot skapar krig och oenigheter, dels i våra individuella relationer men som också avspeglar sig i den yttre världen. De högre medvetandena talar till oss nu och säger att Portalens öppnande 22/2/22 handlar om ett val vi ska göra. Vi kan välja ljuset – kärlekens väg - eller mörkret som är egots väg. 
   Gaia är tydlig när hon säger: ”Att genom att ta tillbaka er själva och inte längre ge bort er kraft, att välja att leva i ljus och i kärlek, skapas en reflektion utåt mot världen. Kärleken skapar inte smärta, men egot gör. Det är av största vikt att ni släpper ert ego.”
   Egot skapar rädsla och livnär sig på mörkret. ”Det är inte rädda ni ska vara nu.” Så hälsar Urkällan. ”Kärleken är starkare än rädslan. Ni måste samarbeta kärleksfullt. Bara så kan Det Stora Skiftet äga rum.” 
   Möjligheten står öppen genom portalen – att välja en annan väg – den som är värdefull istället för den som är värdelös. Hur det utspelar sig, vilket resultatet blir i världen där ute och även på individplan – handlar just om vilken väg vi nu väljer. Väljer vi egot, väljer vi smärta, dels för oss själva men även i den yttre världen, eftersom den vi väljer att vara avspeglar sig i den yttre världen. Vi kan vakna och se att rådande verklighet inte är baserad på kärlek, inte baserad på det vi innerst inne alla önskar oss – Harmoni, Gemenskap, Frihet och Kärlek.

Vad just Du kan göra för att vara en aktiv del av Förändringen

Ta in Gaias energi i ditt hjärta: 
* Sätt dig ner. Andas djupt, som vid meditation. Ta in ljuset i ditt hjärta. Rikta din innersta djupa kärlek från ditt hjärtchakra ut mot de platser och de människor i världen som just nu bäst behöver det. Rikta även denna kärlek till resten av världen. Hela världen lider, även om somliga människor och platser behöver mer healing just nu. Rikta ditt ljus och din kärlek till ledarna – de behöver mycket ljus för att skingra mörkret inom sig. 
* Från klockan 17:00 – 05:00 pågår detta ljusarbete globalt. Människor över hela världen hjälps åt. Ibland kan det vara lättare att sätta sig en stund under dessa timmar och känna att man är många tillsammans. 
* Lyssna på dig själv, ditt högre medvetande, när du ska göra ett val. Vad är rätt, sant, kärleksfullt och genuint? Öppna upp, stanna upp, lyssna inåt. Bortom egot. Alla kan.

Är du i ditt uppvaknande? Har du följt med i Portalens uppstigning?

- Du är stark i din kärlek, din sanning och för rättvisan.
- Du upplever att du har ett viktigt syfte.
- Du upplever att livet och allt levande bör tas vara på.
- Du har en stark intuition och dina drömmar innehåller budskap.
Ibland kan man uppleva att man inte hör hemma här på jorden. Man kan känna sig missförstådd och uppleva känslan av ensamhet. Samtidigt har man en djup känsla av att bryta ner förtryckande system, att man vill skapa läkande och bidra till medmänsklighet i världen. 
Om du upplever att du inte har öppnat upp för ljuset, att du känner att du kanske är dömande eller på annat sätt befinner dig i ditt ego, i ditt mörker, då hjälper vi dig gärna så att även du kan följa med upp i denna högre dimension, att öka dina frekvenser, för att hjälpa till. 
Vi på sierska.se arbetar för det högsta bästa. Våra medium och sierskor arbetar i ljuset och alltid kärleksfullt. Du finner den du helst av allt vill tala med på: www.sierska.se
Väl bemött i ljus och i kärlek

Ring nu och prata på: 0939-200 40 66

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

Har du Comviq/Tele2 kontantkort ringer du: 0939-440 40 50

Eller mot faktura ring: 060-14 01 90 

21:-/min, minimum deb. 5 min   

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.   

Från Norge ringer du 829 95 081 

Kr 26,00/min. tdab, norden 550 hbg

Läs här om våra betalningsalternativ>>>

Alla priser är inkl. moms.

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium.
Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99
Org. nr: 556452-1622

Alla priser är inkl. moms.

© Sierska.se

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99