Hem / Astroguiden / Lär dig mer om Tarottolkning

Tarotkort - Här kan du lära dig mer om Tarottolkning

Lär dig lägga Tarot!

Läs mer här....

De mytomspunna Tarotkorten

Tarotleken har använts sedan urminnes tider för att spå och sia om framtiden. Ingen vet med säkerhet varifrån den kommer eller hur gammal den är, men det finns en mängd olika teorier om att den härstammar från Kina, Indien eller Egypten. Det man däremot vet är att den finns tarot kort dokumenterad från 1300-talets Frankrike. Tarotkorten kan användas för att vägleda och sia om framtiden, men även för att se bakåt i tiden och att se på sitt nuläge med inriktning på en personlig utveckling samt att meditera till.


Tarotkorten finns i en mängd olika varianter
- det lär finnas över 300 olika lekar. Vilken lek man väljer att använda är helt individuellt och handlar bara om tycke och smak. Grundbetydelsen för varje kort är generellt sett den samma, oavsett vilken lek man väljer. Det som skiljer dem åt är helt enkelt vilken konstnär som har målat den. Lekarna har olika färgsättningar. En del tarot kort symboliserar en viss tidsepok, en viss kultur eller är uppbyggda efter ett speciellt tema, t ex örter, djur eller I Ching. Det finns även lekar som inte följer original idén utan byter ut namn på kort. Exempel på dessa är änglakort, Osho zen m fl.


En Tarotlek innehåller 78 kort och är fördelade i två grupper: Stora Arkanan som består av 22 kort och Lilla Arkanan som är de resterande korten. Många väljer att bara använda Stora Arkanan i sina läggningar. Den symboliserar vår egen personliga och andliga utveckling samt de större händelserna i vårt liv. Varje tarot kort har ett eget namn, t ex De Älskande, Universum, Vagnen osv. Lilla Arkanan  påminner mycket om vanliga spelkort då även dessa består av fyra sviter. Här är sviterna Stavar, Bägare, Mynt och Svärd. Varje svit är liksom vanliga spelkort uppbyggda från Ess t o m Kung. Lilla Arkanan symboliserar olika områden i vårt vardagsliv och de människor vi har i vår omgivning.

Att lägga Tarot: Hur man lägger ut sina Tarotkort finns det lika många varianter på som det finns Tarottolkare. Allt beror på vad du ställer för fråga och över hur lång tid din fråga gäller. Man kan t ex dra bara ett tarot kort för en kort fråga, dra tre kort eller lägga ut en hel stjärna. Många tycker om att börja dagen med att dra ett ¨Dagens kort¨för att fåvägledning om vad man bör fokusera på eller vad man kan komma att ställas inför under sin dag. En annan vanlig variant är att dra tre tarot kort för en specifik fråga där korten står för ¨dåtid¨, ¨nutid¨ och ¨framtid¨.


När man tolkar korten läser man varje kort för sig, men ser även till helheten och var i stjärnan kortet ligger. Det finns en stor mängd litteratur i ämnet där man kan lära sig olika typer av läggningar och vad varje kort betyder. Kom bara ihåg att det är Din personliga uppfattning av varje kort som bestämmer vad det betyder och inte vad som står i en bok eller vad en annan Tarottolkare anser. Det viktiga är att lyssna till sitt eget inre symbolspråk och att lära sig öppna upp för den egna intuitionen - trots allt har vi alla svaren på våra frågor inom oss om vi bara vågar lyssna. Tarotkorten fungerar bara som en ¨dörröppnare¨.  Tänk också på att bara lägga tarot kort för Dig själv och situationer/områden Du själv kan välja att påverka. Lägg aldrig tarot kort för någon annan som inte har gett sin tillåtelse - hur skulle Du själv känna om någon hade lagt kort för att ta reda på något Du inte är villig att dela med Dig av till Din omgivning? Respektera alltid Dina medmänniskors personliga integritet! Kom också ihåg att svaren du får utgår ifrån Nuet och Nuvarande omständigheter och att även inom Tarotkortens värld finns en viss felmarginal. Man kan inte begära att alltid få 100% rätt svar på samma sätt som ingen människa gör 100% rätt i sitt arbete alltid!


Tarot och Astrologi

Tarotkorten är starkt förknippade med Astrologin. Varje tarot kort i Stora Arkanan har en motsvarighet i ett stjärntecken och en planet. Stora Arkanan representerar den personliga och andliga utvecklingen, prövningar man ställs inför och större händelser i livet - vändpunkter.

Stavar:
Eldens element som styr kraft och energi, entusiasm och vitalitet -  Vädur, Lejon och Skytt.

Bägare:
Vattnets element som styr känslor, intuition, drömmar och medialitet - Kräftan, Fiskarna och Skorpionen.

Mynt:
Jordens element som styr pengar, ekomoni, hus och hem, arbete och välstånd - Oxen, Jungfrun och Stenbocken.

Svärd:
Luftens element som styr tankar, idéer och intellektuell kommunikation - Tvillingarna, Vågen och Vattumannen.

Stora Arkanan
Här följer en beskrivning av kortens betydelser i Stora Arkanan.

XXII Dåren /The Fool
Det här kortet visar på en nykomling inom vilken grupp av utövare som helst, eller en ny början som tar sin form. Här finns glädjen, viljan till att prova på, att vilja väl och inte vara rädd för något. Ett kort som visar på glädje och optimism, att våga det oprövade, men även ¨blåögdhet¨och naivitet och som, på gott och ont, tror allt och alla om gott

I Magikern /The Magician Det här kortet visar på en talangfullhet. Man har all kunskap med sig, behärskar allt och ser helheten och sambandet i det man gör. Alla möjligheterna finns med en, man kan göra allt och skapa det man tror på. Magikern visar att han kan trolla, göra det omöjliga möjligt. Risken finns att man har lite väl höga tankar om sig själv och tenderar att inte släppa in andra människor i sina projekt.

II Prästinnan /The High Priestess Det här kortet visar på övernaturliga gåvor, intuition, sökandet efter alla sidor och kunskap i allt. Nyfikenhet, förväntan och gemenskap finns starkt i detta kort. Här har man utvecklingen som kan komma via studiecirklar eller organisationer. Lika intressen som ger mer kunskap allt eftersom. En stark gemenskap med kvinnor eller en mycket stark kvinna. Det finns en kunskapstörst och vetskap i detta kort, men också en rädsla för att se helheten, vill bara se det vita och gör allt för att blunda för det svarta i livet.

III Kejsarinnan/The Empress Det här kortet synmboliserar Modern, fertilitet, graviditet, den som tar hand om allt och alla och ser till att alla mår bra.  En person som ger tröst och stöd. Gemenskap i en grupp människor inom samma bransch eller med samma intressen. Det visar på växande, tillgångar och stabilitet. Man behöver inte arbeta för tillgångar och fördelar, de kommer till en då man sedan tidigare visat vad man har och kan åstadkomma. Risken här finns i att glömma bort sig själv och att ha svårt för att göra sin egen röst hörd och att ta för sig då man i första hand tänkar på andra och det praktiska runtomkring.

IV Kejsaren/ The Emperor Det här kortet visar på stabilitet, trygghet, självständighet och säkerhet. Det är en typisk manlig symbol och representerar ofta egenföretagaren eller en chefsposition, eller den som ¨kan själv¨ och går sin egen väg, även inom en fast anställning. Ofta en person med auktoritet med en tendens att vara mycket bestämd, på gott och ont. Här vet man vad man har och vad man vill och får det gjort, kan se helheten från början till slut. Man har lätt för att ta ansvar kommandot över olika situationer, då kortet visar på mycket auktoritär energi. Det kan visa på beslut, kontrakt och avtal men där det gynnar en själv. Avtal och kontrakt. Den här personen kan ha svårt att ta order och att underordna sig och riskerar därför ofta att hamna i konflikter av olika slag.

V Påven/The High Priest Det här kortet visar på kunskap, en helhetsyn på livet och allt annat som finns. Här kan man se de större sammanhangen alltifrån den minsta detalj till det stora hela. Mycket kunskap och erfarenheter som används och som hjälper andra att hitta sin helhet. Även andlig kunskap, man har med sig helheten inte bara från den här världen. Kan även visa på studier, att man behöver utvecklas mer inom ett visst område.

VI Kärleksparet/The Lovers Det här kortet visar på relationer eller större beslut som behöver fattas och viktiga val som behöver göras. Starka (långvariga) parförhållande inom både kärlek och stark vänskap, syskon, familj eller arbetskamrater. Det finns ett givande och ett tagande och en stark gemenskap baserat på starka känslor. Lojalitet och stabilitet i en relation, man vet var man har varandra. Harmoni och glädje. Här finns dock en risk att inte släppa in andra i gemenskapen, att man isolerar sig från sin omgivning då man känner att man har allt man behöver inom den egna relationen. Även en viss risk att ta varandra för givna.

VII Vagnen/ The Chariot Det här kortet visar på en stark egen vilja och fast beslutsamhet. Man går sin egen väg och påverkar själv sin situation utifrån de val man gjort och är säker i sin sak. Man har ett mål i sikte och dit ska man. Man styr rakt fram och ser inte åt sidan. Här är det dock viktigt att tänka på att inte köra på för fort, då finns risken att det går överstyr. Det finns även en risk att ¨köra över¨ andra. Det är en god idé att lära känna sina egna begränsningar för att undvika misstag. Kortet kan även visa på kortare resor

VIII Styrkan/The Strength Det här kortet visar på inre styrka och att man är säker i sig själv tack vare de erfarenheter man fått. Man vet sin egen styrka och har därigenom nått en stark målmedvetenhet. Det visar på att man har vad som krävs för att anta en utmaning och klara av den. Kortet symboliseras vanligtvis av en kvinna som kliar ett lejon under hakan, vilket visar att om man vågar möta sina rädslor visar det sig för det mesta att det man var rädd för inte var så farligt trots allt. Våga och vinn! Kontroll över situationer och känslor. Kraft och balans.

IX Eremiten /The Hermit Eremiten visar på inre kunskap och en förmåga eller önskan att vara för sig själv och gå sin egen väg, dock utan att ta strid för sin sak. Man är istället systematisk, sökande och planerande och finner det man söker i stillheten man uppnår av att vara ensam eller söka svaren inom sig själv istället för att fråga andra eller bara göra som andra gör. Kortet manar till eftertanke: ¨Vem är JAG egentligen?¨Man vet ofta mer än de flesta och kan därför inta eller ha en lärarroll. Personen söker ofta svar på lite oväntade sätt och kan ha oväntade och nya lösningar på problem. Det kan också stå för att behöva vila, dra sig tillbaka ett tag och ladda sina batterier.

X Lyckohjulet/The Wheel of fortune Lyckohjulet visar på att man är på väg åt rätt håll, händelser har kommit igång. Här finns ett flöde, ¨det rullar på¨. Kortet visar på välgång och att man nått sina mål, här finns framgångarna av det man tidigare satsat på. Man lyckas med det man föresatt sig, får mera tillgångar till sig. Kommer det här kortet upp i kombination med lite negativa kort kan det även stå för att man ¨fastnat i ekorrhjulet¨, att saker och ting rullar på för fort och att man inte har kontroll över sin situation.

XI Rättvisan/Justice Det här kortet visar på beslut, säkerhet och att man (äntligen) får veta vad som gäller. Man kämpar för det som är rätt och riktigt och står upp för sig själv, låter sin inte trampas på eller ignoreras. Rätt ska vara rätt, inga orättvisor accepteras. Det är också en symbol för Rättsväsendet och därtill näraliggande yrkesroller. Man har nu också en förmåga att avsluta eller göra sig av med det man inte längre behöver.

XII Den Hängde/The Hanged Man Den Hängde framkallar ofta starka känslor, men om man tittar efter närmare ser man att mannen bara hänger i ena foten med ett litet leende på läpparna och en gloria runt huvudet. Han kan alltså närsomhelst ta sig ur sin situation utan några större svårigheter, han hänger där av egen fri vilja. Kortet står för att vända upp och ned på tillvaron, att skaka om i en situation, att se saker och ting från andra synvinklar än de man kört fast i. Det kan också visa på en offerroll, att man inte kan säga Nej, man har fastnat i en tycka synd om sig självroll. Man får inte gjort det man vill, hittar inte sin egen vilja, vet inte hur man tar beslut.

XIII Döden/Death Det här kortet har ingenting alls med fysisk, kroppslig död att göra, sådan information får man ALDRIG till sig! Kortet är enbart en symbolisk ¨död¨, att en någonting nu har haft sin tid och att det är dags att förändra och gå vidare in i någonting nytt. Det visar även att man utvecklas som person och går in i en ny fas i livet. I de egyptiska kortlekarna symboliseras oftast kort nr 13 med en orm, vilket för de flesta människor är en mer lättillgänglig symbol - att man liksom ormen ömsar skinn och blir som en ny person. Det behöver inte nödvändigtvis handla om en personlighetsförändring eller att det är dags att t ex byta jobb utan kan även vara en uppmaning om att det är dags att rensa i röran, städa bort gamla saker och lämna oanvända gamla kläder till loppis med mera.

XIV Alkemisten/The Alchemist Det här är kreativitetens kort och visar på en person som nästintill har förmågan att göra guld av ett sandkorn. Det är uppfinnarnas kort och visar på drömmar, idérikedom, inre tankar, förhoppningar och önskningar. Här finns stora ambitioner och en nyfikenhet på saker och ting, man frågar sig ¨men kan man inte...?¨ och ¨hur blir det om jag gör så här?¨ Man önskar och vill något, här finns många tankar och funderingar, men inte tungsinta utan med lust och glädje samt en förväntan att uppnå det man önskar.


XV Djävulen/The Devil Det här är materialismens kort. Det visar på ett starkt materiellt habegär och visar även de eventuella laster man är slav under. Önskningar och planering inför framtiden som kretsar kring exakt hur man vill ha det. Starka begär, passion, ägandebehov och svartsjuka symboliseras också av det här kortet. Ordet ¨lagom¨finns inte här. Drar man det här kortet är det lämpligt att fråga sig vem man egentligen är innerst inne, utan alla de materiella ting man skaffat sig och strävar efter att få - pengar, kläder, dyra resor, bilar... vem är man utan allt detta? Vad händer om jag skalar bort allt utom det mest nödvändiga? Det är även ett kort som står för pengar, makt, rikedom, investeringar och satsningar för en tryggad ålderdom. Det visar ofta att man tror på sig själv och vill åstadkomma något för egen del som senare även kan gagna andra i ens omgivning.

XVI Tornet/The Tower Det här kortet visar på stora förändringar, ofta bortom ens egen kontroll. Något måste skalas bort antingen du vill det eller ej. Det kan också vara en symbol för ett luftslott, grunden du byggt det du uppnått hittills på är inte solid utan det har kanske gått lite väl fort eller har inte haft de rätta förutsättningarna. Man kan ha lurat sig själv eller till och med levt i en livslögn. Det kan också finnas mycket rädsla i detta kort, då man helt enkelt är rädd för att lämna det som känns tryggt och invant även om det kanske inte är det egentligen.

XVII Stjärnan/The Star Det här kortet står för våra drömmar, förhoppningar och önskningar. Man önskar sig något, men vet kanske inte alltid hur man ska göra för att få det man vill ha. Det är här tilliten kommer in i form av att tro på att allt kommer att ordna sig till det bästa och att man kan uppnå det man vill, att tro på sig själv. Det är också den personliga andlighetens kort - tron på något högre, tilliten till att änglar och guider hjälper dig på vägen, att allt har sin gång och blir till det bästa. Kortet är också en symbol för andliga färdigheter, healingförmågor med mera.

XVIII Månen/The Moon Det här kortet visar på vårt inre känsloliv, hur vi handskas med våra känslor och tankar. Kortet symboliseras ofta av en mycket smal gång som leder förbi ett par rovdjur och visar då att vi måste lära oss att handskas med de känslor vi upplever i olika situationer vi ställs inför, det är dags att möta sina rädslor. Det står även för inåtvända känslor, att sitta och drömma, men inte komma vidare. Här är det viktigt att inte fastna i sina känslor och bli inåtvänd, utan att verkligen ta steget vidare. Även att filosofera kring livets stora frågor.

XIX Solen /The Sun Det här kortet visar på lycka, att man lyckas med det man har föresatt sig och tror på. Ett riktigt glädjekort som visar på att man får det man behöver. Visar även på möjligheter som kommer till oss. Här finns allt det som man önskar sig - välgång, succé, lycka, harmoni, kärlek, glädje...

XX Domen/Judgement Kortet visar på ett uppvaknande, äntligen kan man se klart på saker och ting. Man blir klar med sig själv eller olika situationer och kan ¨låta domen falla¨ över hur man vill gå vidare framöver. Man vet vem man är och vad man har, oavsett vad som händer runtomkring en. Familjen spelar en stor roll här, man vet var man har varandra och sätter sin tillit till sina närmaste, vet vilka man kan lita på och vilka som är ens verkliga vänner.

XXI Världen/The world Här har man kontroll över livet, man känner total helhet och förstår sambanden. Perspektiv på tillvaron, att kunna se saker i ett större perspektiv och inte fastna i detaljer. Se vad som är viktigt och att unna sig att verkligen leva. Cirkeln sluts.

 

Lilla Arkanan
Lilla Arkanan består som tidigare nämnts av de fyra sviterna Stavar, Bägare, Mynt och Svärd. Här följer några kortfattade tolkningar av korten i varje svit.

Stavar Symboliserar kreativitet, karriär. aktivitet, arbete av alla slag, skapande, byggande, talanger och karisma. Här har vi vår kraft, den vi skapar något ur. Står för att sätta igång någonting, nya projekt osv. Det vi brinner för.

Ess i Stavar: Kreativitet - Ett nytt arbetstillfälle. En ny start, en starkare kraft inom sig.

2 i Stavar: Ambition - Stabil grund och lovande fortsättning. Ev någon bonus eller oväntad hjälp.

3 i Stavar: Oväntat - Får mycket till sig som kan vara oväntat. Nya möjligheter.

4 i Stavar: Harmoni - Ett lyckat projekt, gemenskap med andra.

5 i Stavar: Konflikt - Stress i arbete.

6 i Stavar: Succé - Stor glädje i ett lyckat arbetsprojekt, ev befordran eller arbetsresa.

7 i Stavar: Vilja - Måste välja inifrån sig själv hur man vill ha sin situation, kan känna sig ensam.

8 i Stavar: Brev och tele/kommunikation - Meddelanden som kan förändrar tillvaron. Saker och ting händer snabbt. Fokusering och målinriktning.

9 i Stavar: Övertid - Extra arbete som ger bra utdelning och säkerhet.

10 i Stavar: Erfarenhet -Överhopad med arbete, en tyngre börda än man egentligen klarar av. Dags att sätta stopp!

Page i Stavar : Snabbt - Meddelanden, brev på gång. Ett barn som är intensivt och full av fart.

Knekt i Stavar: Förändring - Snabba händelser gällande arbete och bostad. En yngre man som är mycket aktiv.

Dam i Stavar: Beslutsamhet - Ansvar och vidareutveckling. En kvinna som är yrkesinriktad, karriärfast, ansvarsfull och trygg i sig själv.

Kung i Stavar: Kontrakt - Kontrakt med arbetsmässigt samband. Bankmöten. En yrkesinriktad man med auktoritet och stadig position.

Bägare Symboliserar våra vardagliga känsloyttringar. Kärlek, glädje osv. Besvikelser och förväntningar. Här finns även även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det man upplever och känner inom sig.

Ess i Bägare: Kärlek - En ny period av positiva känslor, ev en ny kärlek, ett nyfött barn eller något som berör en starkt.

2 i Bägare: Gemenskap - En början på ett nytt förhållande. Harmoni och glädje.

3 i Bägare: Förälskelse -Lyckosamt firande eller stor lycka och glädje tillsammans. Förälskelse.

4 i Bägare: Avvaktan -Lättjefull och tar inte känslor på allvar.

5 i Bägare: Ensamhet - Har svårt att välja ev mellan två personer, är ensam och vilse med sig själv.

6 i Bägare: Glädje - Harmoni, glädje tillsammans med andra, troligast familj och gamla bekanta.

7 i Bägare: Andlighet - Ett känslomässigt val - något måste väljas bort.

8 i Bägare: Bekräftelse - En vändpunkt känslomässigt, vill ha mer och söker mer som man troligast också får.

9 i Bägare: Tillit - Är trygg med sig själv - älskar sig själv.

10 i Bägare: Lycka - Lyckligt familjeliv, stor kärlek och lycka.

Page i Bägare: Uppvaktan - Glad händelse, får något till sig med kärlek och omtanke. Ett barn med omtanke och spontanitet.

Knekt i Bägare: Passion - Kärleksfulla förslag och tillfällen - passion. En charmör - en gladlynt och positiv man

Dam i Bägare: Lidelse - Drömmar och omtanke. En kärleksfull kvinna som handlar efter sina känslor.

Kung i Bägare: Trevlig - Stadgat familjeförhållanden, familjebeslut. En stark och pålitlig man med mycket kärlek.

Mynt Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, hus och hem - grunden i tillvaron. I Mynten har vi även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr vår grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dessa kort. Man vill få utdelning på det man investerat i, få till sig mer för att kunna åstadkomma ännu mera.

Ess i Mynt: Grund - En ny grund, ev en bättre ekonomi.

2 i Mynt: Jämvikt - Bättre balans av ekonomin av egen kraft, söker en balans pga osäkerhet.

3 i Mynt: Nyheter - Något nytt tillkommer, ev liten vinst eller utbildning.

4 i Mynt: Ordning - Materiellt stabilt - balans i det materiella.

5 i Mynt: Fattigdom/begränsing - Svårigheter materiellt. Förlust av pengar eller ställning. Sparsamhet på grund av begränsade resurser.

6 i Mynt: Lärdomar - Resor för utbildning. Ekonomiskt tillskott.

7 i Mynt: Planerins - Står inför valsituationer av ekonomisk karaktär. Funderingar över framtida ekonomi.

8 i Mynt: Intresse - Skickligheter och talanger i det materiella. Nya arbetsområden och intressen.

9 i Mynt: Gåvor - Oväntade pengar, presenter, gåvor.

10 i Mynt: Trygghet - Stabilt materiellt. Säker position.

Page i Mynt: Bidrag - Meddelanden om pengar på väg. Ett barn som är mycket för planering och stillhet.

Knekt i Mynt: Tillkommer - Ett avtal på gång som har med ekonomi att göra. Pengar har kommit eller kommer. En yngre man med planering, ordning och reda.

Dam i Mynt: Stillhet - Ordning och reda. En kvinna som är stabil, ordningsam och praktiskt kunnig.

Kung i Mynt: Beslut - tillökning av rikedom, säker position i livet. Ev en lärare, en man som är mångsidig och stabil med stort tålamod.

Svärd: Symboliserar vårt intellekt, våra tankar och synsätt, det rationella tänkandet, men även konflikter inom personen och med andra. Händelser och skeenden - utveckling. Från tanke till handling. I Svärden har vi händelserna , allt som rör upp och skapar vår verklighet, vårt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, man vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa.

Ess i Svärd: Styrka - En ny början på alla sätt. Starka krafter.

2 i Svärd: Lättnad - Bekymmer lösta.

3 i Svärd: Konflikt - Konflikter med sig själv och andra, ev skilsmässa. Förlust.

4 i Svärd: Orkeslös - Vila, ev pga sjukdom. Stillhet.

5 i Svärd: Stress - Feghet och misslyckanden. Stress.

6 i Svärd: Frihet - Lättnad, frihet. Långa resor.

7 i Svärd: Valfrihet - Byte av bostad och arbete. Egna val som ska göras nu. Korta resor.

8 i Svärd: Begränsning - Utanför, ledsen och ensam, vilsen med sig själv.

9 i Svärd: Ångest - Mardrömmar och oro. Ångest och depression.

10 i Svärd: Tomhet - Olyckor, Förtvivlan och förluster. Trött och slut.

Page i Svärd: Intensivtet - Ett besked som innebär en förändring. Ett barn som har en egen vilja och lyckas genomdriva något bra med envishet.

Knekt i Svärd: Turbulens - Många händelser i ett, på gott och ont. En ung intensiv man med egna mål.

Dam i Svärd: Medvetenhet - Klartänkande och nya lösningar. En kvinna som är intelligent och snabb i handling.

Kung i Svärd: Avtal - Kontrakt som har med lag eller stora handlingar att göra. Avtal. En man som är säker på sig själv och har en stark position.

Ring nu och prata på: 0939-200 40 66

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

Har du Comviq/Tele2 kontantkort ringer du: 0939-440 40 50

Eller mot faktura ring: 060-14 01 90 

21:-/min, minimum deb. 5 min. tdab, norden 550 hbg.   

Från Norge ringer du 829 95 081 

Kr 26,00/min. tdab, norden 550 hbg

Läs här om våra betalningsalternativ>>>

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium. Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99

Alla priser är inkl. moms.

Köp samtalstid med ditt kreditkort!  

Vi är glada att kunna erbjuda en av internets säkraste betallösning för dig som önskar köpa samtalsminuter med ditt betal eller kreditkort.

Läs mer hur du gör på sidan BETALNINGSALTERNATIV, klicka här>>>

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium.
Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99
Org. nr: 556452-1622

Alla priser är inkl. moms.

 
© Sierska.se

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99