Vi använder cookies och historiska data för personliga och anpassade annonser via Google (personaliseringskakor). Läs mer hur Google använder din personliga data på deras sida för allmänna villkor på Google’s Privacy & Terms of site.

Vad är cookies?

Hem / Astroguiden / Tarot

Tarot – Den inre hemligheten

Tarot var ursprungligen en visdomsbok som liknar den kinesiska I Ching. De äldst bevarade tarotkorten är från Italien på 1300-talet. Tarot är ett kunskapssystem som innehåller symboler och är gömda i esoteriska bilder. Tarot som verktyg används av mediala, spirituella, andliga vägledare. Ordet tarot har en rad olika betydelser så som bland annat ”port”, ”hjul”, ”lagen” och ”den kungliga vägen”. Tarot döljer en hemlighet. Hemligheten om oss själva, om vårt inre, för oss att upptäcka. Tarotkorten används för att få svar på frågor man har om situationer och händelser i livet, men kan även användas i den dagliga meditationen och för att orientera sig på vägen mot större medvetenhet och bättre insikt om sig själv och om världen. Tarotkorten innehåller en slags levnadsvisdom och som motsvarar ett tillstånd i människors medvetande tillsammans med en förståelse för hur vi samspelar med omvärlden. Tarot är uppbyggt kring ett symbolspråk som förstås av vårt inre, vår intuition.

Är du nyfiken på vad tarotkorten har att säga dig? Vilken hemlighet de har åt dig? Vad tarotkorten speglar för dig just nu? Då är du varmt välkommen att kontakta våra skickliga tarottolkare som i ljus och kärlek guidar dig på din livsväg!

Tarot visar vägen

Tarot visar vilken väg just du måste gå för att finna visheten och kunskaperna om dig själv.  Tarotkorten öppnar upp den högre portalen så att man kan få syn på sanningen och avslöjar vilken väg som är bäst för dig att gå. Tarot innehåller symboler men även numerologi och andra discipliner, så som astrologi, alkemi och kabbala, som en del i tarotkortens hemligheter. Tarot är vägen som spårar upp sanningen kring det förflutna, nuet och framtiden, så att vi kan leva i samklang med de erfarenheter vi har, tillsammans med var vi befinner oss och var vi är på väg. Tarot är som en karta som tecknar en tydlig bild för att bringa ökad klarhet och djupare förståelse inom de livsområden som är viktiga för oss.

Ring oss nu för att ta reda på var just du befinner dig och vart du är på väg! Våra tarottolkare guidar dig i ljus och i kärlek på din livsväg!

Tarot och tolkning

Tarot kan användas som ett redskap i vardagen. Att ta reda på hur dagen ser ut, var fördelarna ligger, var varningarna dyker upp och hur man ska förhålla sig till sin omvärld. Man kan ställa frågor till tarotkorten kring sin livssituation och få hjälp gällande ett beslut man ska ta.  
Tarotkorten innehåller nycklar och ledtrådar för oss att spåra och förstå. Här krävs stor förmåga att kunna tolka tarotkorten och där en kunnig sierska kan vara till stor hjälp för dig.
Det är viktigt att förstå att korten i sig inte innehåller någon kraft utan det är sierskans eller ditt valda mediums kunskaper tillsammans med en ren kontakt mot universum som skapar kontakt och kan hämta in information genom tarotkorten kring en person och situation. Det är viktigt att en medial rådgivare är så klar i sina energier som möjligt och inte själv bär runt på obearbetade livserfarenheter. Detta för att kunna ha en så tydlig och öppen kanal som möjligt.

Ring en spådam nu! Ställ en fråga som är viktig för just dig, just nu! Våra skickliga tolkare finns här för att hjälpa dig!

Tarot - Ett samspel

Tarotkorten samspelar med vårt undermedvetna. Vi agerar inte efter den fria viljan i så stor utsträckning som vi tror att vi gör. Vårt agerande är ofta ett resultat av förträngningar i vårt undermedvetna, händelser från det förflutna tillsammans med minnen från tidigare liv. Det som ligger dolt och förträngt pockar till slut på uppmärksamhet och kommer till ytan. Visdomen som döljer sig i tarot skapar ett samspel mellan det medvetna och det undermedvetna som inte alltid är så lätt att se eller förstå. Här är det lätt att uppleva en känsla av förvirring där tarot speglar detta. Med hjälp av tarotkorten når man insikten om vad som stör energierna och ger oss den information vi behöver för att utvecklas och för att kunna nå våra mål i livet.

Ring oss nu! Våra skickliga spådamer hjälper dig att se vad som döljer sig för just dig så att du bättre kan förstå din situation och förverkliga de mål och drömmar just du har. Vi guidar dig i ljus och i kärlek!

Tarot hjälper oss att gå under ytan så att vi kommer åt den innersta kärnan och berättar för oss om de andliga inre tillstånden. På så sätt leder oss tarotkorten fram till den bästa lösningen. Den som tolkar tarotkorten åt dig står som en ren kanal mellan dig och dina guider och vägledare. När man ber om en tarotläggning framträder de händelser i livet som är starkast för närvarande och som har störst betydelse för dig just nu. Därför kan det ofta komma upp annat än det man frågar om, som anses ha större betydelse för helheten och som är viktigt för din utveckling och för dina framgångar på alla plan i livet.

Vill du veta mer om just din situation så att du kan nå dina mål och drömmar kontakta gärna en av våra kunniga sierskor för att få svar på dina frågor! Ring oss nu!

Tarot – Inre och yttre balans

Tarot handlar om att spegla vårt inre. Tarotkorten visar vägen till inre utveckling men som i sin tur därmed också pekar ut vägen framåt i den yttre världen. Genom att följa budskapen och råden vi får via tarot och det rika symbolspråk som tarotkorten innehåller blir tarotkorten en förlängning av oss själva. Genom att anlita en spådam som spår i tarot lyfter man fram det fördolda så att saker och ting kommer till ytan och blir synliga för oss. På så sätt är tarot ett verktyg som hjälper oss att skapa balans i såväl det inre som i det yttre.
Behöver du få bättre balans mellan dig själv och den yttre världen tveka inte på att ta hjälp av en spådam redan idag! Genom tarot avslöjas det dolda som ligger höljt inom dig så att just du kan nå framgång i ditt liv. Såväl som i kärlek och karriär eller inom andra områden. Tarot bär på svaren som just du behöver.

Ring oss nu! Det finns alltid en spådam tillgänglig för dig som i ljus och i kärlek guidar dig mot framgång i just ditt liv!

Traditionen att använda tarotkort för att sia om framtiden eller ge svar om det förgångna är djupt rotat i medeltidens och renässansens Europa.

Det var i Kina som man för första gången skapade spelkort och denna uppfinning sökte sig sedan vidare till de blomstrande städerna i norra Italien. Här började man använda handmålade kort i ett spel som kallades trionfi eller tarocchi, vilket senare blev populärt i Frankrike under namnet tarot.

I takt med att bruket av tarotkort växte stod det snart klart att de, tack vare sin stora variationsrikedom, var mycket väl lämpade att fungera som hjälpmedel för att finna svar på människors livsfrågor. Det uppstod en mängd olika typer av kort, som sökte sin inspiration hos såväl antikens Egypten och Rom som hos de fornnordiska myterna och den judiska mysticismen Kabbala.

Ring nu och prata på: 0939-200 40 66

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min. 

Har du Comviq/Tele2 kontantkort ringer du: 0939-440 40 50

Eller mot faktura ring: 060-14 01 90 

21:-/min, minimum deb. 5 min   

tdab, norden 550 hbg, 19:80/min.   

Från Norge ringer du 829 95 081 

Kr 26,00/min. tdab, norden 550 hbg

Läs här om våra betalningsalternativ>>>

Alla priser är inkl. moms.

060=  21:-/min. minimum deb. 5 minuter.  Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium.
Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.
TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99
Org. nr: 556452-1622

Alla priser är inkl. moms.

© Sierska.se

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.
Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99